Bu Web sitesini sunmak için çerezlerden yararlanıyoruz. Bu Web sitesini, çerez ayarlarını değiştirmeden kullanmaya devam ederseniz, çerezlerin kullanımına onay veriyorsunuz demektir.
TRUMPF employees walking up-stairs

TRUMPF'ta nitelik kazanma

TRUMPF – inovasyon garantisi. Bu bizim müşterilerimize sunduğumuz en önemli taahhüttür. Bu taahhüdümüzü ancak, tüm çalışanlarımız için sürekli ve sürdürülebilir nitelik kazandırma çalışmaları yürüterek gerçekleştirebiliriz.

Kişisel gelişim

Çalışanlarımızın kişisel gelişimleri bizim için önemli bir konudur. Bunun için TRUMPF olarak biz çok sağlam bir çerçeve sunuyoruz. Standart kalifikasyon görüşmelerinde; yöneticiler ile çalışanlar, gelişim hedefleri ile ilgili düşüncelerini düzenli olarak paylaşır. Burada çalışanlarımızın önerileri ve fikirleri odak noktasındadır. Bu sayede çalışanlar kendi kişisel gelişimlerini şekillendirme konusunda söz sahibi olur ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirebilir. Biz, çalışanlarımızı ve sahip oldukları güçlü yönleri her zaman teşvik ediyoruz.

Mesleki yeterlilik

Bir ileri teknoloji şirketi olan TRUMPF, mesleki açıdan en uygun niteliklere sahip çalışanları sayesinde kendisinden beklenen tüm özellikleri ustalıkla hayata geçirir. Bunun için bilgi teknolojileri, yönetim, dil veya şirkete özel konular ve ürünler ile ilgili teknik seminerler veya ileri eğitimler düzenler. TRUMPF, yenilikçi öğrenim yaklaşımları ve hedeflere ve ihtiyaçlara en uygun şekilde hazırlanmış kapsamlı eğitim seçenekleri ile çalışanlarını destekler.

Disiplinler arası bilgi birikimi

Mesleki bilgilere diğer disiplinlerdeki bilgiler de katılıyor. TRUMPF, disiplinler arası alanda belirli yöntemlere ilişkin çok çeşitli kalifikasyon seçenekleri sunuyor. İletişim, kültürler arası becerilerin geliştirilmesi veya sağlık ilişkili sorular ile ilgili bilgiler bu kapsamda sayılabilir.

Hedef gruba özel gelişim

Çalışanlarımızı teşvik ediyor ve gelişmelerini sağlıyoruz. Burada farklı hedef gruplarının sahip olduğu farklı ihtiyaçlara odaklanıyor ve bu gruplar için özel olarak hazırlanmış kendini geliştirme ve nitelik kazanma programları sunuyoruz.

TRUMPF employees talking about a machine
Yetenekleri teşvik etme

Yöneticilerimizin kendi çalışanlarımız arasından yetişmesini teşvik ediyoruz. Potansiyel analizi sürecimiz çerçevesinde yetenekleri tespit ediyor ve çalışanlarımız ile birlikte kariyer hedefleri oluşturuyoruz. Bunun için hedefe yönelik teşvik programları, “Yönetim” konusuna yönelik özel hazırlanmış modüller sunuyoruz ve en üst düzey yöneticilerimiz ile bunları paylaşıyoruz.

Deneyimli yöneticiler yetiştirme

TRUMPF’ta deneyimli yöneticilerimiz de kendilerini ihtiyaçlarına en uygun şekilde sürekli olarak geliştirme fırsatına sahiptir. Bu alanda sunduğumuz gelişim ilişkili tekliflerimiz; ekonomi, strateji ve yönetim alanındaki konuları kapsar. Bu amaç doğrultusunda tanınmış ulusal ve uluslararası işletme okulları ile birlikte çalışıyoruz. Mentörlük programları, bireysel koçluk uygulamaları ve hedefe yönelik proje sorumluluğu verme veya diğer departmanlarla veya yurtdışıyla rotasyon gerçekleştirme gibi diğer uygulamalarımız, gelişim politikamızın tamamlayıcı unsurlarıdır.

Uzmanlar, proje ve program yöneticileri yetiştirme

Klasik kariyer yolunun yanı sıra, TRUMPF çalışanlarına alternatif kariyer yolları da sunar. Bir ileri teknoloji şirketi olarak, ürünlerimizin daha da geliştirilmesi ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun şekilde üretilmesi için uzmanlar, proje ve program müdürleri bizim için çok önemlidir. Kişiye özel gelişim ve nitelik kazandırma modüllerimizde, özel gereksinimler her zaman dikkate alınır.

Görevlere özel programlar

Departmanlarımızla birlikte, trendleri de hesaba katarak hedefe yönelik özel gereksinimleri analiz ediyoruz. Buradan hareketle, çeşitli görev kapsamları için özel nitelik kazandırma programları geliştiriyoruz.

Uluslararası programlar

Lokasyonlar arası değişimi teşvik ediyor ve uluslararası alanda deneyim kazanmaya yönelik çeşitli olanaklar sunuyoruz. Çalışanlarımız yurtdışı görevlerinde veya uluslararası projelerde uzun veya kısa süreli olarak yurtdışında çalışma, kültürler arası beceriler geliştirme ve dünyanın dört tarafındaki iletişim ağlarına dahil alma fırsatı yakalıyor. Yurtdışı konaklamalı görevler, yönetici yetiştirme programımızın da önemli bir parçasıdır.

Daha çok bilgi için

TRUMPF employees sitting in a row and laughing
Çeşitlilik

Kültürlerarasılık, dahil etme, fırsat eşitliği: Şirketimizde farklı insanların çalışması, süreçlerde söz haklarının olmasıyla şirketimizin daha iyi, daha güçlü olacağına dair derin bir inanca sahibiz.

TRUMPF'u tercih etmek için 5 iyi neden

Dünyanın dört bir köşesinde etkinlik gösteren bir aile şirketi olarak, muhteşem bir şirket kültürü içinde, kişinin kendini geliştirme olanaklarının bol olduğu, güvenli işler sunuyoruz.

A group of TRUMPF employees are having a meeting
Uluslararası düzeyde çalışma

Uluslararası lokasyonlarımızdaki operasyonları destekliyoruz. Bu yaklaşım da karşılıklı anlayışı ve uluslararası işbirliklerini teşvik ediyor. Yurtdışı konaklamalı görevlerimiz, kariyer gelişimi politikamızın önemli bir parçasını oluşturuyor.

İletişim

Kurumsal insan kaynakları
E-posta
Servis ve iletişim