Wybór kraju/regionu i języka
TRUMPF Oseon Keyvisual

Sterowanie produkcji: płynna produkcja z Oseon

Jak monitorują Państwo procesy podczas obróbki blachy? Dzięki Oseon – kompleksowemu rozwiązaniu do sterowania produkcją i przepływem materiałów, które wspiera użytkowników w sposób dostosowany do ich ról oraz odwzorowuje procesy w sposób spójny i przejrzysty. Zwiększa to potencjał wzrostu i oszczędności.

Oseon: Work flows

Informacje powstają w wielu miejscach produkcji. Oprogramowanie Oseon troszczy się o to, aby wszystkie istotne dla operatora informacje znalazły się o właściwym czasie we właściwym miejscu. W tym celu Oseon łączy sterowanie produkcją w łańcuchu procesu blachy z zaletami systemu logistycznego. Standardowe interfejsy zapewniają łatwą integrację z istniejącymi instalacjami, automatyką i systemami. Efektem jest płynny przepływ informacji wzdłuż całego łańcucha produkcyjnego. Mówiąc krótko: cykle produkcji.

Oseon Go cyfryzuje wszystkie istotne procesy w Twojej produkcji. 

Oseon Grow oferuje rozszerzone możliwości wersji Go w obszarach magazynu, logistyki i interfejsów. 

Całkowite usieciowienie uzyskają Państwo za pomocą Oseon Flow.

Grafika poglądowa dotycząca oprogramowania Oseon firmy TRUMPF

Oseon Go

Niezależnie od tego, czy chodzi o asortyment części czy technologie: żadna produkcja nie jest statyczna. Dlatego potrzebne jest elastyczne rozwiązanie w zakresie sterowania, które nie tylko nadąża za ciągłymi zmianami, ale także aktywnie wspiera Państwa w tym procesie. Dzięki Oseon przepływ informacji jest dostępny wszędzie dzięki urządzeniom mobilnym. System przedstawia produkcję blachy i czyni ją przejrzystą. Zgodnie z zasadą „tak dużo, jak to konieczne - tak prosto, jak to możliwe”, system Oseon jest łatwy w nauce i obsłudze. Dzięki strukturze opartej na rolach i wytycznych dotyczących etapów pracy nawet nowi pracownicy szybko się w niej odnajdują. Warto korzystać z Oseon Go do obsługi podstawowych procesów lub rozszerzać oprogramowanie za pomocą pakietów Grow i Flow, aż do uzyskania kontroli nad całym procesem pracy

Dzięki pakietowi rozwiązań programowych Oseon Go można uniknąć typowych pułapek produkcyjnych i zapewnić, że żadne zlecenie nie zostanie utracone. Ponieważ Oseon cyfryzuje i wzmacnia centralne procesy produkcji blachy. Dzięki inteligentnym funkcjom Oseon pomaga Państwu zwiększyć wydajność pracowników i maszyn. Motto: Ready, Steady, Go.

Oseon łączy produkcję i przepływ materiału

Najczęściej rozwiązania oprogramowania są funkcjonalnie rozdzielone na moduły „Produkcja” i „Logistyka”. W produkcji blach role te często nie są wyraźnie rozgraniczone, więc pracownicy produkcji wykonują również zadania logistyczne. Oznacza to dla użytkowników niedogodności związane ze zmianą modułów. Z kolei Oseon zapewnia wsparcie dostosowane do zadań i dostarcza potrzebne informacje do właściwej osoby we właściwym czasie.

Dyrektor zarządzający: pełna elastyczność

Rozwój wymaga elastyczności - określają Państwo zakres systemu Oseon, który odpowiada jego produkcji, i w razie potrzeby skaluje go

Operator maszyny: najlepiej poinformowany

Aplikacja online ułatwia pracę dzięki instrukcji krok po kroku

Logistyk: przejrzysty przepływ materiałów

Całkowicie automatyczne sterowanie i nadzorowanie przepływu materiałów oraz zarządzanie zasobami magazynowymi.

Kierownik produkcji: przełna transparentność

Zawsze mają Państwo wgląd w swoją produkcję – dzięki temu osiągana jest maksymalna przejrzystość i zwiększana jest wydajność

Pracownik produkcji: wirtualni pomocnicy

Aplikacja towarzyszy Państwu przez cały dzień, dostarcza instrukcje i w precyzyjny sposób wspiera Państwa działania

Rozpoczęcie z Oseon Go

Z pakietem oprogramowania Oseon Go przeprowadzą Państwo cyfryzację i uproszczenie najważniejszych procesów podczas obróbka blachy. To, w jaki sposób można rozwijać zakład, wyjaśni Państwu ekspert ds. oprogramowania firmy TRUMPF.

Skontaktuj się teraz

Oseon Grow

Niezależnie od tego, czy mowa o wersji Go, Grow lub Flow: Elastycznie skonstruowane rozwiązanie działa dokładnie tam, gdzie się znajdujesz. Jako osoba zajmująca się obróbką blachy możesz wykorzystać tę technologię do stopniowego rozwoju oraz cyfryzacji i automatyzacji produkcji w zakresie, który w danym momencie jest zasadny.

Pakiet rozwiązań Oseon Grow integruje dodatkowe komponenty i interfejsy, umożliwiając w ten sposób zazębianie się poszczególnych procesów na poziomie fabryki. Nawet w przypadku złożonych wymagań oprogramowanie zapewnia synchronizację danych dotyczących zleceń, magazynu i danych podstawowych. Steruje ono przepływem materiałów w produkcji, na życzenie w sposób w pełni automatyczny z pojazdem transportowym bez kierowcy. W ten sposób zharmonizują Państwo cykle podczas produkcji, tak jak zespół zwycięzców. Motto: Higher, Further, Faster.

We właściwym czasie we właściwym miejscu

Zakłócenia w pracy mediów i błędne informacje powodują zatrzymanie wielu procesów produkcyjnych. Oseon cyfryzuje i łączy w sieć produkcję i przepływ materiału Przede wszystkim jednak prowadzi użytkowników przez ich codzienną pracę w sposób dostosowany do ról. Pracownicy w obszarach produkcji lub magazynu mogą zobaczyć na urządzeniach mobilnych, co jest aktualnie ważne w ich zadaniach. Dzięki temu wszyscy wiedzą, co należy zrobić. W rezultacie produkcja przebiega sprawnie, a Państwo mogą szybko i pewnie reagować na życzenia klienta.

Dyrektor zarządzający: ekonomiczna produkcja

Optymalne zastosowanie surowców i ekonomiczne wytwarzanie już przy produkcji jednostkowej

Operator maszyny: wszystko pod ręką

W aplikacji online mają Państwo przez cały czas pod ręką wszystkie informacje, które są potrzebne na hali produkcyjnej

Logistyk: łatwe zarządzanie

Warto zarządzać danymi dotyczącymi materiału oraz danymi podstawowymi oraz zleceniami transportowymi bezpośrednio na hali produkcyjnej

Kierownik produkcji: szybsze reagowanie

Z Oseon monitorują Państwo obciążenie maszyny i optymalizują produkcję krok po kroku

Planista produkcji: planowanie w czasie rzeczywistym

Planowanie zleceń produkcji z uwzględnieniem aktualnie dostępnych zdolności produkcyjnych i potwierdzeń.

Czy Państwa produkcja ma się rozwijać?

Dzięki oprogramowaniu z pakietu rozwiązania Oseon Grow łączą Państwo dalsze procesy i automatyzują przepływ danych. Z ekspertem do spraw oprogramowania firmy TRUMPF najlepiej omówią Państwo możliwości pomocy w większym rozwoju firmy.

Skontaktuj się teraz

Oseon Flow

Dzięki Oseon Flow możliwa jest w pełni automatyczna produkcja blachy.

Oseon Flow wspiera i umacnia interakcję pomiędzy przepływem zleceń i materiałów. Zintegrowane i zautomatyzowane systemy logistyczne zapewniają płynny przebieg poszczególnych etapów pracy. Produkują Państwo w sposób przewidujący, dynamiczny i wydajny. Z tego powodu wyprzedzają Państwo konkurencję. Motto: Energy flows where focus goes.

Natychmiast spełniają Państwo życzenia klientów

Nawet na etapie rozbudowy Flow system sterowania produkcją i przepływem materiałów firmy TRUMPF jest łatwy do opanowania i obsługi. Podstawową ideą tego rozwiązania jest odciążenie pracowników od rutynowych zadań i zapewnienie im możliwie najlepszego wsparcia dostosowanego do wykonywanych zadań. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa system Oseon pomaga w bardziej ekonomicznej produkcji i szybszym reagowaniu na życzenia klientów. 

Dyrektor zarządzający: ekonomiczna produkcja

Optymalne zastosowanie surowców i ekonomiczne wytwarzanie już przy produkcji jednostkowej

Operator maszyny: najlepiej poinformowany

W aplikacji online mają Państwo przez cały czas pod ręką wszystkie informacje, które są potrzebne na hali produkcyjnej

Logistyk: pełne usieciowienie

Warto zarządzać automatycznymi dużymi magazynami i inteligentnie połączyć w sieć przepływ materiałów wraz z magazynem i pojazdami automatycznymi

Kierownik produkcji: zwiększenie wydajności

Możesz dokładnie ocenić miejsca pracy, analizować trendy i ustalać punkty odniesienia

Dobre doradztwo: produkcja w module Flow

Oseon Flow umożliwia rozszerzenie interakcji pomiędzy stanowiskami roboczymi i przepływem materiałów w produkcji blachy aż do pełnego połączenia w sieć. Cel: płynna produkcja Zapraszamy do rozmowy na ten temat z ekspertem do spraw oprogramowania firmy TRUMPF.

Skontaktuj się teraz

Oseon Workflow

Oseon Go cyfryzuje wszystkie istotne procesy w Twojej produkcji. 

Oseon Grow oferuje rozszerzone możliwości wersji Go w obszarach magazynu, logistyki i interfejsów. 

Całkowite usieciowienie uzyskają Państwo za pomocą Oseon Flow.

1. Przygotowanie zlecenia

Podczas przygotowywania pracy zlecenia produkcyjne są tworzone szybko i łatwo lub importowane przez interfejs i włączane do planu produkcji.

Więcej informacji

2. Cięcie detali

Aplikacja internetowa na tablecie zapewnia ukierunkowane wsparcie dla pracowników produkcyjnych. Wyświetla istotne informacje o zadaniu oraz instrukcje krok po kroku. 

Więcej informacji

3. Sortowanie

Wsparcie graficzne aplikacji internetowej upraszcza rozdzielanie detali, zarówno bezpośrednio przy maszynie, jak i na osobnym stanowisku pracy.

Więcej informacji

4. Logistyka wewnętrzna

Automatyczne planowanie i uruchamianie transportów zawsze zapewnia przepływ materiału. Masz wiedzę o zapasach i aktualnym stanie zamówień oraz wiesz, gdzie będą potrzebne w  następnej kolejności.

Więcej informacji

5. Gięcie

Dzięki aplikacji internetowej pracownicy przy prasach krawędziowych otrzymują wszystkie ważne informacje o zleceniach produkcyjnych i programach gięcia. Zredukowane do niezbędnego minimum i bezpośrednio na stanowisku pracy.

Więcej informacji

6. Spawanie

Oseon integruje również niesieciowe systemy produkcji z przepływem produkcji. W tym celu aplikacja przekazuje wszystkie istotne informacje operatorowi maszyny na tablecie.

Więcej informacji

7. Spawanie sworzni gwintowanych

Manualne stanowiska pracy są w pełni zintegrowane z aplikacją internetową. Instrukcje krok po kroku zapewniają wysoki poziom niezawodności procesu nawet dla niedoświadczonych pracowników.

Więcej informacji

8. Montaż

Dzięki Oseon mobilny dostęp do instrukcji pracy i rysunków jest możliwy dla pracowników montażu. Zwiększa to wydajność i niezawodność procesu.

Więcej informacji

9. Analytics

Oseon Analytics zapewnia wgląd w całą produkcję w każdej chwili i natychmiastowe powiadomienia w przypadku usterek. Rozbudowane pulpity zapewniają wysoki poziom przejrzystości.

Więcej informacji

Przygotowanie zlecenia

Procesy przygotowania pracy są zintegrowane w oprogramowaniu Oseon. Interfejsy umożliwiają komunikację z sąsiednimi obszarami, takimi jak programowanie. Narzędzie do planowania produkcji ułatwia planowanie produkcji.  Dostarcza wiarygodnych informacji na temat terminów dostaw, uwzględniając możliwości stanowska pracy i aktualny stan produkcji. Papier nie jest potrzebny, a wszyscy pracownicy działu produkcji są połączeni w jednej sieci

Cięcie detali

Dzięki Oseon pracownicy działu produkcji na hali produkcyjnej (np. operatorzy wycinarek i wykrawarek laserowych 2D) mają zawsze pod ręką wszystkie ważne informacje dotyczące własnej produkcji. Zapewnia to przejrzystość i większą niezawodność procesu, a informacje zwrotne o zleceniu są przekazywane cyfrowo. Dzięki temu również zużycie papieru jest ograniczone do minimum.

Sortowanie

Kolorowe oznaczenia w aplikacji pokazują pracownikom działu produkcji dokładnie, które detale należą do zlecenia produkcyjnego, montażu lub zlecenia klienta. Dla jeszcze większej wydajności detale są rezerwowane na paletach lub w pojemnikach w tym samym kroku roboczym i tworzone są zlecenia transportowe do następnej stacji roboczej – jest to ogromne uproszczenie, które zwiększa przejrzystość i niezawodność procesu.

Logistyka wewnętrzna

Pod uwagę brane są ręczne i automatyczne pojazdy transportowe, w zależności od dostępności. Pracownicy działu logistyki są informowani o zleceniach transportowych za pośrednictwem aplikacji internetowej i cyfrowo wspierani w swojej pracy. Płynna współpraca zwiększa efektywność przepływu materiałów. Oseon wspiera również zarządzanie zapasami w magazynach ręcznych, automatycznych lub dużych – w zależności od potrzeb.

Gięcie

Na tablecie lub monitorze maszyny Oseon udostępnia programy gięcia odpowiednie do załadowanych zleceń produkcyjnych. Wyświetlana jest dostępność części do gięcia wraz z odpowiednimi priorytetami. Dla większej elastyczności wspierane jest zarządanie pulami gięciai przyporządkowanie maszyny do gięcia Rezerwacja odbywa się wygodnie za pomocą aplikacji i wprowadza przejrzystość do hali produkcyjnej.

Spawanie

Aplikacja internetowa pokazuje pracownikom wszystkie informacje istotne dla zlecenia pracy na danej stacji. Zlecenia produkcyjne i priorytety, rysunki, niezbędne materiały wraz z miejscami składowania oraz instrukcje pracy i bezpieczeństwa są przedstawione w jasny sposób. Rezerwacja postępu prac odbywa się po prostu za pośrednictwem aplikacji.

Spawanie sworzni gwintowanych

Oseon integruje stanowiska pracy ręcznej z sieciowym procesem produkcyjnym, umożliwiając przeglądanie rysunków i list części oraz rezerwację materiałów i tworzenie raportów o brakach w sposób cyfrowy bezpośrednio na stacji roboczej. Postępy produkcji są raportowane do systemu za pomocą aplikacji, a zlecenia transportowe są rejestrowane do dalszych procesów poprzez automatyczną rezerwację w stacjach dokowania.

Montaż

Oseon cyfrowo integruje stanowiska montażowe z produkcją. Instrukcje i rysunki 3D zapewniają przejrzystą instrukcję pracy. Dostępność detali z wcześniejszych operacji, które są wymagane do zlecenia produkcyjnego, jest wyświetlana poprzez aplikację internetową. Żadne pytanie nie pozostaje więc bez odpowiedzi. Ostateczna realizacja zamówienia jest zgłaszana cyfrowo do systemu po naciśnięciu przycisku.

Analytics

Możliwości oceny i raporty o stanie maszyn i stanowisk pracy umożliwiają ciągłe i przejrzyste przedstawianie wyników produkcji. Wykorzystaj te informacje wraz ze swoimi pracownikami do aktywnego zarządzania halą produkcyjną. Podsumowując, rozwiązanie skraca czas produkcji i dostawy oraz przyspiesza reagowanie na życzenia klientów.

Nowe wersje systemu Oseon

Tutaj można się dowiedzieć, jakie są nowości w bieżącej wersji systemu Oseon.

Więcej informacji

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Smart Material Flow

Pomysłowa droga do transparentnego przepływu materiałów. Zapraszamy do odkrycia modułowego rozwiązania zapewniającego maksymalną wydajność logistyki wewnętrznej.

Smart Factory Consulting

Gdzie i w jakiej formie usieciowana produkcja daje obecnie najwięcej korzyści? Właśnie tam zapewniamy nasze doradztwo. W naszym portfolio gotowe jest pasujące rozwiązanie dla każdego kroku – wspólnie dowiemy się, co najbardziej opłaca się w danej chwili.

Smart Services – jesteśmy po Państwa stronie

Dzięki szerokiej gamie Smart Services wspieramy Państwa na wiele sposobów w oparciu o dane. Zachęcamy do niezawodnego korzystania z naszych usług cyfrowych, aby w odpowiedniej chwili mieć dostęp do istotnych informacji o maszynie.

Kontakt
Sales Digital Services
E-mail
Usługi
Warunki licencji i wymagania systemowe Więcej informacji
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt