Wybór kraju/regionu i języka
a group of TRUMPF employees are talking
Społeczeństwo

Pracownicy

Nasi pracownicy są najważniejszym filarem sukcesu naszej firmy. Tworzymy dla nich bezpieczne i przyjemne środowisko pracy. 

Co jest dla nas ważne w kontaktach z pracownikami?

Chcemy zaoferować naszym pracownikom takie środowisko pracy, w którym będą oni czerpać przyjemność z pracy i w ten sposób zapewnić sukces naszej firmy w dłuższej perspektywie.  Dlatego też przywiązujemy wagę do indywidualnej swobody działania i bezpiecznego środowiska pracy.

Tworzymy przyjemne środowisko pracy.

Chcemy zapewnić naszym pracownikom dużą elastyczność, umożliwiając im indywidualną organizację godzin pracy, miejsca pracy i czasu wolnego.  

Poważnie traktujemy nasz obowiązek opieki.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w miejscu pracy to dla nas konieczność. Zapewniamy dobre samopoczucie naszych pracowników poprzez globalnie stosowane standardy bezpieczeństwa. 

Promujemy rozwój i szkolenia.

Ważną rolę odgrywa dla nas ciągłe uczenie się i rozwój kompetencji. Dlatego też oferujemy naszym pracownikom obszerny program szkoleń i dokształcania. 

Żyjemy różnorodnością i równymi szansami.

Cenimy różnorodność i równe szanse naszych pracowników. To pomaga nam przyjąć nowe perspektywy i być innowacyjnym.  

Życie i praca

A young father and his daughter in the TRUMPF building

Elastyczne, indywidualne wyznaczanie czasu i miejsca pracy, autonomiczne obszary odpowiedzialności, uczciwość i docenianie – to charakteryzuje środowisko pracy w TRUMPF. Należą do niego modele planowania specyficzne dla zakładu, które na przykład umożliwiają naszym pracownikom zdalną i elastyczną pracę. Odciążamy również rodziców, oferując różne opcje opieki nad dziećmi.

Kwalifikacje i rozwój

TRUMPF employees walking up-stairs

Dobrze wyedukowani i bardzo zmotywowani pracownicy są gwarantem naszej konkurencyjności i siły innowacji. Podstawą tego jest różnorodna, stale rosnąca oferta możliwości rozwoju i szkoleń dostosowana do indywidualnego pracownika. Wykorzystujemy do tego również innowacyjne metody nauczania. Nasz cel: rozwój i wzmocnienie kompetencji naszych zespołów. 

Bezpieczeństwo, higiena, praca

Mężczyzna z zabezpieczeniem roboczym (okulary, rękawice, ochronniki słuchu)

Dobre samopoczucie naszych pracowników jest dla nas niezwykle ważne. Dlatego z całą niezbędną uwagą i energią poświęcamy się celowi, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zachowanie ich zdrowia i motywacji.

„Każdego wypadku można uniknąć” – taka jest nasza zasada

Prewencja to dla nas codzienność.

Każdego wypadku w pracy oraz każdej choroby zawodowej można uniknąć. Stosujemy kulturę BHP ukierunkowaną na prewencję. W razie potrzeby zapewniamy szybką i odpowiednią reakcję.

Tworzymy systemy pracy bezpiecznie i z myślą o pracownikach.

TRUMPF gwarantuje innowacyjność i produkty najwyższej jakości. Z takimi samymi standardami jakościowymi projektujemy nasze miejsca pracy, stanowiska pracy i procesy robocze. Bezpieczeństwo i ergonomia są dla nas szczególnie ważne. Przy planowaniu kierujemy się aktualnym stanem techniki w danej lokalizacji. W proces projektowania aktywnie angażujemy również współpracowników. Nasze kompleksowe oceny ryzyka i wynikające z nich działania zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa w firmie.

Zdrowie każdej osoby ma dla nas najwyższy priorytet.

Chcemy z wyprzedzeniem wykrywać zagrożenia dla zdrowia przez profilaktyczne działania w ramach medycyny pracy. Zwracamy uwagę na oznaki problemów zdrowotnych i w razie potrzeby wspieramy naszych pracowników. W uzupełnieniu przedstawiamy oferty prowadzenia zdrowego trybu życia.

Osoby z kadry kierowniczej postępują wzorowo.

Kadra kierownicza odpowiada za bezpieczeństwo pracy w swoim obszarze. Zachowuje się wzorowo i wskazuje swoim pracownikom sposoby postępowania zgodne z zasadami bezpieczeństwa.

Pracownicy TRUMPF postępują zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

Nasi pracownicy angażują się w tworzenie dobrych i bezpiecznych warunków pracy, przestrzegają zasad bezpieczeństwa i nie stwarzają zagrożenia dla siebie ani dla innych.

Różnorodność i równość szans

Różnorodność i równość szans

Firma TRUMPF oferuje środowisko pracy oparte na różnorodności, równości i integracji. To pomaga nam przyjąć nowe perspektywy i być innowacyjnym. Kategorycznie odrzucamy wszelkie formy nierównego traktowania. Uważamy się również za firmę dającą możliwości osobom z niepełnosprawnościami poprzez tworzenie dla nich zintegrowanych z firmą miejsc pracy. Nasz przedstawiciel ds. osób z niepełnosprawnościami i nasz specjalista ds. integracji są zaangażowani w promowanie i integrację osób z niepełnosprawnościami w firmie oraz służą im radą i wsparciem. 

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting
Kultura i sztuka

Dzięki naszemu zaangażowaniu w sztukę i kulturę zbliżamy do siebie ludzi i tworzymy inspirujące środowisko pracy. Zapraszamy do poznania różnych ofert kulturalnych, które wspieramy.

Odpowiedzialność, CSR
Społeczeństwo

Jako przedsiębiorstwo rodzinne firma TRUMPF chce aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Zapraszamy do zapoznania się z projektami i inicjatywami, w które jesteśmy zaangażowani i za które bierzemy odpowiedzialność – dla naszych pracowników i dla społeczności.

Pracownik TRUMPF z córką
Kształcenie i badania

Firma TRUMPF z branży zaawansowanych technologii funkcjonuje dzięki nowym impulsom. Katalizator: kształcenie i badania Czas odkryć, dzięki jakim projektom i inicjatywom dobrze pozycjonujemy naszą branżę na przyszłość. 

Kontakt
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks +48 22 761 38 01
E-mail

mgr Marta Gryciuk
Faks +48 22 761 38 01
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt