Wybór kraju/regionu i języka
Program obróbki obrazów do zastosowań znakowania
Program obróbki obrazów do zastosowań znakowania
Układ sensoryczny

Program obróbki obrazów do zastosowań znakowania

Bezpieczne znakowanie we właściwym miejscu

Znakowanie kodem UDI
Znakowanie kodem UDI
Układ sensoryczny

Program obróbki obrazów do zastosowań znakowania

Ułatwione opisywanie UDI – nasz program obróbki obrazów do lasera znaczącego wspiera Państwa we wszystkich fazach całego procesu UDI.

Wszystko pod kontrolą dzięki VisionLine

Dzięki programowi obróbki obrazów VisionLine firma TRUMPF wyznacza nowe kryteria w kwestii rozpoznawania obiektu, pomiaru odstępu, łatwości obsługi i bezpieczeństwa procesu. VisionLine automatycznie rozpoznaje pozycję elementu, przekazuje informacje dalej do układu sterowania i zapewnia, że oznaczenie jest umieszczone zawsze we właściwym miejscu. Przeszkodą nie są również krawędzie ani złożone elementy.

Bezpieczeństwo procesu

Warto korzystać z optymalnych procesów znakowania dzięki automatycznej identyfikacji elementu i położenia oraz funkcji autofokus.

Przygotowanie do każdego zadania

Modułową budowę VisionLine można dopasować do zadania za pomocą indywidualnych funkcji.

Doskonale zintegrowane rozwiązania z jednej ręki

Warto skorzystać z oferty firmy TRUMPF jako całościowego dostawcy systemu – począwszy od lasera znakującego aż po czujniki procesowe i doradztwo.

Prostota i samoobsługa

Biblioteka cech wspomaga ustawiacza podczas tworzenia zadań związanych z obróbką obrazów.

Systemy znakujące UDI TRUMPF
Kompletne rozwiązanie TruMark do opisywania UDI w technice medycznej

Kompletne rozwiązanie firmy TRUMPF do medycznego rynku laserów znaczących oferuje obszerny standard funkcji, który odzwierciedla cały proces opisywania UDI poprzez obróbkę obrazów, podłączanie baz danych lub odczytywanie danych za pomocą urządzeń zewnętrznych takich jak skanery ręczne. Dodatkowe ułatwienie oferują moduły oprogramowania, które można dopasować do szczególnych życzeń klienta.

Program obróbki obrazów VisionLine obsługuje opcje Detect, Model, Code i OCR w procesie znakowania UDI.

Znakowanie kodem UDI

Oznaczenie UDI w technice medycznej

VisionLine umożliwia automatyczne lub ręczne pozycjonowanie treści znakowania, jak na przykład do znakowania zgodnego z UDI, włącznie z dokumentacją.

Znakowanie tekstem i kodami za pomocą programu obróbki obrazów VisionLine Mark

Znakowanie tekstem i kodami

Przed procesem znakowania program obróbki obrazów VisionLine znajduje właściwą pozycję, a po znakowaniu kontroluje, czy naniesione oznaczenie oraz jego jakość odpowiada wartości zadanej.

Identyfikacja położenia i kontrola zawartości z VisionLine

Program obróbki obrazów VisionLine automatycznie znajduje i rozpoznaje pozycję elementu, uczy się jej, a także może odczytywać i oceniać kod matrycowy.

TRUMPF GmbH * Co. KG

Kontrole jakości za pomocą VisionLine

VisionLine zapewnia działanie funkcji autofokusu lasera i oddzielne ustawienie położenia ogniska kamery i lasera oraz umożliwia w ten sposób obróbkę laserową i kontrolę jakości na wielu płaszczyznach.

Odczytywanie na wielu płaszczyznach obróbki

Po znakowaniu laserowym można odczytać kody kreskowe, kody matrycowe i teksty, ocenić ich jakość, a także niezawodnie udokumentować otrzymane wyniki.

Obróbka dużych elementów

VisionLine może dokładnie określić odstęp od przedmiotu obrabianego. Z funkcją Stitching – szeregiem kolejnych zdjęć po sobie – kontrolują Państwo również duże elementy w wysokiej rozdzielczości.

Program obróbki obrazów VisionLine Adjust

VisionLine Adjust

Automatyczne ustawianie położenia ogniska ustala właściwą odległość od przedmiotu obrabianego. W ten sposób można zaoszczędzić czas potrzebny na ustawianie urządzenia – wystarczy jedno wciśnięcie przycisku.

VisionLine Detect służy do rozpoznawania cech

VisionLine Detect

Rozpoznawanie obrzeża zapewnia możliwość zintegrowania prostego rozpoznania cech przedmiotu obrabianego do korekty położenia w procesie produkcji. Z biblioteki wzorów można wybrać pasujące znaki rozpoznawcze (np. kleksy, okręgi, linie i punkty przecięcia) do wielu przypadków zastosowań.

Model VisionLine

Program obróbki obrazów zapewnia rozpoznanie wyuczonych, geometrycznych cech do korekty położenia na przedmiocie obrabianym. Program obróbki obrazu można w łatwy sposób zintegrować w procesie produkcyjnym. Wystarczające oświetlenie można zapewnić poprzez opcjonalnie dostępne taśmy oświetleniowe, tak aby funkcja była zapewniona również w ciężkich warunkach przemysłowych.

Program obróbki obrazów VisionLine Trace

VisionLine Code

Odczytanie naniesionego kodu 1D lub 2D zapewnia, że został on naniesiony poprawnie i że jest czytelny. Oprócz odczytania kodu można sprawdzić jakość.

VisionLine OCR

VisionLine OCR zapewnia rozpoznawanie znaków (OCR – Optical Character Recognition) i ocenę systemu i czcionki maszyny.

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Qualification support IQ/OQ

You can count on TRUMPF expertise for qualification of laser systems in regulated sectors. Our trained and qualified personnel will support you in all phases of the qualification process – reliably, saving time and costs. 

Przegląd wszystkich laserów znakujących TruMark TRUMPF
Lasery znakujące

Uzupełnij systemy znakujące o nasze lasery znakujące TRUMPF o różnych poziomach mocy! Przy typowych długościach fal nadają się do grawerowania, obróbki ubytkowej, wyżarzania, odbarwiania lub spieniania.

Przyrząd medyczny z kodem UDI, znakowanie na czarno laserem firmy TRUMPF
Opisywanie zgodne z wymogami UDI

Produkty medyczne muszą być opisane zgodnie ze standardami europejskimi i amerykańskimi za pomocą jednoznacznego kodu UDI (UDI = Unique Device Identification). Firma TRUMPF oferuje w tym celu optymalny pakiet całościowy, składający się z lasera znakującego i oprogramowania.

Kontakt
Dystrybucja techniki laserowej
E-mail
Usługi
Szkolenia Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części oryginalne Więcej informacji Optymalizacja procesu Więcej informacji Monitoring i analiza Więcej informacji Rozszerzenia funkcji Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
Serwis i kontakt