Lands-/region- och språkval

Utveckla din detalj

3D-utskriftskompatibel design är avgörande för att det ska gå att dra nytta av teknologins potentialer. Därför är det viktigt att känna till hur man designar 3D-utskriftskomponenter och därmed skapar tillverkningsanpassade lösningar. Vi hjälper dessutom till med val av material och pulver och förberedelse av byggjobbsdata. Detta inkluderar att skapa lämplig stödstruktur och eventuell anpassning av parameterinställningarna.

  • AM-lämplig komponentdesign
  • Lämpligt val av material och pulver
  • Förberedelse av data och stödgenerering
  • Val och optimering av parametrar

Kundexempel komponentdesign

Den ursprungliga designen omarbetas och konstrueras så att en komponent optimerad för 3D-utskrift har skapats. 

Fördelar med 3D-utskrift i metall

  • Integrerad halvledarled
  • 75 % färre komponenter
  • 62 % lägre volym
  • 10 % lägre kostnader
Service och kontakt