Lands-/region- och språkval

Factory Gate och Device Gate från TRUMPF ansluter era lasrar och maskiner till företagsnätverket och/eller molnet. Via dessa digitala, IT-säkra anslutningar kan ni när som helst hämta data och information från era maskiner. En viktig grund för Industri 4.0. Device Gate är den smarta lösningen för enstaka maskiner, Factory Gate för hela maskinparker.

Enkelt och framför allt säkert

Ni installerar programvaran på er egen server, för en säker dataöverföring.

Skalerbar lösning

Via Factory Gate ansluter ni flera maskiner till ett nätverk – även platsövergripande.

Alltid transparent

Standardprotokoll (http/https) för fullständig transparens utan att använda VPN-anslutningar

Snabb utbyggnad

Ni kan bygga ut er Factory Gate, vid behov även med applikationer från tredje-parts-leverantörer.

Intelligent tillhandahållande av information

Resultat av expertanalyser kan erhållas via den befintliga infrastrukturen.

Device Gate

Device Gate är förinstallerad på er laser från fabrik. Det enda ni behöver göra är att aktivera den för att ge digital åtkomst till er laserdata. Med hjälp av Device Gates skickar data från lasern eller maskinen direkt till molnet eller TRUMPF. Ni kan därmed dra nytta av tjänster som Condition Monitoring. Device Gate rekommenderas framför allt om ni bara vill ansluta en enstaka maskin till nätverket. Vid konstellationer med flera maskiner ska Factory Gate användas.

Factory Gate

Med Factory Gate ansluter ni flera lasrar och maskiner digitalt. Med tillvalet kan ni installera flera Factory Gates på olika ställen i ert nätverk och flexibelt ansluta alla element i er tillverkning. Programvaran installeras på servern Därmed kan data flöda okrypterat genom ert system eftersom allt kommer att stanna inom ert säkra nätverk. IT-avdelningen övervakar hela tiden datatrafiken. Om data måste skickas krypterat – alltså vid transport utanför era företagsgränser – finns det olika krypteringstekniker som SSL/HTTPS att välja mellan. Denna teknologi innebär att det inte behövs några VPN-anslutningar eller öppna ingångsportar.

Condition Based Services

Condition Based Services är en modul för Industri 4.0 och er nätverksanslutna tillverkning. Den består huvudsakligen av elementen Factory Gate, som möjliggör anslutning av lasrar, Smart View Services och Condition Monitoring. Målet är att öka tillgängligheten och produktiviteten hos nätverksanslutna lasersystem och att identifiera besparingspotentialer.

Service och kontakt