Ülke, bölge ve dil seçimi

Oseon iş akışı

Oseon Go, üretiminizdeki tüm çekirdek prosesleri dijitalleştirir. 

Oseon Grow, stok, lojistik ve arayüz alanlarında Go'yu genişletir. 

Tüm bu ağ sistemine de Oseon Flow ile ulaşabilirsiniz.

1. Sipariş hazırlama

İş hazırlığında, üretim görevleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulur veya arayüz üzerinden içeri aktarılır ve üretim planına dahil edilir.

Ayrıntılı bilgi

2. Parça kesme

Tabletteki web tabanlı uygulama, üretim çalışanları için hedefe yönelik destek sağlar. Siparişle ilgili bilgileri ve adım adım talimatları görüntüler. ​

Ayrıntılı bilgi

3. Tasnif etme

Web tabanlı uygulamanın grafik desteği, hem doğrudan makinede hem de ayrı bir iş istasyonunda parça ayrımını kolaylaştırır.

Ayrıntılı bilgi

4. İntralojistik

Nakliyelerin otomatik olarak planlanması ve devreye alınması, malzemenizin her zaman çalışır durumda olmasını sağlar. Stokların yanı sıra siparişlerin şu anda nerede bulunduğunu ve bir sonraki aşamada nerede ihtiyaç duyulduğunu bilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi

5. Bükme

Uygulama ile bükme makinalarındaki çalışanlar, üretim siparişleri ve büküm programları hakkında tüm önemli bilgileri alır. Veriler temel düzeye indirgenir ve doğrudan iş istasyonuna sunulur.

Ayrıntılı bilgi

6. Kaynaklamak

Oseon ayrıca ağa bağlı olmayan üretim sistemlerini de üretim akışına entegre eder. Bunun için uygulama, ilgili tüm bilgileri tabletteki makine operatörüne getirir.

Ayrıntılı bilgi

7. Dişli pim kaynağı

Manuel iş istasyonları web tabanlı uygulama ile tamamen entegre edilir. Adım adım  talimatlar, deneyimsiz çalışanlar için bile yüksek düzeyde süreç güvenliği sağlar.

Ayrıntılı bilgi

8. Montaj

 Oseon  ile montajda çalışanlar için işlem talimatlarına ve çizimlere mobil erişim mümkündür. Sonuç olarak verimlilik ve süreç güvenliği artar.

Ayrıntılı bilgi

9. Analytics

 Oseon Analytics ile tüm üretiminiz hakkında her zaman genel bir bakışa sahip olursunuz ve arıza durumunda derhal bilgilendirilirsiniz. Kapsamlı gösterge tabloları yüksek düzeyde şeffaflık sağlar.

Ayrıntılı bilgi

Sipariş hazırlama

İş hazırlama süreçleri Oseon'a entegre edilir. Arayüzler, programlama vs. gibi diğer alanlar ile iletişim sağlar. Üretim planlama aracı üretim planlamasını kolaylaştırır. İşyeri kapasitelerini ve üretimin mevcut durumunu dikkate alarak teslimat tarihleri hakkında güvenilir öngörüler sunar. Kağıtsız ve ağ üzerinden  tüm üretim çalışanlarıyla bağlantılı.

Parça kesme

Oseon ile üretim hattındaki üretim personeli (örneğin 2D lazer kesim ve delme makinelerinin operatörleri) kendi üretimleriyle ilgili tüm önemli bilgileri her zaman ellerinin altında bulundurur. Şeffaf bir  genel bakış elde etmek ve süreç güvenliğini artırmak için , siparişle ilgili tüm geri bildirimler dijital şekilde sağlanır. Bu aynı zamanda kağıt tüketimini de  minimuma indirir. 

Tasnif etme

Uygulamadaki renkli işaretler üretim çalışanlarına tam olarak hangi parçaların bir üretim siparişine, montaja veya müşteri siparişine ait olduğunu gösterir. Daha da fazla verimlilik için, parçalar aynı çalışma adımında paletlere veya konteynerlere kaydedilir ve bir sonraki iş istasyonuna taşıma görevleri oluşturulur. Şeffaflığı ve süreç güvenliğini artıran muazzam bir basitleştirme elde edilir.

İntralojistik

Manuel ve otomatik taşıma araçları kullanım durumuna bağlı olarak dikkate alınır. Lojistik personeli, bir web uygulaması aracılığıyla nakliye siparişleri hakkında bilgilendirilir ve çalışmalarında dijital olarak desteklenir. Sorunsuz etkileşim malzeme akışının verimliliğini artırır. Oseon  ayrıca manuel, otomatik veya büyük ölçekli depoların envanter yönetimini de gerektiği gibi destekler.

Bükme

 Oseon , tablet veya makine monitöründe, yüklenen üretim siparişlerine uygun büküm programları sağlar. Bükülecek parçaların kullanım durumu  - ilgili önceliklerle birlikte -  görüntülenir. Daha fazla esneklik için,  bükme  havuzlarının yönetimi ve bir bükme makinasının atanması desteklenir. Kayıtlar, uygulama üzerinden kolaylıkla yapılır ve üretim hattına şeffaflık getirir.

Kaynaklamak

Web tabanlı uygulama, çalışanlara bu istasyondaki iş emriyle ilgili tüm bilgileri gösterir. Üretim emirleri ve öncelikleri, çizimler, depolama yerleri de dahil olmak üzere gerekli malzemeler ve iş ve güvenlik talimatları açık bir şekilde sunulur. İş ilerlemesinin kaydı basitçe uygulama üzerinden yapılır.

Dişli pim kaynağı

Oseon, manuel iş istasyonlarını ağ bağlantılı üretime entegre eder. Çizimler ve parça listeleri görüntülenebilir ve malzeme kayıtları ve ıskarta raporları doğrudan iş istasyonunda dijital olarak yayınlanabilir. Üretim ilerlemesi uygulama aracılığıyla sisteme bildirilir ve taşıma görevleri, yerleştirme istasyonlarında otomatik kayıt yoluyla takip süreçleri için kaydedilir.

Montaj

Oseon, montaj istasyonlarını üretime dijital olarak entegre eder. Kılavuzlar ve 3D çizimler işlem talimatlarının net olmasını sağlar. Üretim siparişi için gerekli olan ve önceki operasyonlardan gelen parçaların kullanım durumu, web uygulaması aracılığıyla görüntülenir. Böylece hiçbir soru cevapsız kalmaz. Siparişin nihai olarak tamamlandığı, bir düğmeye basılarak sisteme dijital şekilde bildirilir.

Analytics

Makineler ve iş istasyonları üzerindeki değerlendirme seçenekleri ve durum raporları, üretiminizin sürekli ve şeffaf bir şekilde haritalanmasını sağlar. Aktif üretim hattı yönetimi için bu bilgileri çalışanlarınızla birlikte kullanabilirsiniz. Birlikte daha kısa üretim ve teslimat süreleri elde eder ve müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verirsiniz.

Servis ve iletişim