Lands-/region- och språkval

Oseon Go

Delspektrum eller teknologier: ingen tillverkning är statisk Därför behöver du en flexibel styrningslösning som inte bara deltar i permanenta ändringar utan stöttar dig aktivt med detta. Med Oseon är ditt informationsflöde tillgängligt överallt tack vare mobila enheter. Systemet avbildar din plåtbearbetning och gör denna transparent. Enligt principen "Så mycket som behövs – så enkelt som möjligt" går det att lära sig och manövrera Oseon användarvänligt. Tack vare en rollbaserad uppbyggnad och styrda arbetssteg finner sig även nya medarbetare snabbt tillrätta. Använd Oseon Go till dina kärnprocesser eller komplettera mjukvaran via paketen Grow och Flow tills du styr hela ditt arbetsflöde med denna.

Med mjukvarulösningspaketet Oseon Go undviker du typiska svårigheter under tillverkningen och ser till att inget jobb längre misslyckas. Oseon digitaliserar och stärker nämligen din plåttillverknings centrala processer. Oseon hjälper dig att öka medarbetarnas och maskinernas effektivitet med intelligenta funktioner. Motto: Ready, Steady, Go.

Oseon kopplar ihop tillverkning och materialflöde

De flesta mjukvarulösningarna är funktionellt separerade i moduler som "Tillverkning" och "Logistik". I en plåtbearbetning är dessa roller ofta inte tydligt avgränsade och därför övertar arbetarna i produktionen även logistikuppgifter. Detta betyder arbetsamt byte av moduler för användarna. Oseon däremot stöder jobbspecifikt – och levererar den nödvändiga informationen till den rätta personen vid rätt tidpunkt.

Verkställande direktör, helt flexibel

Tillväxt kräver flexibilitet – Du avgör vilken omfattning av Oseon som passar din tillverkning och anpassar storleken vid behov

Maskinoperatör: informerad på bästa sätt

Den webbaserade appen förenklar ditt jobb tack vare stegvisa bruksanvisningar

Logistiker: transparent materialflöde

Styr och övervaka ditt materialflöde och hantera dina lagerbestånd.

Produktionschef: full transparens

Du har alltid insyn i din tillverkning – på detta sätt uppnår du högsta tänkbara transparens och ökar din effektivitet

Produktionsmedarbetare: digital hjälpare

Appen följer dig genom arbetsvardagen, levererar bruksanvisningar och stöttar dig målinriktat med dina arbetsuppgifter

Starta om med Oseon Go

Med mjukvarupaketet Oseon Go digitaliserar och förenklar du kärnprocesserna i din plåttillverkning. Mjukvaruexperterna från TRUMPF förklarar för dig hur detta kan ta ditt företag framåt vid individuella rådgivningssamtal.

Ta kontakt nu

Service och kontakt