Lands-/region- och språkval

Oseon: Work flows

Det uppstår information på många ställen i din tillverkning. Mjukvaran Oseon ser till att du får all relevant information i rätt tid på rätt plats specifikt per användare. För detta kombinerar Oseon tillverkningsstyrningen av processkedjan för plåt med fördelarna hos ett logistiksystem. Standardgränssnitt ger en enkel integration av dina befintliga anläggningar, automatiseringar och system. Resultatet är ett problemfritt informationsflöde längs hela produktionskedjan. Enkelt sagt: work flows.

Oseon Go digitaliserar alla kärnprocesser i din tillverkning. 

Oseon Grow kompletterar Go på områdena lager, logistik och gränssnitt. 

Den kompletta nätverksuppkopplingen uppnår du med Oseon Flow.

Översiktsgrafik över Oseons mjukvaruvärld från TRUMPF
Service och kontakt