Lands-/region- och språkval
KeyVisual TruConnect

TRUMPF Connectivity-lösningar

Digital uppkoppling skapar transparens

Kunna reagera snabbare, bearbeta fler delar på kortare tid , montera maskiner och spara in på kostnader nästan som i förbigående: Detta döljer sig bakom slagordet Industri 4.0. Koppla samman komponenter inom och utom din tillverkning och främja det digitala utbytet av information. Tack vare detta fungerar dina processer bättre och du tjänar mer pengar.

Factory Gate och Device Gate från TRUMPF ansluter era lasrar och maskiner till företagsnätverket och/eller molnet. Via dessa digitala, IT-säkra anslutningar kan ni när som helst hämta data och information från era maskiner. En viktig grund för Industri 4.0. Device Gate är den smarta lösningen för enstaka maskiner, Factory Gate för hela maskinparker.

Enkelt och framför allt säkert

Ni installerar programvaran på er egen server, för en säker dataöverföring.

Skalerbar lösning

Via Factory Gate ansluter ni flera maskiner till ett nätverk – även platsövergripande.

Alltid transparent

Standardprotokoll (http/https) för fullständig transparens utan att använda VPN-anslutningar

Snabb utbyggnad

Ni kan bygga ut er Factory Gate, vid behov även med applikationer från tredje-parts-leverantörer.

Intelligent tillhandahållande av information

Resultat av expertanalyser kan erhållas via den befintliga infrastrukturen.

Device Gate

Device Gate är förinstallerad på er laser från fabrik. Det enda ni behöver göra är att aktivera den för att ge digital åtkomst till er laserdata. Med hjälp av Device Gates skickar data från lasern eller maskinen direkt till molnet eller TRUMPF. Ni kan därmed dra nytta av tjänster som Condition Monitoring. Device Gate rekommenderas framför allt om ni bara vill ansluta en enstaka maskin till nätverket. Vid konstellationer med flera maskiner ska Factory Gate användas.

Factory Gate

Med Factory Gate ansluter ni flera lasrar och maskiner digitalt. Med tillvalet kan ni installera flera Factory Gates på olika ställen i ert nätverk och flexibelt ansluta alla element i er tillverkning. Programvaran installeras på servern Därmed kan data flöda okrypterat genom ert system eftersom allt kommer att stanna inom ert säkra nätverk. IT-avdelningen övervakar hela tiden datatrafiken. Om data måste skickas krypterat – alltså vid transport utanför era företagsgränser – finns det olika krypteringstekniker som SSL/HTTPS att välja mellan. Denna teknologi innebär att det inte behövs några VPN-anslutningar eller öppna ingångsportar.

Condition Based Services

Condition Based Services är en modul för Industri 4.0 och er nätverksanslutna tillverkning. Den består huvudsakligen av elementen Factory Gate, som möjliggör anslutning av lasrar, Smart View Services och Condition Monitoring. Målet är att öka tillgängligheten och produktiviteten hos nätverksanslutna lasersystem och att identifiera besparingspotentialer.

Oavsett hur uppkopplad du är så är målet tydligt: Att vara fit för den ökande komplexiteten och de sjunkande partistorlekarna vid plåtbearbetningen. Med våra lösningar följer vi dig steg för steg på vägen mot din Smart Factory. Då liknar inget sätt något annat: Beståndsdelarna kombineras till en perfekt lösning för dina behov. ​

Transparens

Vi skapar transparens över produktiviteten för hela verkstaden och över status för din TRUMPF-maskinpark

Översikt och flexibilitet

Ger översikt och flexibilitet: Sparar pengar och värdefull tid genom databaserade analyser

Enkel integrering

Gör integrering av TRUMPF-maskiner och externa maskiner i övervakningssystem enkel, oberoende av dina maskiners ålder, tillverkare eller teknik

Underlättad statusövervakning

Underlättar statusövervakningen och analysen genom produktövervakning eller tillhandahållandet av data för lokala system

Den sömlösa integrationen av många maskiner från TRUMPF i en egen programvaruvärld är problemfri och enkel. Oavsett om det är en integrering i TruTops Fab eller en koppling till TruTops Monitor tillhandahåller vi den rätta lösningen för varje kombination.​

Vad gör du med befintliga maskiner om de inte har någon standardiserad funktion för datautbyte? TRUMPF har den rätta lösningen på detta.
 

Anslut TRUMPF-maskiner till ditt individuella övervakningssystem

De mest aktuella verktygsmaskinerna från TRUMPF har möjligheten att upprätta en OPC UA-baserad kommunikation med hjälp av snittställe. För äldre maskiner erbjuder vi OPC UA Retrofit Cube. Baserat på din maskins statusdata får du analyser i form av dashboards samt åtgärdsrekommendationer för en snabbare problemlösning. Så får du transparens över maskinstatus och kan maximera maskintillgängligheten. Med snittstället för produktionsstatus får du exempelvis information som du kan använda till att registrera dina maskiners nyttjandegrad och bearbeta detta i ditt individuella programvarusystem.​

TruConnect, Retrofit Cube

OPC UA Retrofit Cube integrerar äldre TRUMPF-maskiner i ditt övervakningssystem

Maskiner som på grund av sin ålder inte har några snittställen för normerat datautbyte behöver OPC UA Retrofit Cube. Den tillhandahåller de egna digitala snittställena även för programvara från tredjepartsleverantörer. Systemet består av en industridator med ett OPC UA-snittställe. Så snart den är uppkopplad och konfigurerad tillhandahåller den de tillgängliga signalerna lokalt för dig.​

Anslut maskiner från tredjepartsleverantörer till TRUMPFs värld

Behöver du transparens över hela din maskinpark oberoende av din maskins tillverkare eller  ålder ? Inga problem för med Basic Connectivity Kit erbjuder vi dig en lösning för din produktion.

TruConnect Connectivity Kit

Basic Connectivity Kit integrerar maskiner från tredjepartsleverantörer och äldre TRUMPF-maskiner i TruTops Monitor

När den väl är monterad tillhandahåller Basic Connectivity Kit signaler beroende på maskinens driftstillstånd och det på ett förbluffande enkelt sätt: "Maskinen står stilla utan störning", "Maskinen står stilla med störning", "Maskinen producerar". TruTops Monitor tolkar denna information och visualiserar den analogt med dina andra maskiner på dashboard. Det fungerar dygnet runt och på alla arbetsplatser inom din tillverkning. Nya TRUMPF verktygsmaskiner integreras automatiskt som standard i TruTops Monitor.​

Smart Factory – många sätt, en erfaren partner

Planera systematisk tillsammans med våra Smart Factory-experter för att identifiera optimeringspotentialerna inom din produktion. Vi glädjer oss för din skull!
 

Ta kontakt nu

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Affärsutveckling TruConnect laserteknik
E-post

Försäljning digitala tjänster
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt