Lands-/region- och språkval

Online Update

På så sätt är mjukvaran på din maskin alltid aktuell

Med Online Update för du över säkerhets- och maskinuppdateringar automatiskt till din TRUMPF-maskin. Med jämna mellanrum kontrollerar din maskin om det finns uppdateringar tillgängliga. Maskinoperatören kan installera uppdateringar under ställtider utan att avbryta produktionen.

Dina fördelar

Säkerställ skydd

Säkerhetspaket som kontinuerligt aktualiseras ger bättre skydd

Öka funktionen

Mjukvara som optimeras med jämna mellanrum ökar kvalitet och funktion på dina produkter

Avlasta maskinoperatören

Du behöver inte längre aktualisera maskinens mjukvara manuellt

Bygg upp en digital grund

Du jämnar vägen för användning av framtida digitala produkter

Så här får du Online Update

  • Online Update ingår i standardleveransen på alla plattformsmaskiner.
  • Äldre maskiner kan utrustas med Online Update i efterhand.
  • Funktionen aktiveras som standard vid leveransen.
  • En avaktivering av funktionen är möjlig när som helst.
  • Med Online Update är mjukvaran på din TRUMPF maskin alltid aktuell vilket ökar IT-driftsäkerheten.

Så här fungerar Online Update

Automatiskt tillhandahållande av

säkerhets- och maskinuppdateringarna på din maskin

Laddningsprocessen

viktiga uppdateringar. Automatisk eller tidsparallellt via den säkrade TRUMPF plattformen.

Installation

av uppdateringen sker automatiskt vid tillkoppling av maskinen av maskinoperatören eller teknisk service.

Individuell användning

Du kan avaktivera uppdateringsfunktionen när som helst.

Är automatiska updates viktiga för dig?

Teknisk Service ger dig gärna rådgivning om de möjligheter som finns och kollar upp kompabiliteten med din maskin. Ta gärna kontakt med oss!

Till kontakten
 

Detta kan också vara intressant för dig

TRUMPF Services Technical Service Keyvisual
Technical Service

Regardless of whether your production sites are in Europe, America or Asia – highly qualified TRUMPF service engineers are on hand to assist you. They are available onsite, via remote support or on the app.

Smart Services – we are on your side

Our support is versatile and data-based thanks to a wide-ranging portfolio of Smart Services. You will consistently benefit from our digital services for access to the machine-relevant information at the right time.

Key visual of TRUMPF Services Training
Training courses

Harness the full potential of your lasers, laser systems, machines, and software through our extensive range of training courses.

Service och kontakt