Bu Web sitesini sunmak için çerezlerden yararlanıyoruz. Bu Web sitesini, çerez ayarlarını değiştirmeden kullanmaya devam ederseniz, çerezlerin kullanımına onay veriyorsunuz demektir.

Toplum ve siyaset

Hiçbir firma toplumdan kopuk çalışamaz: Özellikle bir aile şirketi olarak biz de toplumun bir parçasıyız ve son derece kararlı olduğumuz bir taahhüt çerçevesinde çalışıyoruz: Şirketlerimiz, ortak değer sistemimiz için sorumluluk almalı ve bu değerlere can vermelidir. Bu yaratıcı ruh hem şirket içine hem de şirket dışına yansıyor: Dünya genelinde tüm çalışanlarımız için standart davranış kuralları belirledik ve bizler de çok sayıda sosyolojik, politik ve bilimsel projeye ve girişime katılıyoruz. Uzun vadeli düşünüyor ve şirketimizdeki çerçeve koşulların tasarımında aktif rol alıyoruz.

Mevzuatlara uyum

Ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve yasalara uymaya dikkat ediyoruz. TRUMPF, grup genelinde aynı değerlerin yaşatılmasına ve her bir çalışanın örnek teşkil edecek şekilde davranmasına büyük önem verir. Bu nedenle dünya genelinde geçerli bir Uyumluluk Programı hayata geçirdik ve davranış kuralları hazırladık. Bu belgelerde somut davranış biçimleri gösterilmiş ve genellikle de sorunlu davranışlar üzerinde hassasiyetle durulmuştur.

Politik diyalog

TRUMPF, politik karar alıcılar ve çıkar grupları ile diyalog içindedir. Bu nedenle yöneticilerimiz ve yönetim kurulumuz çalışma gruplarında, ağlarda ve derneklerde aktif olarak yer alıyor ve bu sayede üretim sanayiinin gelecekte yaşayacağı dijital dönüşüm gibi konuların ön plana çıkmasını sağlıyor. Sektörümüzdeki ihtiyaçların anlaşılmasını sağlamak ve ekonomi ile siyaset arasındaki ilişkiyi iyileştirebilmek amacıyla çok sayıda yerel, ulusal ve uluslararası kurum ile birlikte çalışıyoruz.

Üyelikler ve ağlar

Ticari pozisyonlarımız için, çıkar gruplarına ait derneklere üyelikler yapıyor ve bu sayede toplumsal, sosyo-ekonomik ve bilimsel çerçeve koşulların oluşturulmasına katkı sağlıyoruz. Çalışanlarımızı iletişim ağları kurmaları ve uzun vadede meslek birliklerinde ve çalışma gruplarında yer almaları konusunda teşvik ediyoruz.

Bağışlar ve sponsorluk

TRUMPF toplumdaki mantıklı projeleri ve kurumları teşvik etmeye büyük önem taşıyor. Bu nedenle bağış ve sponsorluk çalışmalarımız da bizim için son derece önemli. Buralarda ilgili uzmanlık konuları ve geleceğe dönük konular ele alınıyor ve tabii ki bizim Eğitim, Çalışanlar, Kültürel ve sosyal yaşam, Toplum ve siyaset dörtlüsü gibi konulara finansman vererek ve bireysel katılım göstererek destek sağlıyoruz.

Daha çok bilgi için

Kültürel ve sosyal yaşam

Bir aile şirketi olarak toplumla bütünleşmek bizim şirket kültürümüzdür. Başkalarının da ticari başarımıza ortak olmasını ve toplum için katma değer sağlamayı istiyoruz. Zaman ayırarak, finansal destek sağlayarak, üye olarak, fikir ve bilgi paylaşımında bulunarak katkı sağlıyoruz.

a group of TRUMPF employees are talking
Çalışanlar

Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve adanmışlıkları, şirketimizin başarısı için çok önemlidir. Bu nedenle biz de performansı destekleyecek çerçeve koşullar sağlıyoruz. Çalışanlarımızı sürekli daha kalifiye hale getirmek, pozitif bir çalışma ortamı tesis etmek ve uygun ücretlerin verilmesini sağlamak bunlar arasındadır.

Eğitim

Yüksek teknoloji şirketi TRUMPF, dinamizmini yeni fikirler ve gelişime yönelik teşviklere borçludur. Yenilikçi düşüncenin temeli de, kaliteli eğitime dayanmaktadır ve eğitim, toplumsal ve ekonomik ilerlemede baş aktörlerden biridir.

İletişim

TRUMPF Makina Sanayii Anonim Şirketi
E-posta
Servis ve iletişim