Lands-/region- och språkval
QuickSharp
QuickSharp
Stansverktyg

QuickSharp

Slipning i en handvändning

Slipa stansverktyg enkelt och snabbt

Försäkra dig om lång livslängd hos verktygen: Den helautomatiska slipmaskinen QuickSharp är den optimala lösningen för enkel och säker slipning av dina stansverktyg från TRUMPF.

Användarvänlig manövrering

Slipning av verktyg är enkel och snabb tack vare helautomatisering och användarvänligare manövrering.

Optimal ytkvalitet

Tack vare en speciell, optimerad slipprocess uppnås en hög ytkvalitet på de slipade verktygen.

Enkel fastspänning av verktyg

Spännanordningar som är integrerade i QuickSharp möjliggör optimal fastspänning av verktygen för bästa tänkbara resultat.

Flexibel

Slipning även av snedslipade stansar som whisper- och takslipning eller stansinsatser till MultiTool.

Automatisk dataöverföring

Vid koppling till den "integrerade verktygsadministrationen" överförs den nya verktygslängden direkt till maskinen.

En god skötsel är avgörande för dina stansverktygs livslängd. Tack vare regelbunden slipning garanterar du ständigt bästa tänkbara bearbetningsresultat och en hög tillgänglighet av verktygen. Verktygsslipmaskinen QuickSharp är ett värdefullt hjälpmedel, särskilt när många stansverktyg används och verktygens slitage är högt. Tack vare det enkla och säkra handhavandet med automatisk mätning av verktygens längd körs slipningen nästan av sig själv. Med den integrerade spännanordningen slipar du till och med snedslipade stansar eller MultiTool-stansinsatser i en handvändning. Den unika optimerade slipprocessen minskar snittkanternas termiska och mekaniska väsentligt. Vid en koppling till den "integrerade verktygsadministrationen" kan den nya verktygslängden överföras direkt till maskinen. Den omständliga, manuella inställningen av nya verktygsparametrar på maskinen faller bort vilket innebär att du kan spara värdefull tid och arbeta mer produktivt.

Varianter

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Service och kontakt