Lands-/region- och språkval

Process Monitoring för övervakning av komponenternas kvalitet

TRUMPF Powder Bed Monitoring för övervakning av komponenternas kvalitet

Vid Process Monitoring står tillverkningsprocessen i fokus Pulverbädden övervakas under laserexponeringen.. Det finns två produkter att välja mellan: med Powder Bed Monitoring övervakas pulverbädden och med Melt Pool Monitoring övervakas TruPrint-maskinens smältbad. Därmed har ni full kontroll över komponentkvaliteten - skikt för skikt. Dessutom blir produktionen effektivare genom att fel upptäcks snabbt.

Skikt för skikt-övervakning av komponentkvaliteten

Titt in i smältbadet för TruPrint 2000

Hur fungerar Powder Bed Monitoring?

En central komponent i Process Monitoring är den så kallade Powder Bed Monitoring. Med en kamera som är integrerad i TruPrint-maskinen kan du övervaka pulverbädden automatiskt och bilderna bearbetas automatiskt På så sätt får du alltid översikt över komponentens tillstånd och kan analysera kvalitetsparametrarna skikt-för-skikt. TruPrint-maskinerna är utrustade med ett högupplöst kamerasystem så att du kan studera varje pulverskikt. Tillsammans med bildbehandlingen är det möjligt att göra en automatisk utvärdering, varvid den integrerade mörkfältsbelysningen stöder bildbehandlingen ytterligare. Som användare avgör du själv de relevanta gränsvärdena för när ett meddelande eller felmeddelande ska visas. Genom tilldelningen av kvalitetsparametrar per skikt är det möjligt att snabbt och exakt lokalisera störningar. Därmed är det möjligt att ingripa tidigt under det pågående byggjobbet. Utöver pulverbeläggningen registrerar Powder Bed Monitoring även skiktstatusen och upptäcker utskjutande delar i pulverbädden. Komponenternas tillstånd kan utvärderas optimalt under LMF-processen och möjliga utvecklingar kan identifieras i tid. Med tillvalet automatisk fogbeläggning säkerställs komponentkvaliteten vid beläggningsfel. Om brist på pulver upptäcks korrigeras detta automatiskt med en ny&pulverbeläggning. Efter LMF-processen kan dessutom enstaka skikt analyseras ingående genom bildval och bland annat jämföras med CAD-data.

Melt Pool Monitoring – övervakning av smältbadet

För att ha ännu bättre översikt över LMF-processen i TruPrint-maskinen och kunna utvärdera komponentkvaliteten optimalt ingår utöver Powder Bed Monitoring även Product Melt Pool Monitoring till TruPrint 2000 och TruPrint 5000. Vid Melt Pool Monitoring övervakas Laser Metal Fusion processens smältbad med hjälp av sensorer. Dra nytta av en utförlig kvalitetskontroll och dokumentation skikt för skikt. På så sätt kan processavvikelser upptäckas tidigt även vid serieproduktion och eventuella kritiska områden på LMF-komponenten visualiseras. Dessa data kan automatiskt jämföras med referenskonstruktionen för att övervaka processtabiliteten. Om flera lasrar används kan ni även övervaka alla smältbad parallellt. Data kan utvärderas på en skrivbordsdator eller offline med Monitoring Analyzer.

Anmärkning: Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten för ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Service och kontakt