Lands-/region- och språkval
Single-Mode-VCSEL, 850 nm
Single-Mode-VCSEL, 850 nm
Single- & Multi-Mode VCSEL

Single-mode-VCSEL

VCSEL laserdioder som chip för stora volymer och högintegrerade sensorer.

Single- & Multi-Mode VCSEL

Single-mode-VCSEL

Små 940 nm VCSEL-arrays med Gaussformad strålprofil

Single-mode-VCSEL 850 mm TO46 med TEC, TRUMPF Photonic Components
Single-mode-VCSEL 850 mm TO46 med TEC, TRUMPF Photonic Components
Single- & Multi-Mode VCSEL

Single-mode-VCSEL

VCSEL med hermetiskt täta TO-hus och optimalt integrerad TEC för krävande omgivningsförhållanden

Single-mode VCSEL ViP
Single-mode VCSEL ViP
Single- & Multi-Mode VCSEL

Single-mode-VCSEL

VCSEL med en integrerad fotodiod, för att fånga upp refketerande signaler.

Single-mode-VCSEL

Single-mode-VCSEL är på grund av de förbättrade optiska egenskaperna det perfekta valet för krävande sensorsystemtillämpningar. Longitudinella och transversella moder av högre ordning undertrycks av den innovativa chipdesignen, samtidigt som polariseringen är linjärt stabil.

Gaussformad strålprofil

Den helt symmetriska och Gauss-formade strålprofilen förenklar avsevärt den optiska designen hos er applikation.

Låg stråldivergens

En reproducerbar divergensvinkel i området runt 20° (1/e2), eller mindre, underlättar strålgången.

Liten spektral bredd

Laserlinjen med en spektral bredd på typiskt 100 MHz predestinerar denna laser för spektroskopiska applikationer.

Låg effektförbrukning

En effektförbrukning runt några milliwatt möjliggör batteridrift i mobila applikationer.

VCSEL Insights: Mät luftkvaliteten i realtid med hög precision med Bosch Sensortec BMV080
Strålprofil

I fjärrfältet är intensitetsfördelningen för single-mode-VCSEL perfekt gaussformad

LIVT-karakteristik

Låga tröskelströmmar och en linjär prestanda över ett stort temperaturintervall underlättar definitionen av en lämplig driftspunkt.

Spektrum

Moder av högre ordning undertrycks kraftigt, spektrumet har extremt smalt band.

Grafik självblandande-interferens-teknologi
Självblandande-interferens-teknologi (SMI)

Single-mode-VCSEL med integrerad fotodiod möjliggör SMI-teknologin. Vid den beprövade mätmetoden fångar en optisk resonator upp laserstrålens spegling och blandar den med ljuset i resonatorn. Den integrerade fotodioden mäter då variationen i effekten, framkallat genom interferensen. Systemet beräknar rörelsehastigheten baserat på frekvensskillnaden. Målobjektets rörelseriktning kan fastställas baserat på våglängdens modulering.

Optisk kodare för mycket exakt positionering

Single-mode-VCSEL lämpar sig på grund av den Gauss-formade strålprofilen, den låga effektförbrukningen, långa koherenslängden samt enastående tillförlitlighet perfekt för användning i optiska kodare.

FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy) illustration, TRUMPF Photonic Components

FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)

På grund av emissionsvåglängdens låga temperaturberoende (0.06 nm/K) och den smalbandiga spektrala emissionen på vanligtvis 100 MHz är temperaturstabiliserade single-mode-VCSEL särskilt lämpliga som våglängdsreferens för FTIR-spektrometrar.

Syrgassensorer

Single-mode-VCSEL är perfekt lämplig för TDLAS-tillämpningar (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). TDLAS-system utnyttjar den smala linjebredden och den fina reglerbarheten som single-mode-VCSEL med TEC erbjuder.

Mycket exakt djupsensorteknik

Single-mode-VCSEL-arrayer är perfekt lämpade för högexakta ToF-tillämpningar (time-of-flight). Linjära djupmätningar i intervall om flera meter till 0 mm kan göras med single-mode-VCSEL-arrays.

Industriella hastighets- och distanssensorer

TO-hus är robusta, för användning i industriella miljöer. De används som hastighets- och distanssensorer för olika material, även känsliga material som textil.

YTTERLIGARE INFORMATION
Laserparameter        
Lasertyp Single mode Single mode Single mode Single mode
Våglängd 850 nm 940 nm 850 nm 760, 763, 850 nm
Uteffekt (min.) 2 mW 13,5 mW 0,3 mW -
Uteffekt (max.) 2,5 mW 25 mW 0,75 mW -
Antal zoner 1 Styck 12 Styck 2 Styck 1 Styck
Stigningseffektivitet (vid rumstemperatur) 0.5 - 1 W/A 0,9 W/A - -
Laserklass 3B 3B 3B 3B
Optik        
Optiskt element - - med polariseringskontroll TO paket med integrerad optik
Ström        
Elektrisk spänning (vid 25 mA och rumstemperatur) 2,6 V 2,6 V 1.7 - 2.4 V -
Tröskeleffekt (vid rumstemperatur) 2 mA 3,6 mA 0.2 - 1.0 mA -
Storlek        
Mått bredd 200 μm 187 μm 165 μm -
Mått höjd 200 μm 187 μm 165 μm -
Mått djup 99 μm 99 μm 130 μm -
Single-Mode-VCSEL, 850 nm

850 nm chip

850 nm chip erbjuder hög output vid samtidigt låg strömförbrukning. Chipet lämpar sig för applikationer med stor volym och hög integritet. Laserdioderna levereras som chip på en tejp. Denna leveransform förutsätter pick&place eller en Die-Bonding-process för bearbetning av laserdioderna.

Små 940 nm VCSEL-array med Gaussformad strålprofil

12 sändare mini-single-mode-VCSEL-array för högexakt time-of-flight-sensorer. VCSEL-array med Gaussformad strålprofil och korta öknings- och minskningstider.

850 nm ViP (VCSEL with integrated fotodiod)

850 nm ViP (VCSEL with integrated fotodiod)

Den integrerade VCSEL-lösningen ViP är utrustad med en fotodiod som är integrerad direkt i VCSEL för att fånga upp reflekterande signaler för fortsatt bearbetning. Den patenterade lösningen stöder därmed den självblandande-interferens-teknologin, kort SMI. SMI är en beprövad optisk mätmetod för tillämpningar inom industriella sensorsystem eller Consumer Electronics.

760 nm – 766 nm VCSEL

VCSELs med en emitter ger en uteffekt på 0,3 mW vardera. VCSELs i våglängdsområdet mellan 760 nm och 766 nm är lämpliga för syremätningar och gassensorik. VCSEL-komponenterna finns i TO-paket för enkel hantering och integrering.

TO paket

VCSEL i ett hermetiskt tätt TO-hus möjliggör enkel hantering av laserdioden och är lämplig för drift i krävande omgivningsförhållanden. Dessutom möjliggörs ett burn-in-test, en integrerad Zener-diod minskar ESD-känsligheten.

TO med TEC

Ett TO-paket med integrerad TEC är lämpligt för applikationer som kräver stora temperaturintervall eller förutsätter en spektral stabilisering av laserdioden. Peltier-elementet gör det möjligt att exakt reglera lasertemperaturen med NTC-motstånd. På grund av det hermetisk täta höljet kan man utesluta kondens på VCSEL.

Polariseringskontroll

Single-mode-VCSEL med stabil, progressiv, linjär polarisering förbättrar belysningskvaliteten och upplösningen i anspråksfulla 3D-belysningstillämpningar.

Ytgallret möjliggör den stabila polariseringen och etsas direkt i galliumarseniden. På grund av den optimerade gallerdesignen når polariserad VCSEL en effektprestanda på nästan 100-procent jämfört med ej polariserad VCSEL. TRUMPF har utvecklat den patenterade teknologin med VCSEL med stabil polarisering för användning i stora serier.

Det finns också optionen dubbelpolarisering, så att två polariseringsriktningar integreras i en VCSEL.

TO-paket

Single-Mode-VCSEL i ett hermetiskt tätat TO-hus möjliggör enkel hantering av laserdioden och är lämplig för drift under krävande omgivningsförhållanden. Produkterna kan som tillval även vara utrustade med ett tempereringssystem (TEC, Termistor).

Integrerad fotodiod

VCSEL med integrerad fodiod (ViP) gör att reflekterade signaler kan plockas upp för vidare bearbetning. Den patenterade lösningen stöder därmed den självblandande-interferens-teknologin, kort SMI. SMI är en beprövad optisk mätmetod för tillämpningar inom industriell sensorik eller Consumer Electronics.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Detta kan också vara intressant för dig

Industriella VCSEL-lösningar (TO paket)

VCSEL i ett hermetiskt tätat TO-hus möjliggör enkel hantering av laserdioden och är lämplig för drift under krävande omgivningsförhållanden. 

Framgångshistoria SICK AG

Här får du vet hur SICK AG – specialisten för industriella sensorlösningar – gjort för att uppnå bred användning av kontaktlös mätning i produktionsanläggningar med VCSEL-dioder från TRUMPF.

Optiska sensorer för industriell användning

I produktionsomgivningar spelar optiska sensorlösningar baserade på VCSEL-teknik en viktig roll. VCSEL adresserar tillämpningar som syrgassensorer, fuktighetssensorer, positionssensorer eller närhetssensorer, för de är  tillförlitliga och mycket effektiva ljuskällor för industriella sensortillämpningar.

Kontakt
Försäljning Photonic Components
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt