Ülke, bölge ve dil seçimi

Smart Factory tam olarak nedir?

Smart Factory... Ya da Türkçe adıyla "akıllı fabrika", insanların, makinaların, otomasyonun venbsp;yazılımın mükemmel bir uyum içinde birlikte çalıştığı bir üretim ortamını ifade ediyor. İdeal bir Endüstri 4.0 üretim dünyası fikri, birçok sac metal üretim şirketi üzerinde baskı yaratıyor. Çünkü en yüksek kalite standartlarını da karşılayan son derece verimli, esnek ve şeffaf bir üretim hattından önce, çoğu durumda yapılması gereken ilk şey ortalığı toparlamaktır. Zira "kaos" dijital hale getirilemez. Üretiminizde düzen oluşturmanıza ve teknolojik evrimde bir sonraki mantıksal adımı atmanıza yardımcı oluyoruz: malzeme akışını, bilgi akışını, otomasyon ve süreç optimizasyonunu istikrarlı bir şekilde ağa bağlıyoruz.

Endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 4.0, endüstriyel üretimin gelecek için optimal bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak "dijital transformasyon" olarak da adlandırılan dördüncü endüstriyel devrimi niteliyor.

Smart Factory nedir?

Smart Factory... Ya da Türkçe adıyla "akıllı fabrika", insanların, makinaların, otomasyonun ve yazılımın mükemmel bir uyum içinde birlikte çalıştığı bir üretim ortamını ifade ediyor.

Smart Factory'ye giden yol

Smart Factory'niz için modüler çözüm dünyası sunuyoruz. Söz konusu konsept ile sac imalatçıları üretim süreçlerini, müthiş bir hızla değişen piyasa ve müşteri taleplerine ayak uyduracak özelliklerle donatabiliyor.

Smart Factory Consulting
Endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 4.0'ın merkezinde, üretim teknolojisinin bilgisayarlaştırılması ve dijital iş platformlarının geliştirilmesi üzerinden esnekliğin ve üretkenliğin artırılmasında muazzam bir potansiyel sunan dijital ağ bağlantılarının kurulması yer alıyor. Dijital ağ bağlantılarıyla üretim dahilinde ve üretimden öte alanlarda çok çeşitli bileşenler birbirine bağlanabiliyor. Geleceğin fabrikaları, üretim süreçlerini en iyi şekilde optimize edecek ve ciddi oranda kısaltacaktır.

Chicago'daki Smart Factory'in kontrol odası
Smart Factory nedir?

Peki bir Smart Factory somut olarak ne tür avantajlar sunuyor? Akıllı ağ bağlantıları sayesinde üretim, şeffaflığa kavuşuyor. Böylece sac imalatcıları, neler olduğunu her zaman daha iyi görüyor ve daha iyi planlama yapabiliyor. Dolaylı süreçler optimize ediliyor. Dijital fabrika işleticilerinin üretim süreçleri daha hızlı ve daha esnek, üreticilerin proses üzerindeki hakimiyeti çok daha yüksek oluyor. Özellikle de küçük parti büyüklükleri söz konusu olduğunda son derece önemli bir avantaj. Smart Factory'lerde iletişimin temelini Internet of Things (IoT) oluşturuyor. Çünkü "nesnelerin internetinde" her şey herşeyle iletişim kurabiliyor. Üretim için gerekli olan bilgileri, akıllı fabrikaya ürünün kendisi sunuyor.

Smart Factory grafiği
Smart Factory'ye giden yol

Durumlarına uygun bir şekilde Smart Factory müşterilerine kendilerine uygun çözümler üç basamakta sunuluyor: küçük adımlarla başlama, uyumu kapsamlı adımlarla gerçekleştirme ya da ağ oluşturmayı tek adımda gerçekleştirme. Çözümler hangi düzeyde olursa olsun, tamamen ağ bağlantılı bir Smart Factory'ye giden yolun hedefi açık: üretim sürecinin tamamını daha şeffaf, daha esnek, ama her şeyden önce daha ekonomik kılmak.

Endüstri 4.0'ın potansiyeli: Smart Factory'deki makineler birbirleriyle nasıl iletişime geçiyor?

TruConnect ana görseli

Ortak bir dil iletişimi sağlar. Bu durum endüstriyel nesnelerin internetinde makineler için de geçerli. Makineler arasındaki bilgi alışverişi ne kadar kolaylaştırılırsa, makineler o kadar etkin çalışır. Bu belirlemeden yola çıkarak VDW, 16 başka proje ortağının da dahil olduğu bir ortaklık çerçevesinde TRUMPF ile umati (universal machine tool interface) arabirimini geliştirdi. Takım makineleri ve tesisleri müşteriye ve uygulamaya özel BT sistemlerine güveli, sorunsuz ve kolayca entegre edebilen evrensel bir arayüz. Endüstri 4.0 çağında yeni potansiyelleri keşfetmek ve bunlardan yararlanabilmek için sadece Almanya'da değil, tüm dünyadaki kullanıcılar için bir standart.

Akıllı süreçler: Smart Factory