Wybór kraju/regionu i języka
TRUMPF Oseon Keyvisual

Sterowanie produkcji: płynna produkcja z Oseon

Jak monitorują Państwo procesy podczas obróbki blachy? Dzięki Oseon – kompleksowemu rozwiązaniu do sterowania produkcją i przepływem materiałów, które wspiera użytkowników w sposób dostosowany do ich ról oraz odwzorowuje procesy w sposób spójny i przejrzysty. Zwiększa to potencjał wzrostu i oszczędności.

Übersichtsgrafik zur Software Welt Oseon von TRUMPF

Oseon: cykle produkcji

Informacje powstają w wielu miejscach produkcji. Oprogramowanie Oseon troszczy się o to, aby wszystkie istotne dla operatora informacje znalazły się o właściwym czasie we właściwym miejscu. W tym celu Oseon łączy sterowanie produkcją w łańcuchu procesu blachy z zaletami systemu logistycznego. Standardowe interfejsy zapewniają łatwą integrację z istniejącymi instalacjami, automatyką i systemami. W rezultacie uzyskuje się płynny przepływ informacji od momentu otrzymania zamówienia do wysyłki wyprodukowanych części. Mówiąc krótko: cykle produkcji.

Oseon Go cyfryzuje wszystkie istotne procesy w Państwa produkcji.

Oseon Grow oferuje rozszerzone możliwości wersji Go w obszarach magazynu, logistyki i interfejsów.

Całkowite usieciowienie uzyskają Państwo za pomocą Oseon Flow.


Oseon Go

Dzięki pakietowi rozwiązań programowych Oseon Go można uniknąć typowych pułapek produkcyjnych i zapewnić, że żadne zlecenie nie zostanie utracone. Ponieważ Oseon cyfryzuje i wzmacnia centralne procesy produkcji blachy. Dzięki inteligentnym funkcjom Oseon pomaga Państwu zwiększyć wydajność pracowników i maszyn. Motto: Ready, Steady, Go.

Niezależnie od tego, czy chodzi o asortyment części czy technologie: żadna produkcja nie jest statyczna. Dlatego potrzebne jest elastyczne rozwiązanie w zakresie sterowania, które nie tylko nadąża za ciągłymi zmianami, ale także aktywnie wspiera Państwa w tym procesie. Dzięki Oseon przepływ informacji jest dostępny wszędzie dzięki urządzeniom mobilnym. System przedstawia produkcję blachy i czyni ją przejrzystą.

Zgodnie z zasadą „tak dużo, jak to konieczne - tak prosto, jak to możliwe”, Oseon jest łatwy w nauce i obsłudze Dzięki strukturze opartej na rolach i wytycznych dotyczących etapów pracy nawet nowi pracownicy szybko się w niej odnajdują. Warto korzystać z Oseon Go do obsługi podstawowych procesów lub rozszerzać oprogramowanie za pomocą pakietów Grow i Flow, aż do uzyskania kontroli nad całym procesem pracy

Oseon łączy produkcję i przepływ materiału

Najczęściej rozwiązania oprogramowania są funkcjonalnie rozdzielone na moduły „Produkcja” i „Logistyka”. W produkcji blach role te często nie są wyraźnie rozgraniczone, więc pracownicy wykonują również zadania logistyczne. Oznacza to dla użytkowników niedogodności związane ze zmianą modułów. Z kolei Oseon zapewnia wsparcie dostosowane do zadań i dostarcza potrzebne informacje do właściwej osoby we właściwym czasie.

Zarządzanie: w pełni automatyczne

Rozwój wymaga elastyczności - określają Państwo zakres systemu Oseon, który odpowiada jego produkcji, i w razie potrzeby skaluje go

Operator maszyny: najlepiej poinformowany

Aplikacja online ułatwia pracę dzięki instrukcji krok po kroku

Logistyka: przejrzysty przepływ materiałów

Całkowicie automatyczne sterowanie i nadzorowanie przepływu materiałów oraz zarządzanie zasobami magazynowymi

Kierowanie produkcją: pełna przejrzystość

Zawsze mają Państwo wgląd w swoją produkcję – dzięki temu osiągana jest maksymalna przejrzystość i zwiększana jest wydajność

Pracownik: wirtualny pomocnik

Aplikacja towarzyszy Państwu przez cały dzień, dostarcza instrukcje i w precyzyjny sposób wspiera Państwa działania

Rozpoczęcie z Oseon Go

Z pakietem oprogramowania Oseon Go przeprowadzą Państwo cyfryzację i uproszczenie najważniejszych procesów podczas obróbka blachy. To, w jaki sposób można rozwijać zakład, wyjaśni Państwu ekspert ds. oprogramowania firmy TRUMPF.

Skontaktuj się teraz

Oseon Grow

Pakiet rozwiązań Oseon Grow integruje dodatkowe komponenty i interfejsy, umożliwiając w ten sposób zazębianie się poszczególnych procesów na poziomie fabryki. Nawet w przypadku złożonych wymagań oprogramowanie zapewnia synchronizację danych dotyczących zleceń, magazynu i danych podstawowych. Steruje ono przepływem materiałów w produkcji, na życzenie w sposób w pełni automatyczny z pojazdem transportowym bez kierowcy. W ten sposób zharmonizują Państwo cykle podczas produkcji, tak jak zespół zwycięzców. Motto: Higher, Further, Faster.

Niezależnie od tego, czy mowa o wersji Go, Grow lub Flow: Elastycznie skonstruowane rozwiązanie działa dokładnie tam, gdzie się znajdujesz. Jako osoba zajmująca się obróbką blachy możesz wykorzystać tę technologię do stopniowego rozwoju oraz cyfryzacji i automatyzacji produkcji w zakresie, który w danym momencie jest zasadny.

We właściwym czasie we właściwym miejscu

Zakłócenia w pracy mediów i błędne informacje powodują zatrzymanie wielu procesów produkcyjnych. Oseon cyfryzuje i łączy w sieć produkcję i przepływ materiału Przede wszystkim jednak prowadzi użytkowników przez ich codzienną pracę w sposób dostosowany do ról. Pracownicy w obszarach produkcji lub magazynu mogą zobaczyć na urządzeniach mobilnych, co jest aktualnie ważne w ich zadaniach. Dzięki temu wszyscy wiedzą, co należy zrobić. W rezultacie produkcja przebiega sprawnie, a Państwo mogą szybko i pewnie reagować na życzenia klienta.

Zarządzanie: ekonomiczna produkcja

Optymalne zastosowanie surowców i ekonomiczne wytwarzanie już przy produkcji jednostkowej

Operator maszyny: wszystko pod ręką

W aplikacji online mają Państwo przez cały czas pod ręką wszystkie informacje, które są potrzebne na hali produkcyjnej

Logistyka: łatwe zarządzanie

Warto zarządzać danymi dotyczącymi materiału oraz danymi podstawowymi oraz zleceniami transportowymi bezpośrednio na hali produkcyjnej

Kierowanie produkcją: szybsze reagowanie

Z Oseon monitorują Państwo obciążenie maszyny i optymalizują produkcję krok po kroku

Zakup: zamówienie zgodnie z informacjami

Możliwość analizy i optymalizacji zakupów, uproszczenie produkcji zewnętrznej i wiele innych korzyści

Numer identyfikacyjny: łatwiejsze sterowanie zleceniami

Warto zarządzać zleceniami klientów za pomocą tylko jednego oprogramowania: od oferty poprzez potwierdzenie odbioru dostawy aż do zapłaty

Planowanie produkcji: zwiększenie przestrzeni działania

Dzięki Oseon można planować zgodnie z trybem z wykorzystaniem nadrzędnego planowania zgrubnego i zdecentralizowanego planowania szczegółowego.

Czy Państwa produkcja ma się rozwijać?

Dzięki oprogramowaniu z pakietu rozwiązania Oseon Grow łączą Państwo dalsze procesy i automatyzują przepływ danych. Z ekspertem do spraw oprogramowania firmy TRUMPF najlepiej omówią Państwo możliwości pomocy w większym rozwoju firmy.

Skontaktuj się teraz

Oseon Flow

Oseon Flow wspiera i umacnia interakcję pomiędzy przepływem zleceń i materiałów. Zintegrowane i zautomatyzowane systemy logistyczne zapewniają płynny przebieg poszczególnych etapów pracy. Produkują Państwo w sposób przewidujący, dynamiczny i wydajny. Z tego powodu wyprzedzają Państwo konkurencję. Motto: Energy flows where focus goes.

Dzięki Oseon Flow możliwa jest w pełni automatyczna produkcja blachy.

Natychmiast spełniają Państwo życzenia klientów

Nawet na etapie rozbudowy Flow system sterowania produkcją i przepływem materiałów firmy TRUMPF jest łatwy do opanowania i obsługi. Podstawową ideą tego rozwiązania jest odciążenie pracowników od rutynowych zadań i zapewnienie im możliwie najlepszego wsparcia dostosowanego do wykonywanych zadań. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa Oseon pomaga w bardziej ekonomicznej produkcji i szybszym reagowaniu na życzenia klientów.

Zarządzanie: ekonomiczna produkcja

Optymalne zastosowanie surowców i ekonomiczne wytwarzanie już przy produkcji jednostkowej

Operator maszyny: najlepiej poinformowany

W aplikacji online mają Państwo przez cały czas pod ręką wszystkie informacje, które są potrzebne na hali produkcyjnej

Logistyka: pełne usieciowienie

Warto zarządzać automatycznymi dużymi magazynami i inteligentnie połączyć w sieć przepływ materiałów wraz z magazynem i pojazdami automatycznymi

Kierowanie produkcją: zwiększenie wydajności

Mogą Państwo dokładnie ocenić miejsca pracy, analizować trendy i ustalać punkty odniesienia

Dobre doradztwo: produkcja w module Flow

Oseon Flow umożliwia rozszerzenie interakcji pomiędzy stanowiskami roboczymi i przepływem materiałów w produkcji blachy aż do pełnego połączenia w sieć. Cel: płynna produkcja Zapraszamy do rozmowy na ten temat z ekspertem do spraw oprogramowania firmy TRUMPF.

Skontaktuj się teraz

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
Sales Digital Services
E-mail
Serwis i kontakt