Lands-/region- och språkval

Performance Monitoring för full insyn i maskinens produktivitet

Maskinens produktivitet är viktig för framgångsrik tillverkning. Därför levererar Performance Monitoring från TRUMPF alla viktiga produktivitetsindikatorer för en omfattande utvärdering av maskinens prestanda. Du kan när som helst enkelt kontrollera och analysera status för allt förbrukningsmaterial på TruPrint HMI. Efter att byggjobbet har slutförts skapar Performance Monitoring en omfattande rapport. Den innehåller alla viktiga fakta om ordern samt information från andra övervakningsobservationer. Konfigurera och utforma rapporten helt efter egna behov. För att visa information om maskinens förbrukning eller produktivitet, som exempelvis skikttider, smälthastighet och gångtid så överskådligt som möjligt visas alla effektdata grafiskt. Du kan även göra mål-/faktisk-jämförelse som baseras på data från Process Monitoring och Condition Monitoring. Detta möjliggör en omfattande analys av byggjobbet. Performance Monitoring ökar därmed alla produktivitets- och utnyttjandefaktorer och bidrar därmed till en kostnadseffektivare tillverkning.

Anmärkning: Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten för ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Service och kontakt