Wybór kraju/regionu i języka

Wiercenie

Podczas wiercenia promień lasera bezdotykowo wykonuje najdrobniejsze oraz większe otwory w materiałach.

Podczas wiercenia laserowego krótki impuls lasera o dużym skupieniu mocy w bardzo krótkim czasie dostarcza energię do przedmiotu obrabianego. Powoduje to topienie i parowanie materiału. Im większa jest energia impulsu, tym więcej materiału topi się i paruje. Podczas parowania gwałtownie zwiększa się objętość materiału w wierconym otworze i powstaje wysokie ciśnienie. Ciśnienie pary wypycha stopiony materiał z otworu.

Procesem szczególnym jest laserowa obróbka z zastosowaniem ultrakrótkich impulsów laserowych w zakresie pikosekundowym. Na skutek sublimacji materiał bez topienia się przechodzi bezpośrednio ze stanu stałego w gazowy – element nie ulega w związku z tym rozgrzaniu.

Z czasem w oparciu o podstawową zasadę powstało więcej metod wiercenia:

Einzelpulsbohren (links) und Perkussionsbohren (rechts).

Wiercenie jednoimpulsowe i udarowe

Najprostsze wiercenie polega na wytworzeniu zbliżonej energii impulsu za pomocą jednego tylko impulsu lasera. Metoda ta pozwala bardzo szybko wykonać kilka otworów. Podczas wiercenia udarowego otwór jest wykonywane kilkoma krótkimi impulsami lasera o niewielkiej energii. Metoda ta pozwala na uzyskiwanie głębszych i precyzyjniejszych otworów, aniżeli w przypadku wiercenia jednoimpulsowego. Wiercenie udarowe umożliwia ponadto wykonywanie otworów o mniejszej średnicy.

Trepanierbohren

Wiercenie trepanacyjne

Podczas trepanacji wiercenie jest także wykonywane kilkoma impulsami lasera. Najpierw metodą udarową laser wierci otwór początkowy. Następnie powiększa go, zataczając kilka coraz większych kół nad miejscem obróbki. Największa część roztopionego materiału jest w trakcie tego procesu wypychana z otworu w dół.

Helixbohren

Wiercenie spiralne

W wierceniu spiralnym, inaczej niż w trepanacyjnym, nie wykonuje się otworu początkowego. Już od pierwszych impulsów laser zatacza koła nad materiałem. Powoduje to wypychanie dużej ilości materiału w górę. Na zasadzie, przypominającej kręte schody, laser posuwa się głąb. Podczas tej operacji można korygować prowadzenie ogniskowej, aby zawsze była umiejscowiona na dnie. Po przeniknięciu promieni lasera przez materiał można wykonać jeszcze kilka dodatkowych rund. Mają one na celu powiększenie otworu od spodu i wygładzenie krawędzi. Metoda wiercenia spiralnego pozwala na uzyskiwanie bardzo dużych i głębokich otworów wysokiej jakości.

Kontakt
Serwis i kontakt