Bu Web sitesini sunmak için çerezlerden yararlanıyoruz. Bu Web sitesini, çerez ayarlarını değiştirmeden kullanmaya devam ederseniz, çerezlerin kullanımına onay veriyorsunuz demektir.

Eğitim

Bir yüksek teknoloji şirketi olarak TRUMPF her zaman taze fikirlerden ve yeni girişimlerden can bulur. Burada yenilikçi düşüncelerin temeli kaliteli bir eğitimden geçer: Eğitim, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın katalizörü niteliğindedir. Almanya'yı gelecek için hazır ve rekabet avantajına sahip bir konumda tutmak için teknik konulara olan ilginin artmasını ve ekonomik okur yazarlığın güçlenmesini istiyoruz.

Yeni yeteneklerin teşvik edilmesi

TRUMPF, farklı yaş gruplarına yönelik olarak çeşitli şekillerde sunulan eğitim projelerini başlatır ve destekler. İlköğretim öğrencileri kendi ürünlerini geliştirir ve bu sırada şirket yönetimi ile ilgili bir şeyler öğrenir. Hauptschule öğrencileri, şirket içindeki uzun süreli stajlar ile sosyal becerilerini geliştirir ve sahip olacağı mesleki fırsatları arttırır. Gymnasium öğrencileri teknik süreçlere dahil olur. Bu projeleri uluslararası çaptaki birçok TRUMPF tesisinde yürütüyoruz ve hatta bazılarına diğer şirketlerin de katılım sağlamasını başarıyoruz.

Bilgi fabrikası

TRUMPF "Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V." kurucu ortağıdır: Teknoloji ve girişimcilik alanında ilgi uyandırmak ve yenilikçi bir aile şirketinin deneyimlerini aktarmak - TRUMPF'ın bu taahhütle takip ettiği hedefler işte bunlardır.

Ayrıntılı bilgi
Gençlik araştırıyor

TRUMPF gençleri araştırma ve geliştirme konusunda destekler: "Gençlik araştırıyor" (Jugend forscht) projesine katılan öğrenci ekipleri Eğitim departmanında ağırlanır ve projelerini şirketimizde geliştirmeleri teşvik edilir.

Çocuk günü

TRUMPF, çocuklara teknoloji bilincini erkenden aşılamak amacıyla Yukarı Avusturya endüstrisi tarafından düzenlenenen Çocuk Günü'ne katılıyor. Rol canlandırma yöntemiyle genç ziyaretçiler gündelik TRUMPF hayatına ilişkin bir izlenim edinebilir ve siparişten bitmiş makinanın teslim edilmesine kadar olan tüm adımları deneyimleyebilir.

Ayrıntılı bilgi

Araştırma ve öğrenim

Graduates at TRUMPF working together

Belirli akademik alanlardaki kürsüleri ve teknik bölümleri finansal katkı sağlayarak ve eğitime kişisel olarak katılarak destekliyoruz. Üniversitelerdeki derslerde geleceğin teknolojilerini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. TRUMPF, kalifiye akademisyenlere endüstriyel teşvikler ve stajyerlik programları sağlıyor. Ayrıca WHU'daki Nesiller Arası Ekonomi Politikaları kürsüsü gibi kuruluşlar ve derneklerle de ufak projeler yürütüyoruz. TRUMPF bunlara ek olarak ulusal çaptaki ve Avrupa çapındaki teşvik programları çerçevesinde geleceğe yönelik elektromobilite, fotovoltaik veya Endüstri 4.0 konularında ilgili kuruluşlar ve endüstriyel ortaklar ile birlikte çalışır.

Daha çok bilgi için

Kültürel ve sosyal yaşam

Bir aile şirketi olarak toplumla bütünleşmek bizim şirket kültürümüzdür. Başkalarının da ticari başarımıza ortak olmasını ve toplum için katma değer sağlamayı istiyoruz. Zaman ayırarak, finansal destek sağlayarak, üye olarak, fikir ve bilgi paylaşımında bulunarak katkı sağlıyoruz.

a group of TRUMPF employees are talking
Çalışanlar

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve adanmışlıkları, şirketimizin başarısı için çok önemlidir. Bu nedenle biz de performansı destekleyecek çerçeve koşullar sağlıyoruz. Çalışanlarımızı sürekli daha kalifiye hale getirmek, pozitif bir çalışma ortamı tesis etmek ve uygun ücretlerin verilmesini sağlamak bunlar arasındadır.

Toplum ve siyaset

Aile şirketi olarak toplumun bir parçası olduğumuz için şirketlerin ortak değerlerimiz konusunda sorumluluk alması ve aktif şekilde yaşamlarımıza katkı sunması gerektiğine inanıyoruz.

İletişim

TRUMPF Makina Sanayii Anonim Şirketi
E-posta
Servis ve iletişim