Lands-/region- och språkval
MobileControl App
MobileControl App
Programvara

MobileControl App

Dina maskiner och system ständigt i blickpunkten

Din styrning ständigt i blickpunkten

Med appen MobileControl kan du manövrera och övervaka dina maskiner och system enkelt och flexibelt i och med att appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din iPad.

Agera mångsidigt

Du övervakar och styr flera maskiner och system med en enda operatör.

Enkelt gjort

Appen fungerar utan uppkoppling till ditt företagsnätverk – Plug and Produce.

Helt säker

Appen MobileControl ger högsta tänkbara säkerhet för operatörer, maskiner, system och ditt nätverk.

Appen MobileControl App på surfplattan

Mer mobilitet

Med appen MobileControl har du ytterligare en möjlighet att övervaka och styra din maskin och ditt system utöver den statiska manöverpanelen. Du behåller kontrollen över produktionsprocessen även vid arbetssteg som inte genomförs direkt framför manöverpanelen. Appen gör det möjligt för dig att hämta information eller göra ett programbyte från olika platser i arbetsomgivningen. Som tillval kan en i maskinen eller i systemet integrerad kamera överföra produktionsprocessen live till din iPad.

Enkelt att vara säker

För användning av appen MobileControl krävs det inga ändringar av ditt företagsnätverk. Förutsättningarna är endast en Wireless Operation Point och MobileControl Software samt en surfplatta med appen MobileControl. Du loggar enkelt in på din maskins säkra WLAN eller ditt system. Även åtkomst till användargränssnitt på andra maskiner och system som är utrustade med en Wireless Operation Point är möjlig.

MobileControl App

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Service och kontakt