You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruTops Weld | TRUMPF
TruTops Weld
TruTops Weld
Programvara

TruTops Weld

Programmera snabbare, producera parallellt

Du skapar program under tiden som maskinen producerar

Skapa ditt svetsprogram snabbt och okomplicerat: Med TruTops Weld minimerar du ställtiderna på TruLaser Weld 5000 eftersom programmet skapas offline på datorn. Dra nytta av TRUMPF:s etablerade tekniska expertis: TruTops Weld innehåller både GEO-parametrar och svetsparametrar för värmeledningssvetsning, djupsvetsning och FusionLine. Dessutom är många nyttiga maskinfunktioner som rotationsmodul, TeachLine eller FusionLine redan integrerade. Från offlineprogrammet via sensorsystemet till maskinen – programvaran är genomgående optimerad för enkel och snabb programmering.

Snabbare till färdigt program

TRUMPFs teknik-know-how och fulländade funktioner underlättar arbetet.

Mindre ställtider på maskinen

Du skapar programmet offline på datorn samtidigt som din maskin svetsar.

Använda medarbetare målinriktat

Programmera på datorn, producera på maskinen. Sysselsätt dina medarbetare i enlighet med deras starka sidor.

Små kvantiteter blir lönsamma snabbare

Du tillverkar mer produktivt eftersom programmeringen sker snabbare och jämnare utan att maskinen blockeras.

Komplexa uppgifter blir enklare

Med TruTops Weld testar du komplexa komponenter virtuellt och hittar möjliga lösningar.

Från CAD-modell till svetsprogram i några få steg

TruTops Weld, från CAD-modell till svetsprogram i några få steg
  • Steg 1: Du laddar din komponent i TruTops Weld och väljer de ställen som ska svetsas.
  • Steg 2: Sedan väljer du lämpliga svetsparametrar till ditt önskade resultat.
  • Steg 3: Nu placerar du komponenten visuellt med anordningen på arbetsstyckspositioneraren och upptäcker möjliga kollisionsställen.
  • Steg 4: Använd det optimerade programmet på TruLaser Weld 5000. Sensorsystemlösningen TeachLine upptäcker komponentens exakta läge på maskinen och anpassar programmet automatiskt. Tack vare detta minskar du tidskrävande efterinlärning. Alternativt kan du efterinlära programmet på konventionellt sätt.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Försäljning digitala tjänster
E-post
Service och kontakt