You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruTops Fab Modul Production | TRUMPF
TruTops Fab Modul Production
TruTops Fab Modul Production
Programvara

TruTops Fab Modul Production

Komplett bearbetning av delar

Integrerad tillverkning

Med TruTops Fab Modul Production hanterar du alla tillverknignssteg, till exempel montering, lackering eller extern tillverkning. I detta sammanhang är det inte viktigt om det handlar om manuella eller automatiska arbetsstationer. TruTops Fab Modul Production bygger då på utbyggnadssteget TruTops Fab Modul Quickjob.

Styra hela tillverkningen

Integrera alla arbetsgångar till din produktionsprocess.

Komplett organiserad

Du hanterar sekvensen för arbetena och alla arbetsplaner per del.

Tillverka komplexa komponenter

Med utgångspunkt från enskilda bestånd ges automatiskt order om tillverkningsdelar och lagerdelar.

Optimal materialförbrukning

Genom optimering av delbestånd och reservering av lagerdelar

Snabb kvittering med skanner eller app

Du rapporterar tillbaka jobb genom att skanna streckkoder eller datamatriskoder.

Utökning till TruTops Fab Modul Quickjob

I kombination med TruTops Fab Modul Quickjob täcker TruTops Fab Modul Production alla arbetsgångar i din tillverkning från programmering över laserskärning till bockning, svetsning eller montering till kvalitetssäkring. Du styr faktiskt hela tillverkningsprocessen.

TruTops Fab Modul Production

Styra tillverkning av komponentgrupper

Med TruTops Fab Modul Production har du alltid översikt över de olika beståndsdelarna vid komplexa komponenter. Programmet tar hänsyn till delbestånd och reserverar lagerdelar. Du hanterar sekvensen för arbetena och alla arbetsplaner per artikel. På detta sätt får du processförlopp som är avstämda på bästa möjliga sätt och undviker friktionsförluster och dyra stillestånd. För tillverkningsdokument och etiketter fiinns det standardformulär som du kan anpassa efter dina önskemål. På detta sätt vet var och en vad som ska göras. Kvitteringar till arbetsgången är möjliga via skanning av streckkoder på tillverkningsdokumenten samt inmatning av tider.
TruTops Fab Modul Production är ett utbyggnadssteg för tillverkningsstyrning av TruTops Fab och kompletterar TruTops Fab Modul Quickjob.

Programprodukter som kompletterar TruTops Fab Modul Production perfekt

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Försäljning digitala tjänster
E-post
Nedladdningar
Service och kontakt