Lands-/region- och språkval

Med Condition Monitoring har du alltid översikt över TruPrint maskinstatus

Förutom maskinens statusdata registrerar Condition Monitoring även data från processomgivningen. Därmed kan du alltid övervaka maskinens status och analysera många parametrar. Flera sensorer samlar in data om TruPrint-maskinens aktuella status. Dessa dokumenteras och kan användas för kvalitetskontroll. Du kan när som helst visa data via HMI. Det innebär att du kan upptäcka störningar i tid för att ingripa i LMF-processen eller avbryta den vid nödfall. Konfigurera datavisningen individuellt och få en överskådlig presentation av all relevant information.

Många olika indikatorer som påverkar maskinens status kan övervakas med Condition Monitoring från TRUMPF:

  • Byggcylinderns status som fukt, substratplattetemperatur, skyddsgashastighet etc.
  • Omgivningsförhållanden som syrehalt eller temperatur
  • Kylvattentemperatur
  • Filterdata
  • Maskinaxlar

Anmärkning: Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten för ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Service och kontakt