You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruTops Fab Modul Purchase | TRUMPF
TruTops Fab Modul Purchase
TruTops Fab Modul Purchase
Programvara

TruTops Fab Modul Purchase

Kontroll över inköp

Kontroll över alla inköpsprocesser

TruTops Fab Modul Purchase hjälper dig med dina inköpsprocesser. Du skapar och hanterar dessutom dina beställningar enkelt och effektivt. Med hjälp av TruTops Fab Modul Purchase kan du exempelvis ställa frågor till leverantörer eller utlösa dina beställningar. Även hantering av fakturor, betalningar och tillgodohavanden är naturligtvis möjlig.

Automatiska beställningsförslag

Vid ett ringa materialbestånd i lagret genereras automatiskt beställningsförslag om så önskas.

Integrerad leverantörshantering

Du har översikt över vilken leverantör som kan leverera enligt de villkor som du kräver.

Optimera inköp

Du kan utvärdera dina beställningar och ditt beställningsuppträdande över definierade tidsperioder för att optimera dina inköp.

TruTops Fab Modul Purchase, översikt beställningsförslag

Förbättring av inköpsplaneringen

Systemunderstödd framtagning och hantering av beställningar i TruTops skapar transparens och en ökad effektivitet vid inköpen. Hantera dina förfrågningar, beställningar, inkommande räkningar och tillhörande utgående betalningar. Beställningsförslag och leveranstider kan genereras med hjälp av minimibestånd i TruTops Fab Modul Storage. För varje beställning visas och övervakas aktuell status i TruTops Fab Modul Purchase. Du får en översikt över om en beställning är i tid eller försenad.

TruTops Fab Modul Purchase, översikt beställningar

Beställa och övervaka extern tillverkning

Arbetsgångar som ska tillverkas externt kan hanteras i området "Extern tillverkning". I samband med detta skapas förfrågningar och beställningar hos de externa tillverkarna och de kan då hanteras med inkommande varor och inkommande faktura. När alla delar i arbetsgången är bokade som inkommande varor rapporteras arbetsgången tillbaka automatiskt som klar. TruTops Fab Modul Purchase är ett utbyggnadssteg till TruTops Fab för affärsprocesser.

Programprodukter som kompletterar TruTops Fab Modul Purchase idealiskt

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Försäljning digitala tjänster
E-post
Nedladdningar
Service och kontakt