Bu Web sitesini sunmak için çerezlerden yararlanıyoruz. Bu Web sitesini, çerez ayarlarını değiştirmeden kullanmaya devam ederseniz, çerezlerin kullanımına onay veriyorsunuz demektir.
TRUMPF Logo at the headquarters main entrance

Şirket prensipleri

TRUMPF yüksek kalite, üstün ürünler, verimliliği yüksek süreçler ve mükemmel sonuçlar demektir. Şirketimizin başarısı ortak değerleri hayata geçirmemizden ve hedeflerimize doğru istikrarlı çalışmalar gerçekleştirmemizden geçmektedir. Şirket prensipleri, bu değerleri ve hedefleri vurgularken ve bunların şirket içinde uygulanmasını sağlar. Eylemlerimizde ve karşılıklı faaliyetlerimizde sergileyeceğimiz yaklaşımları ve ölçütleri açıklar. Bu prensipler, şirket bünyesinde görev alan herkes için her zaman bağlayıcı niteliktedir.

TRUMPF employee on the top of a building
Prensiplerimiz

Biz bir aile şirketiyiz. İyi günde ve kötü günde şirket için var gücümüzle çalışmak, şirkette aktif görev alan herkes için temel prensiptir. Ekonomik bağımsızlık bizim için en önemli hedeftir. Bağımsızlığımızı her zaman sürdürmek istiyoruz. Bu nedenle her zaman kendi gücümüzle büyümeyi tercih ediyoruz. Müşterilerimize coğrafi açıdan yakın olmak istiyoruz. Ancak güçlü bir şirket merkezinin ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunun da bilincindeyiz. Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde izlediğimiz ilke; adil ve ölçülü olmak ve güven çerçevesinde hareket etmektir.

TRUMPF employee standing on stairs
Hedeflerimiz

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, birlikte çalıştığımız herkesin bizden aynı derecede memnun olmalarını istiyoruz. Çalıştığımız tüm alanlarda ve sunduğumuz tüm ürünlerde ve hizmetlerde, dünya genelinde geçerli standartlar çerçevesinde teknik ve organizasyonel açıdan öncü bir şirketiz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde elde edilen ortalamanın çok daha üzerinde bir sürekli büyüme değerine ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizden ve yatırımlarımızdan kaynaklanan yüksek harcamalarımızın altından kendi gücümüzle kalkabileceğimiz kadar yüksek bir kar marjını yakalamayı da hedefliyoruz.

TRUMPF employees standing in a circle
Çalışanlarımız

Tüm şirket tarafından izlenen birinci sınıf hizmet ve kalite anlayışımız, aynı şekilde çalışanlarımız için de geçerlidir. İşyeri güvenliği bizim için son derece yüksek önemdedir. Adil ücretlendirme de aynı derecede önem taşır. Kapsamlı eğitim sistemimiz sayesinde çalışanlarımızın kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı duyuyoruz ve eleştiriyi fırsat olarak görüyoruz. Birbirimize karşılıklı saygı çerçevesinde davranıyoruz ve fikri ve maddi mülkiyetlerimizin korunması için gerekli tüm çabayı gösteriyoruz.

TRUMPF employee holding a square
Yönetim tarzımız

Yöneticilerimiz TRUMPF değerlerini günlük iş yaşamlarında çalışanlarına aktarmakla yükümlüdür. Yöneticilerimizden inisiyatif almalarını, açık olmalarını ve kendilerine güven duymalarını bekliyoruz. Yönetme becerisi kişisel ve mesleki yetkinliklerle bağlantılıdır. Yönetim aynı zamanda yenilikler için itici güç oluşturabilmek anlamına da gelir. Yöneticilerimiz, karar süreçlerine çalışanların da dahil olmalarını sağlar. Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki iletişim nezaket, saygı ve güven çerçevesinde yürütülür. Yöneticilerimizin davranışları örnek niteliğinde olmalıdır.

TRUMPF employee in the middle of a group of people
Şirketimizin toplumdaki yeri

Şirket olarak sosyal bir sorumluluk taşıdığımıza inanıyoruz. Özgür demokratik temel düzene, adil piyasa ekonomisine ve serbest rekabete inanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına ve kültürlerine saygı duyuyoruz. Tüm çalışma alanlarımızda, sosyal gelişmişliği teşvik eden ve insanlığın yararına olan yenilikçi yaklaşımları ve ürünleri destekliyoruz. Hak eşitliğine inanıyoruz ve her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Şirketimiz içindeki ve dışındaki ilişkilerimizde şeffaflık, güvenilirlik ve açıklık ilkeleri çerçevesinde hareket ediyoruz. Bu sayede güven oluşturuyoruz. Ayrıca sağlık ve çevre koruma faaliyetlerini de can damarlarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu nedenle, ekonomik faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek zararlı etkileri en aza indirmek amacıyla, ilgili alanlardaki en iyi teknolojileri kullanıyoruz.

Mevzuatlara uyum

Dünya çapında öncü bir teknoloji şirketi olarak, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve kamuoyunun güvenini kazanmak bizim için çok önemli. Bu güven de önemli ölçüde her bir çalışanımızın tutumuna bağlı. Her bir çalışanımızın genel tutumunda baz alması gereken esaslar, yasalara ve hukuka uymanın yanı sıra TRUMPF tarafından belirlenen etik standartlar ve gereklilikleri yerine getirmektir.

Ayrıntılı bilgi

Daha çok bilgi için

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Şirket profili

Şirket profilimiz kesin veriler ve TRUMPF Grubu hakkında hazırlanmış bir filmle sizi bilgilendiriyor.

Meeting room with chairs, tables and some accessories on the table
Denetim kurulu

Denetim kurulu, şirketin idaresinde şirket yönetimine önerilerde bulunur. Bu kurulla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Şirket yönetimi

Uluslararası alanda faaliyet gösteren aile şirketimiz TRUMPF Holding'in yönetim kadrosundaki beş müdürümüz hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

İletişim

TRUMPF Makina Sanayii Anonim Şirketi
E-posta

İndirebileceğiniz dosyalar

Yayım
Şirket profili
Şirket profili
pdf - 1 MB
Servis ve iletişim