You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Connectivity | TRUMPF
KeyVisual TruConnect

TruConnect Connectivity-lösningar

Digital uppkoppling skapar transparens

Kan reagarera snabbare, bearbeta fler delar på kortare tid och dessutom snabbt spara in på kostnader: Detta döljer sig sig bakom slagordet Industrie 4.0. Koppla samman komponenter inom och utom din tillverkning och främja det digitala utbytet av information. Tack vare detta fungerar dina processer bättre och du tjänar mer pengar.
 

Factory Gate och Device Gate från TRUMPF ansluter era lasrar och maskiner till företagsnätverket och/eller molnet. Via dessa digitala, IT-säkra anslutningar kan ni när som helst hämta data och information från era maskiner. En viktig grund för Industri 4.0. Device Gate är den smarta lösningen för enstaka maskiner, Factory Gate för hela maskinparker.

Enkelt och framför allt säkert

Ni installerar programvaran på er egen server, för en säker dataöverföring.

Skalerbar lösning

Via Factory Gate ansluter ni flera maskiner till ett nätverk – även platsövergripande.

Alltid transparent

Standardprotokoll (http/https) för fullständig transparens utan att använda VPN-anslutningar

Snabb utbyggnad

Ni kan bygga ut er Factory Gate, vid behov även med applikationer från tredje-parts-leverantörer.

Intelligent tillhandahållande av information

Resultat av expertanalyser kan erhållas via den befintliga infrastrukturen.

Device Gate

Device Gate är förinstallerad på er laser från fabrik. Det enda ni behöver göra är att aktivera den för att ge digital åtkomst till er laserdata. Med hjälp av Device Gates skickar data från lasern eller maskinen direkt till molnet eller TRUMPF. Ni kan därmed dra nytta av tjänster som Condition Monitoring. Device Gate rekommenderas framför allt om ni bara vill ansluta en enstaka maskin till nätverket. Vid konstellationer med flera maskiner ska Factory Gate användas.

Factory Gate

Med Factory Gate ansluter ni flera lasrar och maskiner digitalt. Med tillvalet kan ni installera flera Factory Gates på olika ställen i ert nätverk och flexibelt ansluta alla element i er tillverkning. Programvaran installeras på servern Därmed kan data flöda okrypterat genom ert system eftersom allt kommer att stanna inom ert säkra nätverk. IT-avdelningen övervakar hela tiden datatrafiken. Om data måste skickas krypterat – alltså vid transport utanför era företagsgränser – finns det olika krypteringstekniker som SSL/HTTPS att välja mellan. Denna teknologi innebär att det inte behövs några VPN-anslutningar eller öppna ingångsportar.

Condition Based Services

Condition Based Services är en modul för Industri 4.0 och er nätverksanslutna tillverkning. Den består huvudsakligen av elementen Factory Gate, som möjliggör anslutning av lasrar, Smart View Services och Condition Monitoring. Målet är att öka tillgängligheten och produktiviteten hos nätverksanslutna lasersystem och att identifiera besparingspotentialer.

Oavsett hur uppkopplad du är så är målet tydligt: Att vara fit för den ökande komplexiteten och de sjunkande partistorlekarna vid plåtbearbetningen. Med vår TruConnect lösningsvärld följer vi med dig steg för steg till din Smart Factory. Då liknar inget sätt något annat: Beståndsdelarna i TruConnect kombineras till en perfekt lösning för dina behov. ​

Transparens

Vi skapar transparens: över hela shopfloor oberoende av dina maskiners ålder, tillverkare eller teknologi

Översikt och flexibilitet

Ger översikt och flexibilitet: Sparar kontakter och värdefull tid

Enkel integrering

Gör integrering av TRUMPF-maskiner och maskiner från andra tillverkare i övervakningssystem enkel
 

Underlättad statusövervakning

Underlättar statusövervakning och analys samt att tillhandahålla data för lokala system.
 

Vad gör du med befintliga maskiner om de inte har någon standardiserad funktion för datautbyte? TRUMPF har den rätta lösningen på detta.
 

Anslut maskiner från tredjepartsleverantörer till TRUMPFs värld

Behöver du transparens över hela din maskinpark oberoende av din maskins tillverkare eller ålder  ? Inga problem för med Basic Connectivity Kit erbjuder vi dig en lösning för din produktion.

TruConnect Connectivity Kit

Basic Connectivity Kit integrerar maskiner från tredjepartsleverantörer och äldre TRUMPF-maskiner i TruTops Monitor

När den väl är monterad tillhandahåller Basic Connectivity Kit signaler beroende på maskinens drifttillstånd och det på ett förbluffande enkelt sätt: "Maskinen står stilla med en störning", "Maskinen producerar". TruTops Monitor tolkar denna information och visualiserar den analogt med dina andra maskiner på dashboard. Det fungerar dygnet runt och på alla arbetsplatser inom din tillverkning. Nya TRUMPF verktygsmaskiner integreras automatiskt som standard i TruTops Monitor.​

Anslut TRUMPF-maskiner till ditt individuella övervakningssystem

De mest aktuella verktygsmaskinerna från TRUMPF har möjligheten att upprätta en OPC UA-baserad kommunikation med hjälp av gränssnitt. Gränssnitten för produktionsstatus levererar exempelvis information med vars hjälp de kan registrera en belastning av din maskin och bearbeta den i ditt individuella programvarusystem.​

TruConnect, Retrofit Cube

OPC UA Retrofit Cube integrerar äldre TRUMPF-maskiner i ditt övervakningssystem

Maskiner som på grund av sin ålder inte har några gränssnitt för normerat datautbyte behöver OPC UA Retrofit Cube. Den tillhandahåller de egna digitala gränssnitten även för programvara från tredjepartsleverantörer. Systemet består av en industridator med ett OPC UA-gränssnitt. Så snart det är uppkopplat och konfigurerat tillhandahåller det de tillgängliga signalerna lokalt för dig.​

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Affärsutveckling TruConnect laserteknik
E-post

Försäljning digitala tjänster
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt