Wybór kraju/regionu i języka
Zrównoważony rozwój

Środowisko i klimat

Inwestujemy w ochronę klimatu – w naszych zakładach i za pomocą naszych produktów.

Co robimy, aby chronić środowisko i klimat?

Jako przedsiębiorstwo rodzinne działamy długofalowo. Nasza strategia klimatyczna ma na celu zmniejszenie emisji w ramach działalności całej grupy TRUMPF. Dlatego opracowujemy coraz więcej energooszczędnych produktów dla naszych klientów. Ogólnie rzecz biorąc, nasza strategia klimatyczna wspiera ścieżkę redukcji o 1,5 stopnia przewidzianą w paryskim porozumieniu klimatycznym i jest popierana przez inicjatywę Science Based Targets Initiative.

Podchodzimy do ochrony klimatu w sposób holistyczny.

Nasza strategia klimatyczna składa się z trzech obszarów działania: zakładów, produktów i łańcucha dostaw – obejmuje więc cały łańcuch wartości.

Od 2020 roku nasza produkcja jest neutralna pod względem emisji CO2.

Jest to możliwe dzięki oszczędnościom energii, własnemu wytwarzaniu energii oraz kompensacji poprzez certyfikowane projekty międzynarodowe. Nasz cel: realna redukcja jeszcze większej ilości emisji. 

Wspieramy naszych klientów w ochronie klimatu.

Pracujemy z całych sił, aby nasze produkty były bardziej energooszczędne. Emisje generowane przez użytkowane produkty firmy TRUMPF mają zostać zredukowane do 2030 roku o 14 procent.  

Stawiamy na odnawialne źródła energii.

We wszystkich lokalizacjach korzystamy z własnej lub zakupionej zielonej energii elektrycznej. Do 2027 roku chcemy pokryć 10 procent naszego zapotrzebowania na energię elektryczną z samodzielnie wytworzonej energii odnawialnej.

Nasz ślad węglowy dziś i jutro

Nasze cele

Dążymy do zmniejszenia bezpośrednich emisji z naszych zakładów i flot pojazdów (zakres 1) oraz naszych pośrednich emisji związanych z zakupem energii (zakres 2) o 55 procent do 2030 r. w porównaniu z poziomem bazowym w roku 2018/19. Ponadto nasze pośrednie emisje z łańcucha wartości (zakres 3) mają spaść w tym samym okresie o 14 procent. 

Na jakim etapie obecnie jesteśmy?

W 2022 roku firma TRUMPF będzie produkować we wszystkich swoich zakładach tylko około 25 000 ton CO2 rocznie. W ten sposób udało nam się zmniejszyć o połowę naszą emisję CO2 w porównaniu z rokiem finansowym 2018/19 – pomimo intensywnego wzrostu firmy. W ten sposób wkrótce osiągniemy nasz cel redukcji emisji z zakresu 1 i 2 o 55 procent. Mając na uwadze zakres 3, już teraz oferujemy naszym klientom produkty i rozwiązania, które oszczędzają energię i materiały. Obecnie pracujemy na pełnych obrotach nad dalszym poszerzaniem tego portfolio. Ponieważ wiele projektów rozwojowych ma długi czas realizacji, pozytywne efekty redukcji emisji z zakresu 3 będą widoczne dopiero w najbliższych latach.

Grafik CO2 Bilanz Geschäftsjahr 2022/23

Ostatni rok obrotowy 2022/23

Zakres 3, emisje w procesach produkcji: 1 428 240 t CO2 

Grafik CO2 Bilanz Geschäftsjahr 2018/19

Rok bazowy 2018/19

Jak chronimy środowisko i klimat

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Portfolio produktów firmy TRUMPF
Zrównoważona produkcja z firmą TRUMPF

Zrównoważony rozwój jest kluczem do konkurencyjnej obróbki blach i obróbki laserowej. Warto dowiedzieć się, jak dzięki laserom i maszynom firmy TRUMPF można zaoszczędzić materiał i energię, dzięki czemu produkcja będzie bardziej zrównoważona.

a group of TRUMPF employees are talking
Pracownicy

Nasi pracownicy są najważniejszym filarem sukcesu naszej firmy. Pokazujemy, jak tworzymy środowisko pracy, w którym nasi pracownicy lubią pracować i mogą się bezpiecznie się rozwijać.

Odpowiedzialność, CSR
Społeczeństwo

Jako przedsiębiorstwo rodzinne firma TRUMPF chce aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Zapraszamy do zapoznania się z projektami i inicjatywami, w które jesteśmy zaangażowani i za które bierzemy odpowiedzialność – dla naszych pracowników i dla społeczności.

Kontakt
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks +48 22 761 38 01
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt