You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruTops Fab Modul Quickjob | TRUMPF
TruTops Fab Modul Quickjob
TruTops Fab Modul Quickjob
Programvara

TruTops Fab Modul Quickjob

Tillverkningsstyrning gjord enkel

Enkelt insteg i tillverkningsstyrningen

Styr och hantera dina produktionsorder överskådligt med TruTops Fab Modul Quickjob. Du får en överblick över alla maskinorder och kan styra dem Maskinerna rapporterar tillbaka jobbstatus automatiskt Detta gör det möjligt att styra dina jobb effektivare.

Papperslös tillverkning

Styr din produktion automatiskt och utan papper genom kvittering av jobbets förlopp.

Permanent transparens

Översikt över produktionsstatusen inklusive stillestånd, löpande program och jobbstatus.

Översikt över materialförbrukning och bearbetningstid

Du får automatisk återkoppling om materialförbrukning och bearbetningstider

Komplett kapacitetsöversikt för optimal belastning

Optimal belastning tack vare realtidsuppdatering av jobbstatusen och alla jobb.

Flexibla gränssnitt

Spara tid och undvik fel tack vare gränssnitt till dina IT-system

TruTops Fab Modul Quickjob, kapacitetsbelastning

Bättre planering för din tillverkning

Med TruTops Fab Modul Quickjob planerar du dina jobb så att de passar till de lediga arbetsplatser, kapaciteter och skifttider som du har definierat i arbetsplatshanteringen. Kapacitetsöversikten övertar automatiskt tiderna från programmeringen. Tack vare detta har du en tillförlitlig databas för din planering i realtid.

TruTops Fab Modul Quickjob, grafisk separering

Automatiserad tillverkning

TruTops Fab Modul Quickjob överför produktionspaket direkt till maskinens produktionsplan och styr alla maskinorder. Maskinen rapporterar tillbaka färdiga jobb och bearbetningstider automatiskt så att manuella bokningar faller bort. På detta sätt vinner du tid och processäkerhet. Du får deltider och materialförbrukningen per produktionsjobb automatiskt och har har tack vare detta en optimal grundval för din planering.

Tillvalet grafisk separering av laserdelar hjälper dig vid sortering av delar från pallen. Med tillvalet Etikettryck kan du vid behov skriva ut individuella etiketter och tillverkningsdokument till de aktuella jobben.

Programprodukter som kompletterar Quickjob idealiskt

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Försäljning digitala tjänster
E-post
Nedladdningar
Service och kontakt