You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Certifieringar | TRUMPF

Certifiering

Vill du producera på dina TruPrint-anläggningar i en miljö med certifieringskrav? Våra experter hjälper dig vid "Installation Qualification" (IQ) med en utökad, normorienterad installationsprocess. Även vid den senare driften står vi vid din sida med utökade underhålls- och reparationsprocesser.

Normorienterad installation

Räkna med våra omfattande tester och mätningar samt vår detaljerade dokumentation vid förberedelsen av certifieringen av din TruePoint.

Hållbart stöd

Med våra utökade underhållstjänster behåller du en djupgående klarhet om din anläggnings tillstånd – år för år.

Alltid på den säkra sidan

Tillsammans med dig säkerställer vi att din anläggning förblir i certifierat tillstånd även efter reparationer.

Vi är medvetna om de höga kraven i reglerade branscher

TruPrint-certifiering

Vid utformningen och vidareutvecklingen av våra stödtjänster har vi uppmärksamheten riktad på i huvudsak de mycket omfattande normerna och kraven inom områdena medicinteknik samt luft- och rymdfart. Våra tjänster är i första hand inriktade på följande normer och institutioner: ISO/ASTM 52941/52942, ISO 13485, ISO 9100, FDA, NADCAP med flera. Om du har frågor om detaljerna i vår leveransomfattning eller kraven enligt våra egna företagsspecifika normer ska du tala med oss – våra experter finns där för dig.

Detta kan också vara intressant för dig

Service och kontakt