Ülke, bölge ve dil seçimi
Yan yana TRUMPF çalışanları

Şirket

Firmalar&toplumdan kopuk bir şekilde çalışamaz. Özellikle de bir aile şirketi olarak toplumun bir parçasıyız ve kararlı olduğumuz bir taahhüt çerçevesinde çalışıyoruz: Şirketler değerler sistemimiz için sorumluluk almalı ve değerler sistemimizi hayata geçirmeli. Bu yaratıcı ruh hem şirket içine hem de şirket dışına yansıyor: Dünya genelinde tüm çalışanlarımız için standart davranış kuralları belirledik ve bizler de çok sayıda sosyolojik, politik ve bilimsel proje ve girişime katılıyoruz. Uzun vadeli düşünüyor ve şirketimizdeki  çerçeve koşulların tasarımında aktif rol alıyoruz.

Politik diyalog

Bir masa başında oturan konferans katılımcıları

Politik karar alıcılar ve çıkar gruplarıyla diyalog içinde olabilmek TRUMPF'ın önem verdiği bir konu. Bu amaçla yöneticilerimiz ve yönetim kurulumuz, çalışma gruplarında, ağlarda ve derneklerde aktif olarak yer alıyor ve bu sayede üretim sanayisinin gelecekte yaşayacağı dijital dönüşüm gibi konuların gelişiminde şekillendirici bir rol oynuyor. Sektörümüzdeki ihtiyaçların anlaşılmasını sağlamak ve ekonomi ile siyaset arasındaki ilişkiyi iyileştirebilmek amacıyla çok sayıda yerel, ulusal ve uluslararası komitede yer alıyor ve bu konuda çalışıyoruz.

Ağlar ve komiteler

Sohbet eden çalışanlar

Kurumsal pozisyonlarımız için, üyelik üzerinden çeşitli çıkar gruplarına dahil oluyor ve böylece sosyopolitik, ekonomik ve bilimsel alanlardaki temel koşulların belirlenmesinde rol alıyoruz. Çalışanlarımızı, ilişki ağlarına dahil olmaları, ayrıca derneklere ya da çalışma gruplarına katılmaları konusunda teşvik ediyoruz.

Sosyal yaşam

İki çalışan işaret dilinde sohbet ederken

Sosyal projeler alanındaki taahhüdümüz, TRUMPF'ın aktif faaliyet yürüttüğü bölgelerdeki toplumsal gerekliliklere göre şekilleniyor. Çalışanlarımızı, toplumsal konularda aktif olmaları için teşvik ediyor ve kişisel taahhütler ile ilgili çerçeve koşulları şekillendiriyoruz. Bölgesel düzeyde, bağlı şirketlerin çalışanları bulundukları lokasyon içindeki konulara katılım sağlıyor. TRUMPF ayrıca, engelli kişilere yönelik kurum ve diğer sosyal kuruluşlarla da ortak çalışmalar yürütüyor.

TRUMPF'ın toplumda ve toplum için aldığı sorumluluklar

JOBLINGE
Merdiven üzerinde genç TRUMPF çalışanları, grup resmi

2017 yılından beri TRUMPF, JOBLINGE girişimiyle ortaklaşa genç mültecilerin entegrasyonunu destekliyor. "JOBLINGE meets TRUMPF – together for diversity" başlığı altında şirket üç günlük bir uygulama eğitimi sunuyor. Gençler, çeşitli modüller çerçevesinde TRUMPF hakkında bilgilenebiliyor ve Almanya'daki çalışma kültürü üzerine değerli bilgiler edinebiliyorlar. Ayrıca gençlere iş başvurusu eğitimi de veriliyor. Çalışanlarımız eğitim çerçevesindeki çeşitli modülleri üstlenerek projeye destek sağlıyor.

Mevzuatlara uyum

Compliance at TRUMPF

Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde yasalara uyulması, temel değerlerimizle örtüşmektedir. Uyumluluk, TRUMPF'un prestiji açısından son derece önemlidir ve bu nedenle sadece talimatları yerine getirmekten çok daha fazlasıdır. Bu değerlerin şirket bünyesinde aynı şekilde yaşatılması için, kapsamlı bir uyumluluk yönetim sistemi geliştirdik. Bu şekilde tüm TRUMPF çalışanlarında bir farkındalık oluşturmak ve günlük iş hayatında doğruyu yapmak için yetkin hale getirmek istiyoruz.  

Kriz ve doğal afet durumunda yardım

Metal yeryüzü küresini çevreleyen insanlar

Doğal afetlerden etkilenen TRUMPF tesislerinin veya çalışanlarının olduğu bölgelere yardım ediyoruz. Örneğin mali bağışlar yaparak, çalışanların afet koruma çalışmalarına rahatça katılmalarını sağlayarak ve ücretsiz cihaz ve alet temin ederek bölgesel yardım organizasyonlarını destekliyoruz.

Bağışlar ve sponsorluk

Masa üzerindeki belgeleri gösteren insanlar

TRUMPF toplumdaki anlamlı projeleri ve kurumları (finansal olarak) desteklemeye büyük önem veriyor. Bu nedenle de bağış ve sponsorluk faaliyetleri çok önem taşıyor. Faaliyet alanlarımızla yakından bağlantılı ve ağırlık noktalarımıza denk gelen ilgili uzmanlık alanları ve geleceğin konuları destekleniyor.

İlginizi çekebilecek diğer konular

Compliance at TRUMPF
Uyumluluk

Tüm dünyada faaliyet gösteren bir firma olarak TRUMPF'ta uzun vadeli şirket başarısının şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Uyumluluğun bu kültürün üzerinde büyük etkisi vardır ve günlük hareketlerimize yön vermektedir. Bu nedenle TRUMPF, sürekli geliştirilen bir uyumluluk yönetim sistemi tesis etmiştir.

Bir resim önünde konuşan TRUMPF çalışanları
Kültür

Bir aile şirketi olarak toplumla bütünleşmek bizim şirket kültürümüzdür. Başkalarının da ticari başarımıza ortak olmasını ve toplum için katma değer sağlamayı istiyoruz. Zaman ayırarak, finansal destek sağlayarak, üye olarak, fikir ve bilgi paylaşımında bulunarak katkı sağlıyoruz.

Kızıyla bir TRUMPF çalışanı
Eğitim

Yüksek teknoloji şirketi TRUMPF, dinamizmini yeni fikirler ve gelişime yönelik teşviklere borçludur. Yenilikçi düşüncenin temeli de, kaliteli eğitime dayanmaktadır ve eğitim, toplumsal ve ekonomik ilerlemede baş aktörlerden biridir.

İletişim
TRUMPF Makina Sanayii Anonim Şirketi
E-posta
Servis ve iletişim