Lands-/region- och språkval
TruTops Mark

Laser Power Monitor/Calibration

Mer processäkerhet vid lasermärkning

De båda optionerna ger ännu högre processäkerhet för dina lasermärkningsprocesser. Modulen Laser Power Monitor (LPM) kontrollerar pumpdioderna i realtid för en stabil lasereffekt. Laser Power Calibration (LPC) reglerar pumpdiodernas effekt så att du alltid kan utnyttja full lasereffekt. Därmed ser den hundratusende märkningen exakt likadan ut som den första.

Större säkerhet

Båda modulerna ökar processäkerheten på lång sikt

Allt i blickpunkten

Med Laser Power Monitor vet du alltid hur stor lasereffekt du har.

Långsiktigt bra resultat

Laser Power Calibration säkerställer långfristigt det normerade lasereffektvärdet.

Båda mjukvarumodulerna säkerställer hög bearbetningskvalitet för din TruMark märklaser på lång sikt.

Kontakt
Försäljning digitala tjänster
E-post
Service och kontakt