You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruTops Monitor | TRUMPF
TruTops Monitor
TruTops Monitor

TruTops Monitor

Alltid informerad om drifttillstånd och tillverkningsprocesser

Insteg i statusövervakningens värld

Använd TruTops Monitor för att registrera och analysera maskinparametrar (maskin-data-registrering), till exempel stillestånd, felmeddelanden, störningsorsaker, pauser och underhållstider. Detta fungerar med alla arbetsplatser i din tillverkning. På detta sätt kan du reagera snabbt vid behov och minimera stilleståndstider.

Färre stillestånd

Informerar dig i realtid dygnet runt om störningar och orsaker till dessa via E-post eller SMS.

Bättre tillgänglighet

Fjärravhjälp fel enkelt direkt via Remote Control.

Analysera data

Utvärderingen och visualiseringen av data möjliggör proaktiv hantering.

Sparar tid och ansträngning

Färre kontrollrundor eftersom du alltid har full översikt.

TruTops Monitor, översikt arbetsplats

Transparens i tillverkningen

Med TruTops Monitor ökar du tillgängligheten till din produktion. Dina maskinparametrar (maskin-data-registrering) registreras automatiskt. Vid en störning informeras du direkt om orsaken via E-post eller SMS.

Mobilt informerad

Med Fab App använder du dessutom funktionerna i TruTops Monitor mobilt. Tack vare detta är du alltid informerad. Dessutom möjliggör funktionen Remote Control fjärråtkomst till din styrning. På detta sätt kan du reagera snabbt och i förekommande fall avhjälpa fel även när du är på resande fot. Appen är kompatibel med alla gängse iOS-enheter (iPad, iPhone).

Programprodukter som kompletterar TruTops Monitor idealiskt

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Försäljning digitala tjänster
E-post
Nedladdningar
Service och kontakt