Ülke, bölge ve dil seçimi
Kızıyla bir TRUMPF çalışanı

Eğitim

Bir yüksek teknoloji şirketi olarak TRUMPF taze fikirlerden can buluyor. Bunun katalizatörü ise eğitim. Genç çalışanların teşviki, öğretim-araştırmadaki özverili çalışmalarımızla, ortaklarımızla birlikte kuruculuk ruhunu, ayrıca da teknoloji, ekonomi ve dijitalleşmeye duyulan hevesi canlandırmak istiyoruz. Zira branşımız ancak bu sayede gelecek için kendini hazırlayabilir.

Yüksek eğitime destek

Üniversite mezunları TRUMPF'ta birlikte çalışırken

Belli konularda eğitim veren yüksekokulları ve eğitim kurumlarını hem finansal olarak destekliyor hem de eğitime kişisel bazda katkıda bulunuyoruz. Yüksek okullarda seminerler üzerinden geleceğin teknolojileri bilgisini pratiğe yakın bir şekilde sunuyoruz. TRUMPF, belli yetkinliklere sahip akademisyenlere sanayi alanında doktora çalışması yapma olanağı ve stajyer programları sunuyor. Ayrıca çeşitli kurum ve derneklerdeki genç çalışanlar projelerini, örneğin burs finansmanıyla destekliyoruz. Bunlara ek olarak TRUMPF, ulusal ve Avrupa çapındaki teşvik programları çerçevesinde ilgili kuruluşlar ve endüstriyel ortaklarla elektromobilite, Endüstri 4.0 ya da yapay zeka konularında da çalışıyor.

Yeni yeteneklerin teşvik edilmesi

Kinder vor einer TRUMPF Maschine

TRUMPF, farklı okul türlerinde ve farklı yaş gruplarını hedefleyerek çeşitli eğitim projelerini başlatıyor ve destekliyor. Zira eğitim, inovasyonların temeli. Ve şirketlerin inovasyon olmadan yaşaması mümkün değil. Bu projeleri uluslararası düzeyde çok sayıdaki TRUMPF tesisinde gerçekleştiriyoruz, diğer şirketleri de bu tür uygulamalar yapmaya ikna edebilmek bizim için önemli bir kazanç olurdu.

Okul türüne göre eğitim ortaklıkları

Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki eğitim mekanlarımızdaki 99 ortaklığın dağılımı detaylı bir şekilde böyle görünüyor.

  • Birincil basamak

  • İkincil basamak I

  • İkincil basamak II

Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki eğitim mekanlarımızdaki 99 ortaklığın dağılımı detaylı bir şekilde böyle görünüyor.

TRUMPF'ın yer aldığı eğitim projeleri ve girişimleri

Bilgi fabrikası

TRUMPF "Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V." kurucu ortağı: Teknoloji ve girişimcilik alanında ilgi uyandırmak ve yenilikçi bir aile şirketinin deneyimlerini aktarmak - TRUMPF'ın Almanya'da bu taahhütle takip ettiği hedefler işte bunlar.

IT2School

Dijitalleşme bağlamında, çocukların okul çağında BT'ye yakınlaşması, giderek daha da önem kazanıyor. "IT2School" projesinin öncelikli hedefi, BT mesleklerine olan ilgiyi mümkün olduğunca erken yaşta uyandırmak ve gelecekte bu alanda uzmanların olmasını güvence altına almak. Bir Alman projesi olan "IT2School", "Wissensfabrik" girişimi tarafından başlatılmış bir proje olup TRUMPF'ın da ortaklığıyla çeşitli okullarda yürütülüyor. "IT2School" projesinde dördüncü ila onuncu sınıftaki öğrencilere, günlük yaşamlarında karşılarına çıkan bilgi teknolojileri tanıtılıyor ve öğrencilerin bunları anlamalarına ve şekillendirmelerine yardımcı olunuyor. Çocukların, iletişim, veri, programlama dili ve donanım ve yazılım arasındaki etkileşim gibi BT'nin temel konularını oyunla karışık bir şekilde araştırmaları hedefleniyor.

WECONOMY

TRUMPF, Almanya'daki yenilikçi ve teknoloji odaklı start-up şirketleri yarışmasını destekliyor. WECONOMY, teknik yöntem bilgisi ve iyi bir iş modeliyle ilgili alana büyük değişiklikler getirebilecek iş fikirlerini arıyor. Kazananlar, bir yıllık teşvik programı kapsamında start-up fikirlerini ekonominin üst düzey temsilcilerine sunma ve onlarla düzenli olarak fikir alışverişinde bulunma imkanına sahip oluyor. Bu yarışmaya olan desteğiyle TRUMPF girişimcilik ruhunu teşvik etmeyi ve uzun vadede yerel ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Gençlik araştırıyor

Gençlerin teknik ve bilime olan ilgilerinin güçlendirilmesi ve yüksek bir eğitim düzeyinin kalıcı bir şekilde sağlanması, bir yüksek teknoloji şirketi olan TRUMPF için ayrı bir öneme sahip. "Jugend forscht" (Gençler araştırma yapıyor) gibi projeler ile ortaokul ve lise öğrencileri, bağımsız çalışma konusunda güçlendiriliyor ve ilgili konularda öğrencilere ilham veriliyor. Bu heyecanın projeye katılanların ileride yapacakları meslek seçiminde de etkili olması hedefleniyor. Almanca'nın konuşulduğu ülkelerde projeye katılan öğrencilere okul öğretmenlerinden biri ve TRUMPF uzmanlarından oluşan bir ekip eşlik ediyor.

"Tru2Future" tatil akademisi

"Tru2Future" tatil akademisiyle TRUMPF Almanya'daki gençlerin elektroniğe, programlamaya ve dijitalleşmeyle ilgili konulara olan ilgisini canlandırmak istiyor. 8., 9. ve 10. sınıf öğrencileri, yaz tatillerinde bir haftalığına TRUMPF'a geliyor ve 3D baskı ürünü bir kübü elektronik sistemle donatıyorlar. Kurs süresince pratik bir uygulama olarak lehimleme gösteriliyor, kuramsal olarak da devre temellerine giriş yapılıyor. Farklı yaş ve bilgi seviyelerindeki öğrencilerin katılımları oyun temelli yaklaşımla sağlanarak öğrencilerin asla sıkılmamaları garantilenmiş oluyor. Katılımcılardan bazıları ilerleyen yıllarda lise öğrencisi stajyeri olarak ya da mesleki eğitim öğrencisi olarak TRUMPF'a yine geliyor.

KiTec
KiTec Eğitim Projesi

Çocuklar, teknik bağlantılara en başından beri büyük bir ilgi duyar ve bunları anlamaya çalışırlar. Biz TRUMPF şirketi olarak "Wissensfabrik" tarafından başlatılmış bir proje olan "KiTec" projesi sayesinde, Almanya'daki çeşitli yuva ve ilkokullarla işbirliği içinde çocuklarda daha okul öncesi çağda kendini gösteren, bu bilime olan büyük ilgiyi beslemeyi amaçlıyoruz. Proje bağlamında ufaklıklardan birer "kaşif" misali çeşitli sorunlara çözüm bulmaları isteniyor. Amaç, bu sayede çocukların teknik bağlantılara olan ilgilerini güçlendirmek. Çocuklardaki yaratıcılığın teşvik edilmesinin yanı sıra "KiTec" ile kendi teknik becerileri için pozitif bir farkındalık geliştirmelerinde de çocuklara destek olunması planlanıyor.

Eğitim programı CCAP

Amerika Birleşik Devletleri'nde, birçok gencin iyi bir eğitim almasını güçleştiren fahiş öğrenim harçları karşısında, ABD'deki bağlı şirketimizce sunulan eğitim programı öğrencilere iyi bir fırsat sunuyor. Zira program, CCAP'nin (Connecticut Ders Kredisi Değerlendirme Programı) tüm kalite gereklerini karşılıyor. Somut olarak bunun anlamı şu: Bu programdan mezun olanlar, mezuniyet diplomalarına ilave olarak yaklaşık 40 ücretsiz "College Credit" (yüksek öğrenim ders kredisi) sahibi oluyor. Böylece "Associate Degree" (ön lisans derecesi) için gerekli olan kredilerin büyük bir kısmını başarıyla elde etmiş oluyorlar.

İlginizi çekebilecek diğer konular

Yan yana TRUMPF çalışanları
Toplum ve siyaset

Aile şirketi olarak toplumun bir parçası olduğumuz için şirketlerin ortak değerlerimiz konusunda sorumluluk alması ve aktif şekilde yaşamlarımıza katkı sunması gerektiğine inanıyoruz.

Sohbet eden bir grup TRUMPF çalışanı
Çalışanlar

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve adanmışlıkları, şirketimizin başarısı için çok önemli. Bu nedenle biz de performansı destekleyecek çerçeve koşullar sağlıyoruz. Örneğin, çalışanlarımızın sürekli daha kalifiye hale getirilmesi, pozitif bir çalışma ortamının tesisi ve uygun ücretlerin sunulması.

Bir resim önünde konuşan TRUMPF çalışanları
Kültür

Bir aile şirketi olarak toplumla bütünleşmek bizim şirket kültürümüzdür. Başkalarının da ticari başarımıza ortak olmasını ve toplum için katma değer sağlamayı istiyoruz. Zaman ayırarak, finansal destek sağlayarak, üye olarak, fikir ve bilgi paylaşımında bulunarak katkı sağlıyoruz.

İletişim
TRUMPF Makina Sanayii Anonim Şirketi
E-posta
Servis ve iletişim