You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Ochrona danych | TRUMPF

Polityka prywatności

Firma TRUMPF GmbH + Co. KG i jej przedsiębiorstwa powiązane, dalej określane łącznie mianem Grupy TRUMPF, dziękują za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem, naszymi produktami i usługami. Ochrona danych osobowych naszych klientów podczas przetwarzania w ramach całego procesu handlowego jest dla nas bardzo ważna.

TRUMPF GmbH + Co. KG jest operatorem międzynarodowej witryny internetowej całej Grupy TRUMPF i powiązanych aplikacji sieci Web. Niniejsza polityka prywatności odnosi się do wszystkich witryn internetowych Grupy TRUMPF oraz do wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych wewnątrz Grupy TRUMPF. Nie dotyczy to witryn internetowych, do których prowadzą nasze zewnętrzne odnośniki.

W niniejszym dokumencie objaśniamy, jakie informacje gromadzimy podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz, jak je wykorzystujemy. Ponadto zawarliśmy w nim ogólne informacje na temat postępowania z danymi osobowymi, np. w związku z procesami rekrutacyjnymi, targami, imprezami, jak również w ramach rejestracji w naszych portalach B2B lub przy wdrażaniu działań marketingowych.

Inspektor ochrony danych osobowych

Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych i jego zespół są w każdej chwili do dyspozycji we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych.

Prosimy o kierowanie zapytań na następujący adres e-mail: privacy@trumpf.com lub do lokalnej osoby do kontaktu.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, odnoszące się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej. Są to takie informacje, jak np. prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy data urodzenia. Informacje, których nie da się powiązać bezpośrednio z prawdziwą tożsamością, np. ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników strony, nie są danymi osobowymi.

Prawa użytkownika

W odniesieniu do Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi mają Państwo prawo do żądania informacji, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich wykorzystania. Ponadto na żądanie udostępnimy Państwu dane osobowe w ustrukturyzowanym, standardowym formacie czytelnym maszynowo. Jeśli wykorzystujemy Państwa dane na podstawie Państwa zgody (na przykład udzielonej podczas subskrypcji newslettera), mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę. Od momentu wycofania zgody nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do tego celu. Jeżeli będziemy realizować uprawniony interes w zakresie przetwarzania Państwa danych, mogą Państwo również zgłosić nam swój sprzeciw. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych, chyba że będą obowiązywać przymusowe, podlegające ochronie i przewyższające interes sprzeciwu powody dalszego przechowywania lub też przetwarzanie będzie służyć realizacji wymogów prawnych. Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu oferowania reklamy bezpośredniej, mogą Państwo w dowolnym momencie złożyć sprzeciw przeciwko takiemu przetwarzaniu bez podania przyczyn. W takim przypadku zaprzestaniemy wykorzystywania danych do reklamy bezpośredniej. W każdej chwili mogą też Państwo skontaktować się również z odpowiednimi organami nadzorującymi.

Informacje uzupełniające według art. 13 RODO znajdują się w dalszej części.

Usunięcie danych

Jeśli Państwa dane nie są potrzebne do wymienionych celów, łącznie z rozliczeniem, następuje ich usunięcie. Należy pamiętać, że przy każdym usunięciu dane są najpierw blokowane, a następnie usuwane ostatecznie z opóźnieniem czasowym, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu lub ewentualnym zamierzonym szkodom. Ze względów technicznych dane mogą być powielane w plikach kopii zapasowych i obrazach usług. Kopie te są również usuwane, ewentualnie z opóźnieniem czasowym wynikającym z uwarunkowań technicznych.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych

Udostępnione przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w związku z konkretnymi celami, na przykład w ramach zarządzania technicznego stronami internetowymi i w celu zrealizowania Państwa życzeń i żądań, czyli z reguły do zrealizowania zawartej z Państwem umowy lub udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Podczas rejestracji w naszych portalach B2B dane są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia procesu rejestracji, a ponadto wyłącznie w ramach dopuszczonych przez prawo do celów reklamowych. Wykorzystaniu danych do celów reklamowych można w każdej chwili się sprzeciwić, wysyłając krótką wiadomość na następujący adres: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

Nie odbywa sie przekazywanie, sprzedaż lub jakiekolwiek inne udostępnianie Państwa danych osobowych podmiotom spoza Grupy TRUMPF, chyba że jest to wymagane do realizacji umów lub wykonania usługi w ramach przetwarzania zamówienia albo w przypadku, gdy wyrazili na to Państwo jednoznaczną zgodę.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

W plikach protokołów gromadzone są dane zebrane za pośrednictwem wyszukiwarek i formularzy podczas korzystania z naszych stron internetowych. Podczas wizyty na naszych stronach internetowych nasze serwery sieci Web – standardowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemowego – trwale zapisują dane dotyczące połączenia z komputera wywołującego, stron internetowych odwiedzanych w ramach witryny, datę i czas trwania wizyty, dane umożliwiające rozpoznanie typu używanej przeglądarki i systemu operacyjnego oraz informację o stronie internetowej, z poziomu której rozpoczęła się wizyta na naszej stronie. Pozostałe dane osobowe, jak Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, nie są zapisywane, chyba że dane te zostaną nam dobrowolnie udostępnione, np. w ramach rejestracji, ankiety, konkursu, w celu zrealizowania umowy lub złożenia zapytania o informacje. Zapisane dane są wykorzystywane w celu monitorowania niewłaściwego użycia na serwerze sieci Web, a następnie usuwane. Godzina ostatniego logowania jest również wykorzystywana w celach reklamowych, o ile jest to dopuszczalne prawnie.

Informacje dotyczące stosowania plików cookie

Zakres przetwarzania danych osobowych

Na różnych stronach integrujemy i stosujemy pliki cookie, aby umożliwić realizację określonych funkcji naszej witryny internetowej i zintegrować zewnętrzne usługi sieci web. Tak zwane pliki „cookie” (ciasteczka) są małymi plikami tekstowymi, które przeglądarka może zapisywać w urządzeniu użytym do uzyskania dostępu. Te pliki tekstowe zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę po powrocie na naszą witrynę internetową. Proces zapisu pliku cookie jest określany również mianem „ustawiania pliku cookie”. Pliki cookie mogą być przy tym ustawiane zarówno przez samą witrynę lub też zewnętrzne usługi sieci web.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) lub art. 6 ust. 1 lit. a albo art. 9 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Obowiązująca podstawa prawna jest wskazana w tabeli plików cookie zawartej w dalszej części tego punktu.

Zasadniczo obowiązuje zasada, że w przypadku plików cookie, które są zapisywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu funkcjonalności naszej witryny internetowej i związanych z nią usług (pliki cookie niezbędne ze względów technicznych). Ponadto pliki cookie mogą zwiększyć łatwość ich obsługi i umożliwiają bardziej indywidualne zwracanie się do użytkowników. Prawnie uzasadniony interes odnosi się również do plików cookie, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa strony internetowej i tym samym również danych osobowych jej użytkowników. W przypadku opisanych plików cookie rozważyliśmy interesy użytkowników i nasze.

Analizowanie i śledzenie poszczególnych użytkowników strony internetowej przy użyciu technologii plików cookie jest możliwe tylko wtedy, gdy dany użytkownik strony wyrazi zgodę na ich stosowanie. Także wyświetlanie dostosowanej reklamy jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody.

Cel przetwarzania danych

Pliki cookie są zapisywane przez naszą witrynę internetową lub zewnętrzne usługi sieci web w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny, poprawienia łatwości użytkowania lub w celu realizowania celu, na który wyrażono zgodę. Technologia plików cookie umożliwia nam również rozpoznawanie poszczególnych użytkowników na podstawie pseudonimów, np. indywidualnego lub losowego identyfikatora, tak aby umożliwić oferowanie indywidualnych usług. Szczegółowe informacje ujęto w poniższej tabeli.

Okres przechowywania

Niżej wyszczególnione pliki cookie są zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub upływu okresu przechowywania. Pliki cookie sesji są usuwane po zakończeniu sesji. Szczegółowe informacje ujęto w poniższych tabelach:

Opis plików cookie

Trumpf.com i MyTrumpf.com

Nazwa pliku cookieSerwerCelPodstawa prawnaOkres przechowywaniaTyp
_gawww.mytrumpf.comTen plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, aby tracker sieci web mógł zestawiać działania użytkownika pod tym ID.Zgoda2 latŚledzenie
PHPSESSIDwww.trumpf.comPlik cookie sesjiPrawnie uzasadniony interesSesjaSesja
language_isowww.trumpf.comPreferencje językowe użytkownikaZgoda6 mies.Konfiguracja
TrumpfCookiesAcceptedwww.trumpf.comPrzechowuje preferencje plików cookie użytkownikaPrawnie uzasadniony interes6 mies.Konfiguracja
backlink_referrerwww.trumpf.comUmożliwia wyświetlanie użytkownikowi kwalifikowanego odnośnika powrotu do wcześniej odwiedzanej strony (łącznie z tytułem poprzedniej strony w polu identyfikatora)ZgodaSesjaKonfiguracja
fe_typo_userwww.trumpf.comPlik cookie uwierzytelniania do logowania TYPO3 (plik cookie sesji aplikacji)Prawnie uzasadniony interesSesjaUwierzytelnianie

Customer Identity Management do Single-Sign-On

Nazwa pliku cookieSerwerCelPodstawa prawnaOkres przechowywaniaTyp
JSESSIONIDidentity.trumpf.comPlik cookie sesji JavaPrawnie uzasadniony interesSesjaSesja
NSC_WT-MCjefoujuz.usvnqg.dpn_OBUidentity.trumpf.comTen plik cookie jest stosowany w celu uzyskania dostępu zawsze do prawidłowego serwera mimo Load Balancera.Prawnie uzasadniony interes2 minutWymagany ze względów technicznych
identity.trumpf.comPreferencje językowe użytkownikaZgoda3 dniKonfiguracja
commonAuthIdidentity.trumpf.comNiezbędny plik cookie do identyfikacji sesji SSO, patrz docs.wso2.com/display/IS550/Authentication+Session+PersistencePrawnie uzasadniony interesSesjaUwierzytelnianie
opbsidentity.trumpf.comPlik cookie sesji dostawcy OpenID (OP Browser state cookie). Wymagany do przetwarzania sesji Single-Sign-On na podstawie OpenID Connect , patrz medium.com/@piraveenaparalogarajah/openid-connect-sessionmanagement-dc6a65040ccPrawnie uzasadniony interesSesjaUwierzytelnianie

Sklep internetowy z częściami eksploatacyjnymi i częściami oryginalnymi

Nazwa pliku cookieSerwerCelPodstawa prawnaOkres przechowywaniaTyp
RedirectURLwww.shop.trumpf.comIstotny podczas logowania, zawiera URL powrotu po zalogowaniuZgodaSesjaUwierzytelnianie
SecureSessionID-*www.shop.trumpf.comZapisuje sesję sklepuPrawnie uzasadniony interesSesjaBezpieczeństwo
activeAccountPanelswww.shop.trumpf.comZawiera specyficzną logikę B2B na potrzeby stron Moje konto.Prawnie uzasadniony interesSesjaSesja
pgid-TRUMPF-TNLSitewww.shop.trumpf.comTen plik cookie zapisuje odwiedzoną stronę. Jest to wymagane do prawidłowej nawigacji w sklepie internetowym.Prawnie uzasadniony interesSesjaSesja
sidwww.shop.trumpf.comZa pomocą tego pliku cookie zapisujemy produkty umieszczone w koszyku oraz, czy użytkownik był nadal zalogowany, gdy odwiedził inną stronę w ramach sklepu internetowego.Prawnie uzasadniony interesSesjaSesja

Katalog Docware online

Nazwa pliku cookieSerwerCelPodstawa prawnaOkres przechowywaniaTyp
JSESSIONIDexploded-drawings.trumpf.comPlik cookie sesji JavaPrawnie uzasadniony interesSesjaSesja
Docware_default_userIdexploded-drawings.trumpf.com Zgoda81 latKonfiguracja

Sklep internetowy z tłocznikami i sklep internetowy z częściami oryginalnymi

Nazwa pliku cookieSerwerCelPodstawa prawnaOkres przechowywaniaTyp
JSESSIONID.mytrumpf.comPlik cookie sesji JavaPrawnie uzasadniony interesSesjaSesja
saplb_*.mytrumpf.comPlik cookie uwierzytelniania w sklepie internetowym SAPPrawnie uzasadniony interesSesjaSesja
_pk_id.*ecommerce.mytrumpf.comTen plik cookie służy do rozpoznawania użytkowników (np. gdy odwiedzający ma już aktywną sesję) i do obliczania jednoznacznych wizyt.Zgoda2 latŚledzenie
_pk_ses.*ecommerce.mytrumpf.comTen plik cookie służy do obliczania liczby odwiedzin przez przypisywanie ID każdemu nowemu użytkownikowi i jednoznaczne przypisanie użytkownika.Zgoda2 latŚledzenie
JSESSIONIDecommerce.mytrumpf.comPlik cookie sesji JavaPrawnie uzasadniony interesSesjaSesja

E-Shop z narzędziami do gięcia

Nazwa pliku cookieSerwerCelPodstawa prawnaOkres przechowywaniaTyp
PHPSESSIDwww.mytrumpf.comPlik cookie sesjiPrawnie uzasadniony interesSesjaSesja
_pk_id.*www.mytrumpf.comTen plik cookie służy do rozpoznawania użytkowników (np. gdy odwiedzający ma już aktywną sesję) i do obliczania jednoznacznych wizyt.Zgoda2 latŚledzenie
_pk_ses.*www.mytrumpf.comTen plik cookie służy do obliczania liczby odwiedzin przez przypisywanie ID każdemu nowemu użytkownikowi i jednoznaczne przypisanie użytkownika.Zgoda30 minutŚledzenie
_pk_ref.*www.mytrumpf.comPlik cookie śledzenia PiwikZgoda6 mies.Śledzenie

Kalendarz szkoleń

Nazwa pliku cookieSerwerCelPodstawa prawnaOkres przechowywaniaTyp
SKSIDwww.mytrumpf.comPlik cookie sesji dla aplikacji kalendarza szkoleń. Zapewnia przypisania w koszyku.Prawnie uzasadniony interes1 dzieńSesja
_pk_id.*www.mytrumpf.comTen plik cookie służy do rozpoznawania użytkowników (np. gdy odwiedzający ma już aktywną sesję) i do obliczania jednoznacznych wizyt.Zgoda2 latŚledzenie
_pk_ses.*www.mytrumpf.comTen plik cookie służy do obliczania liczby odwiedzin przez przypisywanie ID każdemu nowemu użytkownikowi i jednoznaczne przypisanie użytkownika.Zgoda30 minutŚledzenie

beta.trumpf.com / easyprogramming.cloud

Nazwa pliku cookieSerwerCelPodstawa prawnaOkres przechowywaniaTyp
_gabeta.trumpf.comTen plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, aby tracker sieci web mógł zestawiać działania użytkownika pod tym ID.Zgoda2 latŚledzenie
_gidbeta.trumpf.comTen plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, aby tracker sieci web mógł zestawiać działania użytkownika pod tym ID.Zgoda1 dzieńŚledzenie
_gatbeta.trumpf.comTen plik cookie służy do tłumienia częstotliwości żądań trackera sieci web.Zgoda1 minutaKonfiguracja
TrumpfCookiesAcceptedbeta.trumpf.comPrzechowuje preferencje plików cookie użytkownikaPrawnie uzasadniony interes6 mies.Konfiguracja

Możliwość sprzeciwu, odwołanie zgody i usunięcie

Zgodnie z własnym życzeniem przeglądarkę można skonfigurować w taki sposób, aby zapisywanie plików cookie nie było w ogóle możliwe. Możliwe jest wówczas od czasu do czasu decydowanie o przyjmowaniu plików cookie lub też zasadnicze zaakceptowanie lub odrzucenie plików cookie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do rozpoznawania, czy używane urządzenie dostępowe jest już połączone z naszą witryną internetową (stałe pliki cookie) lub też do zapisywania ostatnio przeglądanych ofert (pliki cookie sesji). Jeżeli użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może on w każdej chwili wycofać tę zgodę. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania zrealizowanego do czasu wycofania zgody.

W każdej chwili możliwe jest cofnięcie ustawień plików cookie: Ustawienia prywatności

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics firmy Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; w przypadku Europy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
Google Analytics używa plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym (tzn. plików „cookie”, z ang. „ciasteczek”) w celu zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.
Firma Google wykorzystuje te informacje na nasze zlecenie, aby udostępniać nam analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, raporty o aktywności na stronie internetowej oraz inne usługi.
Dane zebrane na podstawie plików „cookie” dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej są w celu analizy przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Nie odbywa się przy tym zestawienie z innymi danymi firmy Google, które mogą Państwa dotyczyć.
Dodatkowo stosujemy funkcję maskowania „anonymizeIP”. Przed przekazaniem Państwa adresów IP na serwery firmy Google w Stanach Zjednoczonych są one skracane wewnątrz UE. Przekazywanie nieskróconego adresu IP odbywa się jedynie w rzadkich przypadkach, w których jest on następnie skracany na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Takiemu przetwarzaniu można zapobiec w następujący sposób:
Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki internetowej, aby pliki „cookie” nie były w ogóle zapisywane. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.
Ponadto możliwe jest zapobieganie rejestrowaniu danych przez firmę Google dzięki korzystaniu z dodatku do przeglądarki. Dodatek ten można znaleźć tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Dodatkowo oprócz dodatku do przeglądarki, na przykład w przypadku korzystania ze smartfona i tabletu, rejestrowaniu danych przez Google Analytics można zapobiec, klikając tutaj. Spowoduje to zapisanie pliku cookie, który uniemożliwia gromadzenie danych. W przypadku ponownego odwiedzenia naszej strony internetowej przy użyciu innego urządzenia lub przeglądarki albo w przypadku usunięcia plików cookie konieczne jest ponowne zapisanie tego pliku.

Więcej informacji na temat ochrony danych w firmie Google można znaleźć tutaj https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Google Adwords Remarketing

Korzystamy z funkcji Adwords Remarketing firmy Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; w przypadku Europy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
Google Remarketing to funkcja, która podczas Państwa wizyty na stronach internetowych, należących do sieci Google Display (GND), umożliwia nam prezentowanie jedynie tych produktów, które Państwa interesują.
W tym celu przeglądarka internetowa zapisuje pliki cookie, umożliwiające rozpoznanie Państwa podczas ponownej wizyty na stronach internetowych GND. Na podstawie analizy sposobu korzystania ze stron internetowych prezentowane są wówczas reklamy produktów, które już Państwo oglądali lub takich, które mogą Państwa interesować.

Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie na potrzeby funkcji Remarketing, można tutaj skonfigurować ustawienia o spersonalizowanych reklamach http://www.google.com/settings/ads. Można również postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej organizacji NAI – Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion-Tracking

Korzystamy z funkcji Adwords Conversion-Tracking firmy Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; w przypadku Europy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
Google Conversion-Tracking umożliwia nam śledzenie działań użytkownika po wywołaniu naszego ogłoszenia. Pozwala to np. sprawdzić, czy nastąpił zakup produktu lub czy użytkownik zasubskrybował newsletter. Po kliknięciu naszej reklamy Google na komputerze zostaje zapisany plik cookie, umożliwiający działanie tej funkcji. Nie następuje przy tym powiązanie z konkretną osobą.
Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie na potrzeby funkcji Conversion-Tracking, można skonfigurować odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej.

Więcej informacji na temat funkcji Conversion-Tracking można znaleźć tutaj https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl.

Website Controlling przez WiredMinds

Na potrzeby marketingu i optymalizacji na tej stronie internetowej są wykorzystywane produkty i usługi firmy wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/). Odbywa się przy tym gromadzenie, przetwarzanie i zapisywanie danych, na podstawie których tworzone są profile użytkowania pod pseudonimem. Tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, profile użytkowania są całkowicie anonimizowane. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej odwiedzającego i służące do rozpoznawania tej przeglądarki. Zgromadzone dane, które mogą zawierać również dane osobowe, są przekazywane do firmy wiredminds lub są przez nią bezpośrednio rejestrowane. Firma wiredminds może wykorzystywać informacje zostawione w ramach wizyt na stronach internetowych w celu tworzenia zanonimizowanych profili użytkowania. Pozyskane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do osobistego identyfikowania osoby odwiedzającej stronę bez jej wyraźnej zgody, jak również nie są one zestawiane z żadnymi danymi osobowymi na podstawie pseudonimu. Jeżeli zapisywany jest adres IP, to jest on niezwłocznie anonimizowany przez usunięcie ostatniego bloku cyfr. Zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i zapisywanie danych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem w przyszłości.

Akamai (Content-Delivery-Network oraz Download Delivery)

Stosujemy usługę „Content Devilery Network“ (CDN), oferowaną przez firmę Akamai. CDN to usługa, dzięki której treści naszej oferty online, szczególnie duże pliki multimedialne w tym jak grafiki lub skrypty, są dostarczane szybciej z pomocą regionalnie rozlokowanych i połączonych przez Internet serwerów.

Aby umożliwić oferowanie aktualizacji naszych produktów, które można pobrać w serwisie MyTRUMPF, wykorzystujemy produkt „Download Delivery” firmy Akamai.

Więcej informacji znajduje się pod adresemhttps://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies/

Bezpieczeństwo

Grupa TRUMPF podejmuje wszystkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, umożliwiające ochronę Państwa danych osobowych przed utratą i niepowołanym użyciem. Państwa dane są zapisywane w bezpiecznym środowisku, które nie jest dostępne dla osób z zewnątrz. W określonych przypadkach dane osobowe są podczas przesyłania szyfrowane przy użyciu tzw. technologii Transport Layer Security (TSL). Oznacza to, że przekazywanie danych zabezpieczonych przez TSL między Państwa komputerem a naszymi serwerami odbywa się przy użyciu uznanej metody szyfrowania, o ile Państwa przeglądarka obsługuje technologię TSL. Dzięki współpracy z firmą Ingenico Payment Services GmbH (https://www.ingenico.com/epayments) gwarantujemy Państwu bezwzględne bezpieczeństwo danych Państwa karty kredytowej. Nie są one zapisywane na naszych serwerach, lecz przetwarzane bezpośrednio przez odpowiednią instytucję płatniczą. W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej informujemy, że nie jest możliwe zapewnienie poufności przekazanych informacji. Wgląd w treść wiadomości e-mail mogą mieć osoby trzecie. Dlatego zalecamy przekazywanie poufnych informacji wyłącznie pocztą.

Mapy Google

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Mapy Google (usługę firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) do graficznej prezentacji naszych lokalizacji we wtyczce Google-Maps. Podczas korzystania z Map Google następuje przekazanie danych niezbędnych do jej wykorzystania oraz innych danych. Mogą to być, przykładowo, informacje związane z urządzeniem, dane protokołów z serwerów, w tym adres IP lub dane z pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Firma Google opisuje: „Dane osobowe z jednej usługi mogą być łączone z informacjami (w tym danymi osobowymi) z pozostałych usług Google” – więcej informacji i szczegółów można znaleźć w Polityce prywatności usług Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl).

Font Awesome

Na tych stronach internetowych stosowane są zewnętrzne kroje czcionek firmy Font Awesome (Fonticons, inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, USA). Integracja tych czcionek internetowych odbywa się przez odwołanie do serwera, z reguły serwera firmy Font Awesome w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym do serwera jest przekazywana informacja o tym, którą z naszych stron internetowych Państwo odwiedzają. Font Awesome zapisuje również adres IP przeglądarki w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej te strony internetowe. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce prywatności Font Awesome, dostępnej tutaj: https://fontawesome.com/privacy.

Hotjar

Przeprowadzamy losową analizę ruchu, kliknięć lub gestów na naszej stronie internetowej, aby ulepszyć budowę naszych stron. W tym celu wykorzystujemy usługę Hotjar, która losowo zapisuje małą część sesji. Hotjar zapisuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Informacje nie są wykorzystywane przez Hotjar ani przez nas do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Dane są anonimizowane, zapisywane i po 365 dniach usuwane.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Hotjar:https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

W każdej chwili można wycofać zgodę na zapisywanie profilu użytkownika oraz informacji o wizycie na naszej stronie internetowej przez Hotjar, jak również na zapisywanie plików Hotjar Tracking Cookie na innych stronach internetowych, klikając łącze: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Marketing z wykorzystaniem poczty elektronicznej (listy mailingowe)

Aby zapewnić optymalne sprostanie Państwa potrzebom i interesom, Państwa adres e-mail jest wykorzystywany przez różne przedsiębiorstwa należące do Grupy TRUMPF do celów reklamowych. Przekazujemy Państwu informacje o nas i naszych ofertach za pośrednictwem newslettera TRUMPF i list mailingowych. W celu umożliwienia wydajnego zarządzania marketingiem za pośrednictwem poczty e-mail, Państwa dane są wykorzystywane wewnątrz koncernu.

Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej potwierdzamy Państwa tożsamość w procesie podwójnej weryfikacji za pomocą potwierdzającej wiadomości e-mail.

Subskrypcję wiadomości e-mail można w każdej chwili dostosować lub zakończyć ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyn. W tym celu wystarczy kliknąć odnośnik „Osobisty profil”, znajdujący się na końcu każdej wiadomości e-mail, lub wysłać wiadomość na adres info@pl.trumpf.com. Na stronie osobistego profilu można całkowicie zrezygnować z subskrypcji oraz dopasować i uzupełnić przekazane dane. Ponadto jako subskrybenci mogą Państwo edytować lub wyłączyć poszczególne obszary zainteresowań.

W ramach procesów związanych z wiadomościami e-mail wykorzystujemy narzędzie Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy) Dzięki zamieszczeniu jednopikselowego znacznika monitorującego, po otwarciu naszych wiadomości e-mail następuje wywołanie informacji, które umożliwiają nam analizę zachowania użytkowników (otwarcie wiadomości, adres e-mail, godzina, adres IP). Odnośniki w naszych wiadomościach są wykonane tak, że możemy sprawdzić, czy je kliknięto. Na podstawie tych informacji możemy jeszcze lepiej dopasować nasze oferty do Państwa zainteresowań.

Rejestracja do MyTRUMPF

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zarejestrować się w naszym portalu dla klientów – MyTRUMPF. W formularzu rejestracyjnym, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, oznaczono obowiązkowe pola. Wprowadzone dane są nam potrzebne do zapewnienia dostępu i wykorzystujemy je jedynie do identyfikacji Państwa jako klienta oraz do wyświetlania odpowiednich informacji. Zakres danych jest zależny od przekazanych informacji. Dane logowania wykorzystujemy wyłącznie przez okres istnienia Państwa konta w serwisie MyTRUMPF. Po dezaktywacji konta konkretne powiązane dane są usuwane najpóźniej po upływie roku.

Zamówienia w sklepie internetowym

Dane wprowadzone w ramach składania zamówień w sklepach internetowych są wykorzystywane w celu realizacji zamówienia, a następnie przechowywane przez nas przez okres wymagany przez prawo – np. do celów podatkowych jest to 10 lat. Ponadto dane te są wykorzystywane przez Grupę TRUMPF do celów reklamowych, o ile jest do dozwolone bez uzyskania odrębnej zgody. Wykorzystaniu danych można się w każdej chwili sprzeciwić, korzystając z wyżej podanych danych kontaktowych.

Zgłoś przypadek serwisowy

W naszym portalu klienta MyTRUMPF można zgłaszać przypadki serwisowe dotyczące Państwa produktów firmy TRUMPF. Zapisywane są dane podane w ramach zgłoszenia oraz późniejsza komunikacja podczas przetwarzania w portalu MyTRUMPF. Obowiązkowe pola są zaznaczone. Zakres zapisanych danych jest zależny od przekazanych informacji.

Jeśli zapisanie Państwa danych nie jest konieczne do wymienionych celów, łącznie z rozliczeniem ani z przyczyn prawnych, zostaną one usunięte.

Udział w loteriach

Udział w loteriach i konkursach oznacza wyraźną zgodę uczestnika na przechowywanie niezbędnych danych przez Grupę TRUMPF przez okres trwania loterii w celu jej przeprowadzenia. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na publikację pełnego imienia i nazwiska na odpowiednich stronach internetowych w przypadku wygranej. Nie ma przy tym prawa do roszczeń z tytułu takiej publikacji. Dane zgromadzone podczas loterii są ponadto wykorzystywane przez Grupę TRUMPF wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez prawo w celu reklamowania produktów. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Zapytania składane za pomocą formularzy kontaktowych

W różnych miejscach na naszych stronach internetowych w punkcie „Kontakt” oferujemy odwiedzającym możliwość kierowania do nas zapytań związanych z naszymi produktami. Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych. Dane są przetwarzane, zapisywane i wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a w przypadku zapytań ze środowiska przemysłowego (B2B) wykorzystywane do celów reklamowych, o ile jest to dozwolone bez specjalnej zgody. Wykorzystaniu danych można się w każdej chwili sprzeciwić, korzystając z wyżej podanych danych kontaktowych. Po przetworzeniu zapytania Państwa dane są przez nas usuwane.

Kontakt
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt