Lands-/region- och språkval

Etablera & förbättra din process

Optimera din produktionsprocess tillsammans med oss. Dra nytta av den ständiga vidareutvecklingen av maskinfunktioner, programvara, material och parametrar. Lär dig vilka faktorer som har störst inverkan på komponentkostnaderna och öka lönsamheten för din AM-tillverkning. Så får du en lyckad serieproduktion av AM-komponenter.

  • Öka serieproduktionen
  • Process Optimization

Kundexempel på processoptimering

Hos den ursprungliga komponenten ledde överhettning till sämre ytkvalitet och processfel. Genom optimering av parametrar och diverse testkörningar erhölls en optimerad komponent med högre kvalitet.

Fördelar med processoptimering

  • Förbättrat ytgods
  • Förbättrad överhängsbyggbarhet
  • Ökad uppbyggnadshastighet
Service och kontakt