You have selected Türkiye. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Şirket | TRUMPF
Yan yana TRUMPF çalışanları

Şirket

Firmalar&toplumdan kopuk bir şekilde çalışamaz. Özellikle de bir aile şirketi olarak toplumun bir parçasıyız ve kararlı olduğumuz bir taahhüt çerçevesinde çalışıyoruz: Şirketler değerler sistemimiz için sorumluluk almalı ve değerler sistemimizi hayata geçirmeli. Bu yaratıcı ruh hem şirket içine hem de şirket dışına yansıyor: Dünya genelinde tüm çalışanlarımız için standart davranış kuralları belirledik ve bizler de çok sayıda sosyolojik, politik ve bilimsel proje ve girişime katılıyoruz. Uzun vadeli düşünüyor ve şirketimizdeki  çerçeve koşulların tasarımında aktif rol alıyoruz.

Politik diyalog

Bir masa başında oturan konferans katılımcıları

Politik karar alıcılar ve çıkar gruplarıyla diyalog içinde olabilmek TRUMPF'ın önem verdiği bir konu. Bu amaçla yöneticilerimiz ve yönetim kurulumuz, çalışma gruplarında, ağlarda ve derneklerde aktif olarak yer alıyor ve bu sayede üretim sanayisinin gelecekte yaşayacağı dijital dönüşüm gibi konuların gelişiminde şekillendirici bir rol oynuyor. Sektörümüzdeki ihtiyaçların anlaşılmasını sağlamak ve ekonomi ile siyaset arasındaki ilişkiyi iyileştirebilmek amacıyla çok sayıda yerel, ulusal ve uluslararası komitede yer alıyor ve bu konuda çalışıyoruz.

Ağlar ve komiteler

Sohbet eden çalışanlar

Kurumsal pozisyonlarımız için, üyelik üzerinden çeşitli çıkar gruplarına dahil oluyor ve böylece sosyopolitik, ekonomik ve bilimsel alanlardaki temel koşulların belirlenmesinde rol alıyoruz. Çalışanlarımızı, ilişki ağlarına dahil olmaları, ayrıca derneklere ya da çalışma gruplarına katılmaları konusunda teşvik ediyoruz.

Sosyal yaşam

İki çalışan işaret dilinde sohbet ederken

Sosyal projeler alanındaki taahhüdümüz, TRUMPF'ın aktif faaliyet yürüttüğü bölgelerdeki toplumsal gerekliliklere göre şekilleniyor. Çalışanlarımızı, toplumsal konularda aktif olmaları için teşvik ediyor ve kişisel taahhütler ile ilgili çerçeve koşulları şekillendiriyoruz. Bölgesel düzeyde, bağlı şirketlerin çalışanları bulundukları lokasyon içindeki konulara katılım sağlıyor. TRUMPF ayrıca, engelli kişilere yönelik kurum ve diğer sosyal kuruluşlarla da ortak çalışmalar yürütüyor.

TRUMPF'ın toplumda ve toplum için aldığı sorumluluklar

JOBLINGE
Merdiven üzerinde genç TRUMPF çalışanları, grup resmi

2017 yılından beri TRUMPF, JOBLINGE girişimiyle ortaklaşa genç mültecilerin entegrasyonunu destekliyor. "JOBLINGE meets TRUMPF – together for diversity" başlığı altında şirket üç günlük bir uygulama eğitimi sunuyor. Gençler, çeşitli modüller çerçevesinde TRUMPF hakkında bilgilenebiliyor ve Almanya'daki çalışma kültürü üzerine değerli bilgiler edinebiliyorlar. Ayrıca gençlere iş başvurusu eğitimi de veriliyor. Çalışanlarımız eğitim çerçevesindeki çeşitli modülleri üstlenerek projeye destek sağlıyor.

Mevzuatlara uyum

Bir levha önünde iş arkadaşları

Ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve yasalara uyuyoruz. TRUMPF olarak, şirketler grubu genelinde aynı değerlerin hayata geçirilmesi ve her çalışanın örnek davranışlar sergilemesini sağlamak için çalışıyoruz. Bunun için dünya genelinde geçerli bir Mevzuata Uyum Programı'nı yürürlüğe soktuk ve bir davranış kuralları metni oluşturduk. Bu metinde somut davranış şekillerini belirliyor ve sorunlu davranışlar durumunda hassasiyet gösterilmesini teşvik ediyoruz.

Kriz ve doğal afet durumunda yardım

Metal yeryüzü küresini çevreleyen insanlar

Doğal afetlerden etkilenen TRUMPF tesislerinin veya çalışanlarının olduğu bölgelere yardım ediyoruz. Örneğin mali bağışlar yaparak, çalışanların afet koruma çalışmalarına rahatça katılmalarını sağlayarak ve ücretsiz cihaz ve alet temin ederek bölgesel yardım organizasyonlarını destekliyoruz.

Bağışlar ve sponsorluk

Masa üzerindeki belgeleri gösteren insanlar

TRUMPF toplumdaki anlamlı projeleri ve kurumları (finansal olarak) desteklemeye büyük önem veriyor. Bu nedenle de bağış ve sponsorluk faaliyetleri çok önem taşıyor. Faaliyet alanlarımızla yakından bağlantılı ve ağırlık noktalarımıza denk gelen ilgili uzmanlık alanları ve geleceğin konuları destekleniyor.

İlginizi çekebilecek diğer konular

İletişim
TRUMPF Makina Sanayii Anonim Şirketi
E-posta
Servis ve iletişim