Lands-/region- och språkval

Oseon Workflow

Oseon Go digitaliserar alla kärnprocesser i din tillverkning. 

Oseon Grow kompletterar Go på områdena lager, logistik och gränssnitt. 

Den kompletta nätverksuppkopplingen uppnår du med Oseon Flow.

1. Jobbförberedelser

I arbetsförberedelserna skapas produktionsorder snabbt och enkelt eller importeras via ett gränssnitt för inplanering i tillverkningen.

Ta reda på mer

2. Skära detaljer

Den webbaserade appen på surfplattan underlättar målrinriktat tillverkningspersonalens arbete. Den visar relevant information om jobbet och stegvisa anvisningar. ​

Ta reda på mer

3. Avplockning

Det grafiska stödet i den webbaserade appen underlättar detaljsepareringen, både direkt vid maskinen samt på en separat arbetsplats​.

Ta reda på mer

4. Intralogistik

Den automatiska planeringen och beställningen av transporter håller hela tiden materialet i  rörelse. Du känner till bestånden och vet var jobben finns för tillfället och vad som krävs härnäst .​

Ta reda på mer

5. Bockning

Med appen får all personal vid bockningsmaskinen all viktig information om  produktionsorder och bockningsprogram. Reducerad till det viktigaste och direkt vid arbetsplatsen.​

Ta reda på mer

6. Svetsning

Oseon integrerar också de delar av produktionssystemet som inte är uppkopplade i tillverkningsflödet. Appen tillhandahåller all relevant information för maskinoperatören direkt på surfplattan​.

Ta reda på mer

7. Gängtapp svetsning

Manuella arbetsplatser integreras med den webbaserade appen. Stegvisa anvisningar  ger en hög processäkerhet även för oerfaren personal.​

Ta reda på mer

8. Montering

Med Oseon har personalen i monteringen mobil tillgång till arbetsanvisningar och ritningar. Detta ökar effektivitet och processäkerhet​.

Ta reda på mer

9. Analytics

Med Oseon Analytics har du hela tiden en god översikt över hela tillverkningen och meddelas direkt vid störningar. Omfattande instrumentpaneler ger en högre transparens.

Ta reda på mer

Jobbförberedelser

Arbetsförberedelseprocesser är integrerade i Oseon. Gränssnitt ger kommunikation med angränsande områden som t.ex. programmering. Med verktyget produktionsplanering underlättas tillverkningsplaneringen. Den ger tillförlitlig information om leveranstider med hänsyn till arbetsplatskapaciteter och aktuell tillverkningsstatus. Papperslöst och uppkopplat med all produktionspersonal.

Skära detaljer

Med Oseon har produktionspersonalen i verkstaden (t.ex. operatörer för 2D-laserskär- och stansmaskiner) alltid viktig information om den egna produktionen parat. För transparent överblick och bättre processäkerhet sker all återkoppling gällande jobbet digitalt. Och som en sidoeffekt reduceras pappersförbrukningen till ett minimum. ​

Avplockning

Färgmarkeringar i appen visar produktionspersonalen exakt vilka detaljer som ingår i en produktionsorder, en komponent eller en kundorder. För ännu högre effektivitet bokas detaljerna i samma arbetssteg på palleter eller behållare och transportjobben för efterföljande arbetsplats skapas. En enorm förenkling som ökar transparensen och processäkerheten​.

Intralogistik

Här tas hänsyn till manuella och automatiska truckar beroende på tillgänglighet. Logistikpersonalen informeras med webbappen om transportjobb och får digitalt stöd i sitt arbete. Det friktionsfria samspelet ökar effektiviteten i materialflödet. Oseon underlättar dessutom beståndshanteringen i manuella, automatiska eller storlager - helt efter behov.​

Bockning

På surfplattan eller maskinskärmen tillhandahåller Oseon bockningsprogram som är lämpliga för inlastade produktionsorder.  Tillgängligheten för detaljerna som ska bockas visas med motsvarande prioritet   För en högre flexibilitet finns även stöd för hantering av  bockningspooler och tilldelning för en bockningsmaskin. Bokningen sker bekvämt med appen och skapar transparens i verkstaden.

Svetsning

Den webbaserade appen visar personalen all relevant information för det här jobbet på den aktuella stationen.  Inlastade produktionsorder och prioriteter, ritningar, erforderligt material inklusive lagerplatser samt arbets- och  säkerhetsanvisningar visas översiktligt. Bokningen av arbetsförloppet sker enkelt med appen​.

Gängtapp svetsning

Oseon integrerar manuella arbetsplatser holistiskt i den uppkopplade tillverkningen. Ritningar och stycklistor kan visas,  materialbokningar utföras och meddelanden om kasserade detaljer visas digitalt direkt på arbetsplatsen. Produktionsförloppen skickas via appen till systemet och anmäls till efterföljande processer genom den automatiska till dockningsstationer  för transportjobb.

Montering

Oseon integrerar monteringsplatser digitalt i tillverkningen. Anvisningar och 3D-ritningar ger entydiga arbetsanvisningar. Tillgängligheten för detaljer från arbetsförlopp uppströms, som krävs för produktionsorder, visas i webbappen. På så sätt rätas alla frågetecken ut. Slutligt färdigställande av jobbet anmäls digitalt till systemet med hjälp av en knapp.

Analytics

Utvärderingsmöjligheter och statusmeddelande för maskiner och arbetsplatser ger en  genomgående och transparent bild av tillverkningen. Använd den här informationen tillsammans med din personal för en aktiv verkstadshantering. Tillsammans uppnår ni kortare produktions- och leveranstider samt en snabbare reaktion på kundernas önskemål.​

Service och kontakt