Ülke, bölge ve dil seçimi
Sohbet eden bir grup TRUMPF çalışanı

Çalışanlar

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve adanmışlıkları, şirketimizin başarısı için çok önemli. Bu nedenle biz de güvenilir bir ortamda performansı destekleyecek çerçeve koşullarını sağlıyoruz. Örneğin özel hayat ve iş hayatı arasındaki dengenin gözetilmesi, sağlıkla ilgili imkanların sunulması ve işgücünde çeşitliliğin teşviki.

Çalışma güvenliği ve sağlığın korunması

İş güvenliği donanımı kullanan bir çalışan (gözlük, eldiven, kulaklık)

Çalışanlarımızın sağlığı büyük önem verdiğimiz bir konu. Bu yüzden de, çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak, sağlık ve motivasyonlarını korumak için gereken dikkati gösteriyor, atılması gereken adımları atıyoruz.

"Kazalar önlenebilir" – Temel ilkelerimiz bunlar

Tedbir alma bizim için gündelik bir uygulama

İş kazaları ve mesleki hastalıklar aslen önlenebilir şeyler. Şirket olarak, tedbir almanın odakta yer aldığı bir güvenlik ve sağlık kültürüne sahibiz. İhtiyaç durumlarında hızlı ve uygun bir reaksiyonun verilmesini sağlıyoruz.

Çalışma sistemlerini güvenli ve çalışan odaklı bir şekilde oluşturuyoruz.

İnovasyon garantisi TRUMPF, en yüksek kaliteye sahip ürünler sunuyor. Aynı standartları, tesislerimizi, iş yerlerimizi ve süreçlerimizi güvenlik ve ergonomi açısından tasarlarken de uyguluyoruz. İlgili bölgedeki teknolojinin güncel durumunu daha planlama aşamasında göz önünde bulunduruyoruz. Çalışanlarımızın tasarım sürecine aktif bir şekilde katılımını sağlıyoruz. Tehlike değerlendirmeleri ve bunlara dayanarak oluşturulan önlemlerle yüksek bir güvenlik standardını mümkün kılıyoruz.

Her bir çalışanın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor

Mesleki sağlık risklerini ve mesleki hastalıkları, iş sağlığı alanında aldığımız tedbirlerle erkenden teşhis edebilmeyi amaçlıyoruz. Sağlık problemleri belirtilerine dikkat ediyor ve gerektiğinde çalışanlarımızı bu konuda destekliyoruz. Bunlara ek olarak sağlıklı bir yaşam için çeşitli hizmetler sunuyoruz.

Yönetici kadrolarımızda çalışanlar davranışlarıyla örnek oluyor

Yönetici kadrosu, kendi alanlarındaki iş emniyetinin ve sağlığın korunmasından sorumlu. Örnek davranışlar sergiliyor ve çalışanlarını güvenliğin gerektirdiği şekilde davranmaları konusunda yönlendiriyorlar.

TRUMPF çalışanları güvenlik bilincine sahip bir şekilde davranıyor

Çalışanlarımız, iyi ve güvenli çalışma koşullarının yaratılmasında üzerlerine düşeni yapıyor, güvenlik kurallarına uyuyor ve böylece ne kendilerini ne de başka insanları tehlikeye sokmuyor.

Yeterlilik kazanma ve gelişme

Merdivenlerden çıkan TRUMPF çalışanları

İyi eğitimli ve yüksek motivasyonlu çalışanlar, rekabet ve inovasyon gücümüzün garantisi. Çalışanlarımızın bu özelliklerinin gelişmesiyse kişinin sürekli ve sorumlu bir şekilde kendini mesleki olarak geliştirmesine ve yeterlilik kazanmasına bağlı. Bu bağlamda farklı hedef gruplarının sahip olduğu farklı ihtiyaçlara odaklanıyor ve bu gruplar için özel olarak hazırlanmış kendini geliştirme ve yeterlilik kazanma programları sunuyoruz.

İş ve yaşam

TRUMPF binası önünde genç bir baba ve kızı

Çalışma saatlerinin ve yerinin esnek ve kişiye özel şekilde belirlenmesi, çalışanın kendi sorumluluğunu aldığı görev alanları, birbirine adil davranma ve birbirini takdir etme TRUMPF çalışma ortamını oluşturan özellikler. Farklı lokasyonlarımızda  çalışanlarımızın   mobil ve esnek şekilde çalışmalarını sağlayacak özel modeller uygulanıyor. Ayrıca çocuğu olan çalışanlarımız da kreş hizmetleri sayesinde rahat bir nefes alabiliyor.

Çeşitlilik ve fırsat eşitliği

Çeşitlilik ve fırsat eşitliği

Biz, gençlerin ve yaşlıların, erkeklerin ve kadınların, farklı kökenlerden gelen ve değişik kişilik özelliklerine ve mesleki becerilere sahip kişilerin bir araya gelmesiyle daha da güçlenen bir ekibiz. Bu çeşitlilikten faydalanarak fikir zenginliğini teşvik etmek ve tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir ortam oluşturmak amacıyla çalışıyoruz. TRUMPF olarak, işletme harici çalışma alanları yaratıyor ve şirketimizi engelli kişiler için bir fırsat yaratıcı olarak görüyoruz. Ağır Engelliler Temsilciliği (SBV) şirketimizdeki engelli kişilerin teşviki ve entegrasyonu için çalışıyor, onlara danışmanlık hizmeti vererek destek oluyor. Ayrıca TRUMPF, açığa çıkarılan donanımlarını kar amacı gütmeyen bir IT şirketi olan AfB'ye bağışlıyor ve böylece engelli çalışan pozisyonlarının hamiliğini üstleniyor, güncel durumda iki pozisyonun hamiliğini üstlenmiş bulunmaktayız.

Kurumsal gönüllülük

Kurumsal gönüllülük

Sorumluluk alma konusunda da şirket sınırlarımızın dışına taşıyoruz. Çalışanlarımız, yılda belli bir saat sayısınca çalışma süreleri esnasında multiplikatör olarak çalışabiliyor. Yer aldıkları projeler sadece çocukların ve ergenlerin eğitimiyle sınırlı değil, bu projeler arasında örneğin mültecilerin ya da engellilerin iş piyasasına hazırlanmasıyla ilgili projeler de yer alıyor. Perspektif değişimi her iki taraf için de karlı bir durum: Bir yandan çalışanlarımız yaratıcı fikirlerin doğduğu bir ortamda farklı çalışma şekilleri hakkında içgörü sahibi oluyor, bir yandan da bu çekici imkan sayesinde çalışanların şirkete olan bağlılığı artıyor.

TRUMPF'ta kültür programı

Bir resim önünde toplanmış çalışanlar

Çalışanlarımız için sunduğumuz kapsamlı kültürel program, inovasyon ve perspektif değişimi için yaratıcı bir ortam sağlıyor. Sanat, edebiyat ve müzik dünyasından gelen yeni, harekete geçirici fikirler çalışma ortamındaki yaratıcılığı da harekete geçiriyor. Bu tür etkinlikler ayrıca, gündelik çalışma ortamlarında normalde bir araya gelmeyen çalışanlar arasındaki iletişimi ve fikir alış verişini de teşvik ediyor.

İlginizi çekebilecek diğer konular

Bir resim önünde konuşan TRUMPF çalışanları
Kültür

Bir aile şirketi olarak toplumla bütünleşmek bizim şirket kültürümüzdür. Başkalarının da ticari başarımıza ortak olmasını ve toplum için katma değer sağlamayı istiyoruz. Zaman ayırarak, finansal destek sağlayarak, üye olarak, fikir ve bilgi paylaşımında bulunarak katkı sağlıyoruz.

Yan yana TRUMPF çalışanları
Toplum ve siyaset

Aile şirketi olarak toplumun bir parçası olduğumuz için şirketlerin ortak değerlerimiz konusunda sorumluluk alması ve aktif şekilde yaşamlarımıza katkı sunması gerektiğine inanıyoruz.

Kızıyla bir TRUMPF çalışanı
Eğitim

Yüksek teknoloji şirketi TRUMPF, dinamizmini yeni fikirler ve gelişime yönelik teşviklere borçludur. Yenilikçi düşüncenin temeli de, kaliteli eğitime dayanmaktadır ve eğitim, toplumsal ve ekonomik ilerlemede baş aktörlerden biridir.

İletişim
TRUMPF Makina Sanayii Anonim Şirketi
E-posta
İndirilenler
Servis ve iletişim