Lands-/region- och språkval
MultiBend
MultiBend
Stansverktyg

MultiBend

Bockning med stanshuvud

Stansning och bockning på en maskin

Med MultiBend-verktyget kan du forma små bockningar direkt på din stans- eller stans/lasermaskin. Därvid går det att åstadkomma en bockvinkel på upp till 90°. Med den kompletta bearbetningen på en maskin reducerar du dina delkostnader och ökar din produktivitet avsevärt tack vare den snabba bockningsprocessen.

I ett arbetssteg

Minska dina detaljkostnader genom reduktion av efterföljande arbetsmoment.

Snabb bockning

Hög produktivitet tack vare snabbare bockningsprocesser.

Hög precision

Tack vare den exakta positioneringen av arbetsstycket når du en hög precision.

Avtrycksfri bockning

Tack vare användning av en bockningsrulle i matrisen uppnås avtrycksfria bockningar.

MultiBend

Bockning och stansning i ett arbetssteg: MultiBend-verktyget möjliggör formning av små bockningar med en bredd på maximalt 55 mm och en skänkellängd på upp till 25 mm. Därvid går det att åstadkomma en bockvinkel på upp till 90°. På detta sätt kan du tillverka dörrlås respektive låslådor eller vinklar direkt på din stans- eller stans/lasermaskin mycket produktivt och med hög noggrannhet. På grund av den kompletta bearbetningen på en maskin ökar maskinens utnyttjande och du kan reducera dina detaljkostnader. Tack vare en bockningsrulle i matrisen skapar du dessutom avtrycksfria bockningar.

Verktygsvarianter

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Service och kontakt