You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Single-mode VCSEL (850 nm) | TRUMPF
Chip
Chip
Single- & Multi-Mode VCSEL

Single-mode VCSEL

VCSEL laserdioder som chip för stora volymer och högintegrerade sensorer.

TO46
TO46
Single- & Multi-Mode VCSEL

Single-mode VCSEL

VCSEL med hermetiskt täta To46-hus för krävande omgivningsförhållanden

Single-mode VCSEL 850 mm TO46 med TEC, TRUMPF Photonic Components
Single-mode VCSEL 850 mm TO46 med TEC, TRUMPF Photonic Components
Single- & Multi-Mode VCSEL

Single-mode VCSEL

VCSEL med TO46-hus och integrerad TEC för stora temperaturfönster

VCSEL med integrated backside optics
VCSEL med integrated backside optics
Single- & Multi-Mode VCSEL

Single-mode VCSEL

ViBO (VCSEL med integrated Backside Optics)

Single-mode VCSEL

Single-mode VCSEL är på grund av de förbättrade optiska egenskaperna det perfekta valet för krävande sensorsystemtillämpningar. Longitudinella och transversella moder av högre ordning undertrycks av den innovativa chipdesignen, samtidigt som polariseringen är linjärt stabil.

Gaussformad strålprofil

Den helt symmetriska och Gauss-formade strålprofilen förenklar avsevärt den optiska designen hos er applikation.

Låg stråldivergens

En reproducerbar divergens-vinkel i området runt 20° (1/e2), eller mindre, underlättar strålgången.

Liten spektral bredd

Laserlinjen med en spektral bredd på typiskt 100 MHz predestinerar denna laser för spektroskopiska applikationer.

Låg effektförbrukning

En effektförbrukning runt några milliwatt möjliggör batteridrift i mobila applikationer.

Strålprofil

I fjärrfältet är intensitetsfördelningen för single-mode VCSEL perfekt gaussformad

LIVT-karakteristik

Låga tröskelströmmar och en linjär prestanda över ett stort temperaturintervall underlättar definitionen av en lämplig driftspunkt.

Spektrum

Moder av högre ordning undertrycks kraftigt, spektrumet har extremt smalt band.

Optisk kodare för mycket exakt positionering

Single-mode VCSEL lämpar sig på grund av den Gauss-formade strålprofilen, den låga effektförbrukningen, långa koherenslängden samt enastående tillförlitlighet perfekt för användning i optiska kodare.

FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy) illustration, TRUMPF Photonic Components

FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)

På grund av emissionsvåglängdens låga temperaturberoende (0,06 nm/K) och den smalbandiga spektrala emissionen på vanligtvis 100 MHz är temperaturstabiliserade single-mode VCSEL särskilt lämpliga som våglängdsreferens för FTIR-spektrometrar.

Syrgassensorer

Single-mode VCSEL är perfekt lämplig för TDLAS-tillämpningar (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). TDLAS-system utnyttjar den smala linjebredden och den fina reglerbarheten som single-mode VCSEL med TEC erbjuder.

Mycket exakt djupsensorteknik

Single-mode VCSEL-arrayer är perfekt lämpade för högexakta ToF-tillämpningar (time-of-flight). Linjära djupmätningar i intervall om flera meter till 0 mm kan göras med single-mode VCSEL-arrays.

Chip

För applikationer i stora volymer och högintegrerade sensorer erbjuder vi denna laserdiod som chip. Laserdioderna levereras som chips på ett tejp. Denna leveransform förutsätter pick&place eller en Die-Bonding-process för bearbetning av laserdioderna.

TO46

VCSEL i hermetiskt täta TO46-höljen möjliggör enkel hantering av laserdioden och är lämplig för drift i krävande omgivningsförhållanden. Dessutom möjliggörs ett burn-in-test, en integrerad Zener-diod minskar ESD-känsligheten.

TO46 med TEC

Ett package med integrerad TEC är lämpligt för applikationer som kräver stora temperaturintervall eller förutsätter en spektral stabilisering av laserdioden. Peltier-elementet gör det möjligt att exakt reglera lasertemperaturen med NTC-motstånd. På grund av det hermetisk täta höljet kan man utesluta kondens på VCSEL.

ViBo produktbild framifrån

ViBO

ViBO står för VCSEL integrated Backside Optics. Det handlar om en modern, kostnadseffektiv VCSEL-array-teknologi med monolitiskt integrerade mikrooptiska element som är enkel att integrera. Plattformen erbjuder en planvy som är bara en femtedel jämfört med andra packade VCSEL-lösningar. Dessutom möjliggör den integrerade optiken ett inherent ögonsäkert system under produktens hela livslängd. ViBO-lösningar är särskilt intressanta för 3D-sensorapplikationer inom områdena konsumentelektronik, bilindustrin och andra industrisektorer.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Kontakt
Försäljning Photonic Components
E-post
Nedladdningar
Service och kontakt