Eğitim

Bir yüksek teknoloji şirketi olarak TRUMPF her zaman taze fikirlerden ve yeni girişimlerden can bulur. Burada yenilikçi düşüncelerin temeli kaliteli bir eğitimden geçer: Eğitim, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın katalizörü niteliğindedir. Almanya'yı gelecek için hazır ve rekabet avantajına sahip bir konumda tutmak için teknik konulara olan ilginin artmasını ve ekonomik okur yazarlığın güçlenmesini istiyoruz.

Yeni yeteneklerin teşvik edilmesi

TRUMPF, farklı yaş gruplarına yönelik olarak çeşitli şekillerde sunulan eğitim projelerini başlatır ve destekler. İlköğretim öğrencileri kendi ürünlerini geliştirir ve bu sırada şirket yönetimi ile ilgili bir şeyler öğrenir. Hauptschule öğrencileri, şirket içindeki uzun süreli stajlar ile sosyal becerilerini geliştirir ve sahip olacağı mesleki fırsatları arttırır. Gymnasium öğrencileri teknik süreçlere dahil olur. Bu projeleri uluslararası çaptaki birçok TRUMPF tesisinde yürütüyoruz ve hatta bazılarına diğer şirketlerin de katılım sağlamasını başarıyoruz.

Bilgi fabrikası

TRUMPF "Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V." kurucu ortağıdır: Teknoloji ve girişimcilik alanında ilgi uyandırmak ve yenilikçi bir aile şirketinin deneyimlerini aktarmak - TRUMPF'ın bu taahhütle takip ettiği hedefler işte bunlardır.

Ayrıntılı bilgi
Gençlik araştırıyor

TRUMPF gençleri araştırma ve geliştirme konusunda destekler: "Gençlik araştırıyor" (Jugend forscht) projesine katılan öğrenci ekipleri Eğitim departmanında ağırlanır ve projelerini şirketimizde geliştirmeleri teşvik edilir.

Çocuk günü

TRUMPF, çocuklara teknoloji bilincini erkenden aşılamak amacıyla Yukarı Avusturya endüstrisi tarafından düzenlenenen Çocuk Günü'ne katılıyor. Rol canlandırma yöntemiyle genç ziyaretçiler gündelik TRUMPF hayatına ilişkin bir izlenim edinebilir ve siparişten bitmiş makinanın teslim edilmesine kadar olan tüm adımları deneyimleyebilir.

Ayrıntılı bilgi

Araştırma ve öğrenim

Graduates at TRUMPF working together

Belirli akademik alanlardaki kürsüleri ve teknik bölümleri finansal katkı sağlayarak ve eğitime kişisel olarak katılarak destekliyoruz. Üniversitelerdeki derslerde geleceğin teknolojilerini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. TRUMPF, kalifiye akademisyenlere endüstriyel teşvikler ve stajyerlik programları sağlıyor. Ayrıca WHU'daki Nesiller Arası Ekonomi Politikaları kürsüsü gibi kuruluşlar ve derneklerle de ufak projeler yürütüyoruz. TRUMPF bunlara ek olarak ulusal çaptaki ve Avrupa çapındaki teşvik programları çerçevesinde geleceğe yönelik elektromobilite, fotovoltaik veya Endüstri 4.0 konularında ilgili kuruluşlar ve endüstriyel ortaklar ile birlikte çalışır.

Daha çok bilgi için

İletişim
TRUMPF Makina Sanayii Anonim Şirketi
E-posta
Servis ve iletişim

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Turkey. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Turkey
United States

Or, select a country or a region.