You have selected Türkiye. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Yatay ağ oluşturma | TRUMPF
Grafik einer Smart Factory

Makinalar arasında ağ oluşturma

Sanayi üretimi bir devrim geçiriyor: Makinalar ve iş parçaları, sensörler ve kodlar üzerinden iletişim kuruyor. Bu şekilde elde edilen bilgiler, yazılım çözümleri tarafından toplanıyor, analiz ediliyor ve üretim sürecini denetlemekte kullanılıyor. Şeffaf ve kesintisiz süreçler yürütülüyor. Otomatizasyon bileşenleri, stok ve lojistik sistemleri üretim süreçlerinizde sorunsuz bir malzeme akışını mümkün kılıyor. Sonuç olarak üretimde devamlı bir akış gerçekleşiyor. Bu sayede tüm değer yaratma zinciri boyunca rekabet avantajı elde ediliyor.

Ağ bağlantılı, akıllı, verimli

Ağ sistemli üretiminiz nasıl bir yapıda olabilir? Hiçbir üretim bir diğerine benzemez. Bu durum ağ sistemi için de geçerlidir. Ağ sistemi hedeflerinize ve taleplerinize göre şekillenir. İki alternatif senaryo ile, ağ sistemli üretimin sizin açınızdan ne gibi potansiyellere sahip olduğunu görebilirsiniz.

Proses çözümlerimiz

Central Link

Endüstri 4.0 arabirimi

Condition Guide

Makina durum denetimi

Condition Monitoring

Lazer durum denetimi

Device Gate

Nesne düzleminde veri arabirimi

Factory Gate

Ürün düzleminde veri arabirimi

Mobile Control App

Mobil makina kumanda paneli

Quality Data Storage

Kalite veri yedekleme otomasyonu

Smart Teach App

Mobil PFO programları oluşturma

Smart View Services

Lazer havuzunun durumunu ve etkinlikleri görme

TruTops Calculate

Teklif oluşturma ve yönetme

TruTops Fab

Üretim kontrol yazılımı

TruTops Fab Storage modülü

Depo yönetimi ve malzeme akış kontrolü

TruTops Fab uygulaması

Mobil bilgi merkezi

TruTops Monitor

Makina durum denetimi

İlginizi çekebilecek diğer konular

İletişim
Benjamin Neumann
TruConnect Product Management
Faks +49 7156 303932291
E-posta

Dominique Hensel
Smart Factory Consultant
E-posta
İndirilenler
Servis ve iletişim