You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Warunki użytkowania | TRUMPF

Warunki użytkowania MyTRUMPF

I. Preambuła

TRUMPF GmbH + Co. KG (zwana dalej TRUMPF) prowadzi witrynę internetową, realizując cele swoje i przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu § 15 ustawy o akcjach oraz licencjobiorców lub partnerów joint venture.

Wszystkie informacje, dokumenty i grafiki, które są publikowane przez TRUMPF i jej spółki zależne w Internecie, są opracowywane zgodnie z najlepszą wiedzą i świadomością. Nieustannie dążymy do rozszerzania i aktualizacji treści publikowanych na tym serwerze. Odniesień do innych publikacji internetowych nie należy rozumieć jako zaleceń dla danej firmy, jej produktów lub usług.

Warunki użytkowania MyTRUMPF

I. Preambuła

TRUMPF GmbH + Co. KG (zwana dalej TRUMPF) prowadzi witrynę internetową, realizując cele swoje i przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu § 15 ustawy o akcjach oraz licencjobiorców lub partnerów joint venture.

Wszystkie informacje, dokumenty i grafiki, które są publikowane przez TRUMPF i jej spółki zależne w Internecie, są opracowywane zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem, zostały starannie sprawdzone i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nieustannie dążymy do rozszerzania i aktualizacji treści publikowanych na tym serwerze. Odniesień do innych publikacji internetowych nie należy rozumieć jako zaleceń dla danej firmy, jej produktów lub usług.

II. Prawa użytkowania i prawa autorskie

Korzystanie z tej witryny podlega następującym warunkom. Rejestrując się [lub ponownie logując] użytkownik wyraża na nie zgodę. TRUMPF może w dowolnym momencie aktualizować lub zmieniać warunki korzystania. Są one wiążące w aktualnej wersji. Użytkownicy strony mają obowiązek zapoznać się z warunkami użytkowania przy każdej wizycie. Jeżeli na tej stronie będą zawarte bardziej szczegółowe zasady, które należy uwzględnić, to będą one ważniejsze od klauzuli tych warunków.

Udostępniane na tej stronie informacje (tekst, obrazy, grafiki, animacje, multimedia i ich rozmieszczenie) są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Zawartość tych stron bez zgody firmy TRUMPF nie może być kopiowana, modyfikowana ani udostępnia osobom trzecim w celach komercyjnych. Odniesienie do prawa autorskiego TRUMPF musi znaleźć się na każdej kopii naszej publikacji lub jej części. Zabrania się w szczególności kopiowania, tłumaczenia, przechowywania i przetwarzania w innych mediach. Niektóre strony zawierają obrazy, tekst i obiekty multimedialne, które podlegają prawu autorskiemu osób trzecich.

III. Rejestracja

Każdy użytkownik musi się zarejestrować, aby stać się członkiem platformy internetowej. W tym celu konieczne jest przekazanie danych osobowych. Użytkownicy platformy zapewniają, że wszystkie dane przekazane podczas rejestracji są prawdziwe i kompletne. Rejestracji może dokonać tylko osoba fizyczna, indywidualnie; Korzystanie z "konta grupowego" jest niedozwolone. Każdy użytkownik może zarejestrować się tylko raz i stworzyć tylko jeden profil. Dane dostępu będą traktowane jako poufne. Przekazanie dostępu stronom trzecim, na przykład poprzez przekazanie nazwy użytkownika i hasła, nie jest dozwolone.
Nie istnieje prawo do rejestracji i korzystania ze strony internetowej. Informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w oświadczeniu o ochronie prywatności.

TRUMPF ma prawo wykluczyć członków z dalszego korzystania z platformy internetowej czasowo lub na stałe, szczególnie jeśli przekazali nieprawdziwe informacje podczas rejestracji, naruszają warunki korzystania i / lub przepisy prawa. W tym przypadku dostęp do platformy internetowej zostanie zablokowany. Członkowie mają prawo do wypowiedzenia rejestracji w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Wypowiedzenie należy przekazać w formie pisemnej na adres podany w danych kontaktowych.

IV. Zamówienia online

W zakresie dostaw realizowanych w ramach oferty online, obowiązują wyłącznie warunki umowy TRUMPF, w szczególności ogólne warunki sprzedaży i dostaw (OWH TRUMPF) danego kraju w aktualnie obowiązującym brzmieniu Link do OWH znajduje się w stopce na tej stronie.

V. Odpowiedzialność

  1. TRUMPF zebrał informacje podane na tej stronie ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem, z profesjonalną starannością. Nieustannie dążymy do rozszerzenia tej oferty informacyjnej i jej aktualizacji. Informacje na tej stronie internetowej służą jedynie prezentacji firmy TRUMPF, jej produktów i usług. Należy pamiętać, że informacje te, choć dokładne w dniu ich publikacji, teraz mogą być nieaktualne. Z tego powodu informacje uzyskane z tej strony, należy sprawdzić, zanim zostaną w jakikolwiek sposób wykorzystane.
  2. Porady podane na tej stronie nie zwalniają z własnych testów naszych aktualnych rekomendacji i naszych produktów pod względem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Jeśli potrzebujesz porady lub instrukcji dotyczących naszych produktów lub usług, prosimy o bezpośredni kontakt.
  3. TRUMPF oraz jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem niniejszej strony internetowej ani odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność informacji zawartych na niej. W szczególności firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, związane z kompletnością i dokładnością informacji. Wszystkie informacje są dostarczane "w obecnej formie", bez jakiejkolwiek wyraźnej, domniemanej lub dorozumianej odpowiedzialności za wady. Obejmuje to w szczególności zapewnienie jakości handlowej, przydatności do określonego celu lub nieingerencji, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Odnosi się to również do ewentualnej szkody powstałej w związku z pobraniem jakiegokolwiek pliku z naszej strony internetowej. Użytkownicy wyrażają zgodę na dostęp do tej witryny i jej zawartości na własne ryzyko.
  4. Ta strona jest przeznaczona do użytku międzynarodowego. TRUMPF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy informacje podane na tej stronie są prawidłowe na całym świecie, w szczególności za to, czy produkty i usługi są dostępne w taki sam sposób i na tych samych warunkach na całym świecie. Osoba otwierająca tę stronę internetową lub pobierająca z niej treści, jest odpowiedzialna za to, czy jest to zgodne z przepisami prawa miejscowego. Na tej stronie dostępne są linki do stron internetowych osób trzecich, które stworzyły je na własną odpowiedzialność. Podczas korzystania z łącza opuszczasz stronę internetową TRUMPF i przechodzisz do strony internetowej, której zawartość nie jest zarządzana przez TRUMPF, i za którą TRUMPF nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Połączenie realizowane jest wyłącznie w celach informacyjnych i stanowi dodatkową usługę dla użytkowników. Utworzona tam zawartość nie ma żadnego związku z naszą firmą. Za szkody wynikające z wykorzystywania treści tej strony TRUMPF oraz jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
  5. Komentarze gości dotyczące wyrobów lub produktów, lub wypowiedzi innych użytkowników (blog) nie muszą stanowić opinii TRUMPF, są one wyłącznie poglądami autora. Wpisy na stronie są regularnie sprawdzane pod kątem nieprawidłowości, oszczerczych wypowiedzi, błędów, zniesławień, treści obscenicznych, wywrotowych, rasistowskich lub materiałów z pornografią. Operator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub całkowitego usunięcia całej zawartości witryny. Każdy gość witryny jest zobowiązany informować operatora o niedozwolonych lub nieodpowiednich treściach. Przywłaszczanie sobie tych obcych treści przez dostawców treści, w rozumieniu § 7 TMG, jest wykluczone.
  6. Osoba będąca użytkownikiem strony ma obowiązek zwolnić TRUMPF od jakichkolwiek prawnych roszczeń, strat, zobowiązań, działań, postępowań sądowych lub administracyjnych oraz kosztów wynikających z lub w związku z korzystaniem z dyskusji, rozmowy, komentarza, przekładu, tablic ogłoszeniowych oraz innych zawartych na tej stronie, w tym takich, które mogą wyniknąć z naruszenia niniejszych zasad. Takie roszczenia prawne dotyczą w szczególności roszczeń prawnych z powodu naruszenia praw do znaków towarowych, nazw handlowych, praw autorskich i patentów, niezgodnej z prawem sprzeczności z warunkami umowy lub konfliktu z przewidywalnymi relacjami biznesowymi, nieuczciwej konkurencji, zniesławienia lub pomówienia, wprowadzenia w błąd lub naruszenia gwarancji lub innych szkód handlowych.

VI. Zgoda

Wraz z użyciem/otwarciem niniejszej witryny, użytkownik zgadza się na warunki jej użytkowania. Zgadza się również na analizę swojego dostępu dla celów statystycznych bez danych osobowych. TRUMPF zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich informacji przekazanych za pośrednictwem tej strony, w tym wszelkich pomysłów w nich zawartych, wynalazków, koncepcji, techniki lub know-how w dowolnym celu, na przykład, do ujawnienia osobom trzecim i / lub rozwoju, produkcji i/lub wprowadzenia do obrotu produktów lub usług, w zakresie dozwolonym przez prawo.

VII. Postanowienia końcowe

TRUMPF wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty, uzupełnienia, usunięcia lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe, bez wcześniejszego powiadomienia. W zakresie Ogólnych Warunków Użytkowania oraz wszystkich zobowiązań z nich wynikających, stosuje się prawo niemieckie, z wyłączeniem prawa kolizyjnego i CISG lub ich części. Sądem właściwym jest sąd Stuttgarcie. TRUMPF zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania w innym dopuszczalnym miejscu jurysdykcji.

II. Prawa użytkowania i prawa autorskie

Korzystanie z tej witryny podlega niniejszym warunkom. Rejestrując się [lub ponownie logując] użytkownik wyraża na nie zgodę. TRUMPF może w dowolnym momencie aktualizować lub zmieniać warunki użytkowania. Zmiany niniejszych warunków użytkowania będą publikowane w formie tekstowej najpóźniej dwa miesiące przed sugerowanym czasem ich wejścia w życie. Zmiany mogą być prezentowane przez TRUMPF także za pośrednictwem informacji podczas logowania. Zmiany niniejszych warunków użytkowania uznaje się za zaakceptowane, jeżeli użytkownik nie sprzeciwi się im do czasu sugerowanego czasu ich wejścia w życie. TRUMPF poinformuje użytkownika o skuteczności tej zgody przy prezentacji zmiany warunków użytkownika.

Udostępniane na tej stronie informacje (tekst, obrazy, grafiki, animacje, multimedia i ich rozmieszczenie) są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Zawartość tych stron bez zgody firmy TRUMPF nie może być kopiowana, modyfikowana ani udostępnia osobom trzecim w celach komercyjnych. O ile wykorzystanie zostanie zatwierdzone przez TRUMPF, odniesienie do prawa autorskiego TRUMPF musi znaleźć się na każdej kopii naszych publikacji lub ich części. Zabrania się w szczególności kopiowania, tłumaczenia, przechowywania i przetwarzania w innych mediach. Niektóre strony zawierają obrazy, tekst i obiekty multimedialne, które podlegają prawu autorskiemu osób trzecich.

III. Rejestracja, ochrona danych osobowych

Każdy użytkownik musi się zarejestrować, aby stać się członkiem platformy internetowej. W tym celu konieczne jest udostępnienie danych osobowych. Użytkownicy platformy zapewniają, że wszystkie dane przekazane podczas rejestracji są prawdziwe i kompletne. Rejestracji może dokonać tylko indywidualna osoba fizyczna. Korzystanie z „konta grupowego” jest niedozwolone. Każdy użytkownik może zarejestrować się tylko raz i utworzyć tylko jeden profil. Dane dostępu będą traktowane jako poufne. Przekazanie dostępu stronom trzecim, na przykład przez przekazanie nazwy użytkownika i hasła, nie jest dozwolone.

Prawo do rejestracji i korzystania ze strony internetowej nie jest podstawą roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych. TRUMPF wykorzystuje dostępy wyłącznie do celów statystycznych bez powiązania ich z danymi osobowymi.

TRUMPF ma prawo wykluczyć członków z dalszego korzystania z platformy internetowej czasowo lub na stałe, w szczególnie, jeśli przekazali nieprawdziwe informacje podczas rejestracji, naruszają warunki korzystania i/lub przepisy prawa. W tym przypadku dostęp do platformy internetowej zostanie zablokowany. Członkowie mają prawo do wypowiedzenia rejestracji w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Wypowiedzenie należy przekazać w formie pisemnej na adres podany w danych kontaktowych.

IV. Zamówienia online

W zakresie dostaw realizowanych w ramach oferty online obowiązują wyłącznie warunki umowy TRUMPF, w szczególności ogólne warunki sprzedaży i dostaw (OWH TRUMPF) danego kraju w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Link do OWH znajduje się w stopce na tej stronie.

V. Odpowiedzialność

TRUMPF nieustannie dąży do rozszerzenia tej oferty informacyjnej i jej aktualizacji. Informacje na tej stronie internetowej służą jedynie prezentacji firmy TRUMPF, jej produktów i usług. Należy pamiętać, że informacje te, choć dokładne w dniu ich publikacji, w momencie wywołania mogą być nieaktualne. Z tego powodu informacje uzyskane z tej strony należy sprawdzić, zanim zostaną w jakikolwiek sposób wykorzystane.

Porady podane na tej stronie nie zwalniają z własnych testów naszych aktualnych rekomendacji i naszych produktów pod względem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Jeśli potrzebne są porady lub instrukcje dotyczące naszych produktów lub usług, prosimy o bezpośredni kontakt.

TRUMPF oraz jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem niniejszej strony internetowej ani odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność zawartych na niej informacji. W szczególności firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, związane z kompletnością i dokładnością informacji. Wszystkie informacje są dostarczane „w obecnej formie”, bez jakiejkolwiek wyraźnej, domniemanej lub dorozumianej odpowiedzialności za wady. Obejmuje to w szczególności zapewnienie jakości handlowej, przydatność do określonego celu lub nieingerencję, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Odnosi się to również do ewentualnej szkody powstałej w związku z pobraniem jakiegokolwiek pliku z naszej strony internetowej. Użytkownicy wyrażają zgodę na dostęp do tej witryny i jej zawartości na własne ryzyko.

Ta strona jest przeznaczona do użytku międzynarodowego. TRUMPF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy informacje podane na tej stronie są prawidłowe na całym świecie, w szczególności za to, czy produkty i usługi są dostępne w taki sam sposób i na tych samych warunkach na całym świecie. Osoba otwierająca tę stronę internetową lub pobierająca z niej treści, jest odpowiedzialna za to, czy jest to zgodne z przepisami prawa miejscowego. Na tej stronie dostępne są linki do stron internetowych osób trzecich, które stworzyły je na własną odpowiedzialność. Użycie łącza powoduje opuszczenie strony internetowej TRUMPF i przejście do strony internetowej, której zawartość nie jest zarządzana przez TRUMPF, i za którą TRUMPF nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Połączenie jest realizowane wyłącznie w celach informacyjnych i stanowi dodatkową usługę dla użytkowników. Dostępna tam zawartość nie ma żadnego związku z naszą firmą. Za szkody wynikające z wykorzystywania treści tej strony TRUMPF oraz jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

Komentarze gości dotyczące wyrobów lub produktów albo wypowiedzi innych użytkowników (blog) nie muszą stanowić opinii TRUMPF, są one wyłącznie poglądami autora. TRUMPF ma prawo i obowiązek, w przypadku powzięcia informacji o treściach niezgodnych z prawem lub naruszających warunki użytkowania albo takich, wobec których zachodzi takie podejrzenie, do całkowitego lub częściowego usunięcia lub zablokowania tych treści dla użytkownika. Każdy gość witryny jest zobowiązany informować operatora o niedozwolonych lub nieodpowiednich treściach.

Osoba będąca użytkownikiem strony ma obowiązek zwolnić TRUMPF od jakichkolwiek prawnych roszczeń, strat, zobowiązań, działań, postępowań sądowych lub administracyjnych oraz kosztów wynikających z lub w związku z niezgodnym z prawem korzystaniem z dyskusji, rozmów, komentarzy, przekładów, tablic ogłoszeniowych oraz innych zawartych na tej stronie, w tym takich, które mogą wyniknąć z naruszenia niniejszych zasad. Takie roszczenia prawne dotyczą w szczególności roszczeń prawnych z powodu naruszenia praw do znaków towarowych, nazw handlowych, praw autorskich i patentów, niezgodnej z prawem sprzeczności z warunkami umowy lub konfliktu z przewidywalnymi relacjami biznesowymi, nieuczciwej konkurencji, zniesławienia lub pomówienia, wprowadzenia w błąd lub naruszenia gwarancji lub innych szkód handlowych.

VI. Zgoda

Wraz z użyciem/otwarciem niniejszej witryny użytkownik akceptuje warunki jej użytkowania. TRUMPF zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich informacji przekazanych za pośrednictwem tej strony, w tym wszelkich pomysłów w nich zawartych, wynalazków, koncepcji, metod lub know-how w dowolnym celu, na przykład do ujawnienia osobom trzecim i/lub rozwoju, produkcji i/lub wprowadzenia do obrotu produktów lub usług, w zakresie dozwolonym przez prawo.

VII. Postanowienia końcowe

TRUMPF wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty, uzupełnienia, usunięcia lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe, bez wcześniejszego powiadomienia. W zakresie Ogólnych Warunków Użytkowania oraz wszystkich zobowiązań z nich wynikających, stosuje się prawo niemieckie, z wyłączeniem prawa kolizyjnego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) lub ich części. Sądem właściwym jest sąd Stuttgarcie. TRUMPF zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania w innym dopuszczalnym miejscu jurysdykcji.

Serwis i kontakt