Lands-/region- och språkval

Rådgivning och utbildning för additiv tillverkning

AM-rådgivning längs hela processkedjan

Oavsett om det handlar om insteg i teknologin, val och utveckling av lämpliga komponenter eller optimering av din tillverkning - med TRUMP Additive Manufacturing (AM) får du alltid kompetent rådgivning.
Med vårt omfattande utbildnings- och rådgivningsutbud gör vi det möjligt för dig att snabbast möjligt lära er använda nya metoder så att ni optimalt förberedda ska kunna ta steget över till additiv tillverkning av era komponenter.
Bli lönsammare, effektivare och kvalitativt mer högklassig – vi hjälper dig med detta.

Identifiera er potential

Lär känna teknologierna Laser Metal Fusion (LMF) och Powder Bed Fusion (PBF)& och implementera kunskaper om additiv tillverkning i ditt företag. Identifiera de första tillämpningarna som kan dra nytta av potentialen hos AM-komponenter och skapa ett eget Business Case för lönsam produktion.

 • Förmedling av tillverkningsgrunderna
 • Gemensam detaljidentifiering
 • Analys av tillverkningspotentialen och Business Case-bedömning

Kundexempel på detaljidentifiering

Vid analys av skärenheten på en 2D-lasermaskin upptäckte man att diodkylningen behövde optimeras.

Mervärde tack vare 3D-utskrift i metall

 • Förbättrad kylning
 • Färre komponenter genom funktionsintegration
 • Enklare montering
 • Lägre vikt

Utveckla din detalj

3D-utskriftskompatibel design är avgörande för att det ska gå att dra nytta av teknologins potentialer. Därför är det viktigt att känna till hur man designar 3D-utskriftskomponenter och därmed skapar tillverkningsanpassade lösningar. Vi hjälper dessutom till med val av material och pulver och förberedelse av byggjobbsdata. Detta inkluderar att skapa lämplig stödstruktur och eventuell anpassning av parameterinställningarna.

 • AM-lämplig komponentdesign
 • Lämpligt val av material och pulver
 • Förberedelse av data och stödgenerering
 • Val och optimering av parametrar

Kundexempel komponentdesign

Den ursprungliga designen omarbetas och konstrueras så att en komponent optimerad för 3D-utskrift har skapats. 

Fördelar med 3D-utskrift i metall

 • Integrerad halvledarled
 • 75 % färre komponenter
 • 62 % lägre volym
 • 10 % lägre kostnader

Tillverka din detalj

Vi hjälper dig med den första tillverkningen av ett prov i vårt laboratorium, via prototyptillverkningen till produktionen på er egen maskin. Lär dig  använda och utnyttja Monitoring-systemen och ta reda på vilka kvalitetssäkringssteg som är möjliga för att säkerställa materialegenskaperna i additiv tillverkning. Korrekt  efterbearbetning av komponenten, från lämplig värmebehandling, borttagning av stödstrukturen till ytbehandling är också viktigt.  

 • Manövrering av maskinen
 • Övervakning och dataanalys
 • Kvalitetssäkring
 • Värmebehandling och efterarbetning

Kundexempel AM-serieproduktion

Med additiv tillverkning kan man inte bara sänka tillverkningskostnaderna. Det kan även förenkla monteringen avsevärt.

Motorkylkropp för TRUMPF skärenhet 

 • 400 stycken av rostfritt stål 316L tillverkas per år på en TruPrint 3000
 • Efterbearbetning: Fräsning av en gänga för in- och utlopp
 • 40 % lägre tillverkningskostnader jämfört med konventionell tillverkning
 • Kvalitetskontroll i serieproduktionen av medföljande prover ger en relativ täthet på 99,8 % och en draghållfasthet på 700 MPa
 • Enklare montering tack vare en integrerad fastkroppsled

Etablera & förbättra din process

Optimera din produktionsprocess tillsammans med oss. Dra nytta av den ständiga vidareutvecklingen av maskinfunktioner, programvara, material och parametrar. Lär dig vilka faktorer som har störst inverkan på komponentkostnaderna och öka lönsamheten för din AM-tillverkning. Så får du en lyckad serieproduktion av AM-komponenter.

 • Öka serieproduktionen
 • Process Optimization

Kundexempel på processoptimering

Hos den ursprungliga komponenten ledde överhettning till sämre ytkvalitet och processfel. Genom optimering av parametrar och diverse testkörningar erhölls en optimerad komponent med högre kvalitet.

Fördelar med processoptimering

 • Förbättrat ytgods
 • Förbättrad överhängsbyggbarhet
 • Ökad uppbyggnadshastighet

Kontakta våra AM-experter

Fyll i vårt frågeformulär direkt och säkra individuell konsultation på temat additiv tillverkning. Våra experter hjälper er gärna!

 

Whitepaper för dig

En analys av processparametrarna för 3D-utskrivna applikationer med grönt laserljus

Till nedladdningen

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Låt dig inspireras: Hitta ett exempel på en 3D-komponent från din bransch

Vill du skriva ut din komponent i 3D och behöver inspiration? Filtrerat enligt dina krav kan du hitta ett exempel på en jämförbar komponent som med våra system redan har tillverkats additivt i din bransch.

Showroom Additive Manufacturing

Additive Manufacturing Showroom på TRUMPF Campus i Ditzingen ger en direkt insyn i den additiva tillverkningen med Laser Metal Fusion och laserpåsvetsning samt åskådliga branschapplikationer och framgångshistorier från våra kunder – direkt konsultation från våra experter.

Certifieringar

Vill du producera på dina TruPrint-anläggningar i en miljö med certifieringskrav? Våra experter hjälper dig vid ”Installation Qualification” (IQ) med en utökad, normorienterad installationsprocess. 

Kontakt
Rådgivning för den additiva tillverkningen
E-post
Nedladdningar
Tjänster
Utbildning Ta reda på mer Monitoring & Analysis Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer Flyer kvalificeringsstöd IQ/OQ Ta reda på mer
Service och kontakt