Lands-/region- och språkval
Metodoptimering

Användningsrådgivning

Utnyttja TRUMP:s komptens och mångåriga erfarenhet som en konkurrensfördel. Vår skräddarsydda användningsrådgivning omfattar två aspekter: Med metodoptimering optimerar vi hela din metod individuellt när det gäller ekonomi, säkerhet och kvalitet. Inom ramen för vår produktionsövervakning har du med din maskin under de första stegen en erfaren användningsspecialist vid din sida. Både vid vår metodoptimering och vid vår produktionsövervakning gäller följande: Ni är alltid på den senaste kunskapsnivån och når bättre, kostnadsoptimerade resultat.

Metodoptimering

Process Optimization

Analys olika uppgifter

Hur kan jag förbättra resultaten för vissa användningar? Tillsammans med TRUMPF:s användningsspecialister belyser du denna fråga. Det specifika innehållet i användningsrådgivningen definieras tillsammans med dig dessförinnan.
 

Individuell Process Optimization

Om målen med användningsrådgivningen står fast analyserar TRUMPF:s användningsspecialister din process målinriktat. Och detta helt okomplicerat vid maskinen eller vid programmeringsplatsen i er tillverkning.

Mönsterdel med perfekt snittkant

Ekonomi, säkerhet och kvalitet i fokus

Använd funktionerna i dina TRUMPF-produkter ännu mer effektivt genom att förbättra detaljkvaliteten, produktiviteten eller processäkerheten. Tack vare rådgivning på plats hittar du och förbättrar eventuellt viktiga teknologiparametrar för er tillverkning tillsammans med användningsspecialisterna.

Produktionsövervakning

Rådgivning med applikationsspecialister

Smidig start

Experter från TRUMPF hjälper er att starta tillverkningen på er maskin. Denna handledning sker direkt på er maskin eller programmeringsplats. På detta sätt vinner ni inte bara säkerhet vid hanteringen av de egna TRUMPF-produkterna utan lägger även grunden för en produktiv tillverkning.
 

Produktiv från början

Efter monteringen och idrifttagandet kör TRUMP:s applikationsspecialister in maskinen med delar från er produktion. Det specifika innehållet i produktionsövervakningen stäms av tillsammans med er dessförinnan. Samtidigt lär sig dina medarbetare fler detaljer vid hanteringen av maskinen.

Tyngdpunkter vid rådgivning i samband med start

Nystartade företag lär sig snabbt hanteringen av maskinen eller programvaran TruTops genom rådgivning på plats. Till programmeringen hör den gemensamma riggningen och inställningen av maskinen, inkörningen av era individuella produktionsdelar och förklaringar av influensstorheter i produktionsprocessen. Eventuellt kan redan de första optimeringarna av processparametrarna göras.

Kontakt
Laser Application
E-post
Service och kontakt