Lands-/region- och språkval

Stöd under kvalificeringsprocessen

Vill du producera på dina lasermaskiner i en miljö med certifieringskrav? Våra experter hjälper dig under kvalificeringsprocessen. 

Installera och kvalificera lasersystem i reglerade branscher på ett överensstämmande sätt med TRUMPFs expertis

Att få en laseranläggning certifierad i reglerade branscher kan vara ett krävande företag  Men inte om du tar hjälp av TRUMPFs kvalificeringsexperter under kvalificeringsprocessen så att du sparar tid och kostnader och  kontinuerligt vidareutvecklar ditt erbjudande. Vårt fokus ligger på de mycket omfattande standarderna och kraven på områdena medicinteknik samt luft- och rymdfartsteknik. Våra tjänster är i första hand inriktade på följande normer och institutioner: ISO/ASTM 52941/52942, ISO 13485, ISO 9100, FDA, NADCAP med flera.

Normorienterad installation

Räkna med våra omfattande tester och mätningar samt vår detaljerade dokumentation då din anläggning ska förberedas inför certifiering. På detta sätt genomför vi applikationsförsök för genomförbarheten och hittar gemensamt kvalificerade parametrar för att bland annat garantera korrosionsbeständighet på vissa material.

Tillförlitlig markering, svetsning och 3D-tryck

Inom ramen för TRUMPF IQ/OQ-Service tar vi i en standardiserad process hänsyn till alla kritiska aspekter av installationen av din maskin och dess funktionssätt. Stabiliteten för laserbearbetningsprocessen stöds kompletterande av TRUMPF PQ/MQ-Service.

Effektivitet vid enhetskvalificering och i drift

Utöver den tidseffektiva enhetskvalificeringen hjälper vi dig under den optimala integreringen i din digitala tillverkningsmiljö, till exempel vid inkopplingen i ditt ERP-system. 

Hållbart stöd

Med våra utökade underhållstjänster behåller du en djupgående klarhet om din anläggnings tillstånd – år för år.

Alltid på den säkra sidan

Tillsammans med dig säkerställer vi att din anläggning förblir i certifierat tillstånd även efter reparationer.

Vi erbjuder följande tjänster

Design Qualification (DQ)

Vi hjälper dig att välja den tillverkningsteknologi som är optimal för dig.

Innehåll

 • Rådgivning för processen och för materialbearbetningen
 • Applikationsförsök för val av teknologi
 • Kundspecifika speciallösningar

Fördelar för dig

 • Fundament för framgångsrik utrustningskvalificering
 • Passande ekonomiska och tekniska lösningar utifrån individuella krav
Installation Qualification (IQ)

Vi kontrollerar om din anläggning har levererats och installerats enligt beställningen.

Innehåll

 • Kontroll av leveransomfattningen
 • Kontroll av maskinens installation, inkl. hård- & mjukvara
 • Dokumentationens fullständighet
 • IQ-Report

Fördelar för dig

 • Tidseffektiv kontroll av leveransen och korrekt installation av anläggningen av en expert
Operational Qualification (OQ)

Vi kontrollerar din anläggning med avseende på dess funktionsduglighet enligt specificerade förinställningar.

Innehåll

 • Systemcheck & funktionskontroller
 • Kontroll av säkerhetsfunktionerna
 • Verifiering av anläggningsspecifikationerna
 • Kontroll av mjukvarufunktionen
 • Applikationstester
 • Mätprotokoll & OQ-Report

Fördelar för dig

 • Säkerställning av de i DQ definierade specifikationerna för hela maskinen
 • Tidseffektiv dokumentation av specifikationerna av en expert
 • Säkerställning av att maskinen fungerar problemfritt inför PQ
Performance Qualification (PQ)

Vi kontrollerar din anläggning med avseende på tillförlitliga och repeterbara produktionsresultat.

Innehåll

 • Genomförande av applikationsförsök för att fastställa processgränserna
 • Förmedling av processexpertis till medarbetarna

Fördelar för dig

 • Uppnå hög kvalitet och ytterligare produktivitet genom finjustering av parametrarna
 • Kompetenta, utbildade medarbetare med enastående produkt- och processförståelse för permanent stabila och produktiva tillverkningsprocesser
Maintenance Qualification (MQ)

Vi stöder en friktionsfri seriedrift av din anläggning med underhålls- och reparationsarbeten.

Innehåll

 • Utbildningar för manövrering & underhåll av anläggningen
 • Service - och underhållsavtal
 • Fjärrservice och  24/7 hotline
 • Stöd vid applikationsförsök
 • Övervakning av anläggningens tillstånd med Condition Monitoring & Smart View Services

Fördelar för dig

 • Hög tillgänglighet hos maskinen i tillverkningen genom de erbjudna tjänsterna och TRUMPFs globala närvaro.
 • Kontinuerlig användning av maskinen i den etablerade kundprocessen genom långsiktig tillgång till reservdelar.
 • Säkerställ kompetenta, utbildade medarbetare - genom eget underhåll som utförs internt - stabila och produktiva tillverkningsprocesser

Våra kunder anser ...

"Sedan certifieringsprocessen inleddes har TRUMPF entusiastiskt hjälpt oss att hitta lösningar för Nadcap-frågekatalogen. Jag menar att det felfria resultatet av granskningen säger allt om vårt lyckade samarbete."

Christoph Hauck
Verkställande direktör toolcraft

Vi erbjuder kvalificeringsstöd för följande anläggningar:

Metall-3D-tryck
 • TruPrint 1000
 • TruPrint 2000
 • TruPrint 3000
 • TruPrint 5000: efter avstämning.
Lasermarkering
 • TruMark Station 5000 + TruMicro Mark
 • TruMark Station 5000 + TruMark 3000 (endast infraröd)
 • TruMark Station 5000 + TruMark 5000 (undantag för TruMark 5010)
 • TruMark 5000 + TruMark 6030 G2
 • TruMark Station 7000 + TruMicro Mark
 • TruMark Station 7000 + TruMark 6030 G2

Läs mer om våra lasrar

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Försäljning Laserteknik
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt