You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Fotowoltaika | TRUMPF
Fotowoltaika

Fotowoltaika

Wydajne rozwiązania firmy TRUMPF do zrównoważonego wytwarzania energii w przyszłości.

 

W drodze do zrównoważonej gospodarki energią szczególne znaczenie zyskuje energia słoneczna. W minionych latach odnotowała największe tempo wzrostu pośród energii odnawialnych a jej potencjał rozwoju jeszcze długo nie zostanie wyczerpany. TRUMPF oferuje szyte na miarę rozwiązania dla tej branży przyszłości i otwiera nowe możliwości przed producentami ogniw słonecznych i instalacji: lasery TRUMPF strukturyzują i łączą w jeden układ ogniwa na module słonecznym, a dzięki kontrolowanemu odwarstwianiu zapewniają niezbędną trwałość izolacji modułów. TRUMPF Hüttinger, jako lider branży, zapewnia stabilne i precyzyjne układy zasilania procesu przy powlekaniu ogniw słonecznych.

Przekształcanie energii

Usuwanie warstw brzegowych oraz izolacja krawędzi w cienkowarstwowych modułach solarnych

Aby zabezpieczyć cienkowarstwowe moduły słoneczne przed czynnikami zewnętrznymi, lasery o krótkich i ultrakrótkich impulsach usuwają system warstwowy na brzegu ogniwa słonecznego na szerokości około jednego centymetra, umożliwiając następnie laminację i przykrycie folią. Laser sprawdza sie także przy obróbce ubytkowej warstw pasywacyjnych krystalicznych ogniw słonecznych i przy precyzyjnym wierceniu w krzemie. Zapewnia poprawę wydajności przetworzenia i wysoki stopień sprawności.

Gromadzenie energii

Magazyny energii do instalacji fotowoltaicznych

Wytwarzanie energii w instalacjach fotowoltaicznych wymaga zastosowania systemów jej magazynowania. W celu umożliwienia podłączenia tych systemów magazynowania do sieci elektrycznej firma TRUMPF Hüttinger opracowała i dostarcza najważniejsze komponenty instalacji fotowoltaicznych – innowacyjne inwertery dwukierunkowe. Umożliwiają one ładowanie i rozładowywanie układów akumulatorów przy zachowaniu wysokiej sprawności, a dzięki modułowości możliwe jest stosowanie w układach magazynowania o różnych poziomach mocy. Ponadto można je łatwo zintegrować także z istniejącymi systemami magazynowania energii lub z instalacjami, tworząc przyszłościowy system. Także podczas zgrzewania kontaktów elektrycznych stosowane są lasery firmy TRUMPF Ograniczony lokalnie niewielki wpływ ciepła zapewnia szybkie powstanie precyzyjnych spoin.

Powlekanie

Produkcja ogniw słonecznych

W produkcji wafli krzemowych i cienkowarstwowych ogniw słonecznych szczególnego znaczenia nabiera jakość nanoszonych warstw: im lepsze nanoszenie warstw, tym wyższa końcowa sprawność modułu. Zasilacze Hightech marki TRUMPF Hüttinger żywotnie przyczyniają się do jakości warstw, precyzyjnie sterując przykładaną energią w procesach powlekania branży solarnej. Renomowani producenci instalacji mają zaufanie do precyzyjnych i stabilnych układów zasilania procesów lidera rynku zasilaczy w dziedzinie energii słonecznej.

Kontakt
Serwis i kontakt