Wybór kraju/regionu i języka
Proste i bezpieczne kalibrowanie z użyciem CalibrationLine marki TRUMPF
Proste i bezpieczne kalibrowanie z użyciem CalibrationLine marki TRUMPF
Układ sensoryczny

Kalibracja

Czujniki procesowe TRUMPF pozwalają zaufać procesowi.

Łatwe i bezpieczne kalibrowanie

CalibrationLine firmy TRUMPF sprawdza w regularnych, indywidualne definiowanych odstępach, czy położenie ogniska i moc lasera na przedmiocie obrabianym rzeczywiście odpowiadają wartościom zadanym. W razie potrzeby narzędzie kalibrujące koryguje ognisko w kierunku X, Y i Z oraz moc lasera, przywracając w ten sposób za pomocą oprogramowania sterującego TruControl zgodność programu z rzeczywistością. Gwarantuje to wysoką powtarzalność. Dane zarejestrowane przez CalibrationLine są zapisywane w bazie danych FiFo, dzięki czemu użytkownik może w każdej chwili pobrać szczegółowe dane pomiarowe. Oprócz tego w razie potrzeby może eksportować dane do swoich baz danych.

Zawsze prawidłowe ognisko

CalibrationLine kalibruje położenie ogniska i kompensuje dryfty długookresowe i temperaturowe.

Dopasowana moc lasera

Optymalne wyniki spawania także po wymianie kabla światłowodowego lub optycznego układu ogniskującego.

Pełna przejrzystość

Gwarantowana rozpoznawalność: dzięki zapisywanym, szczegółowym zmierzonym wartościom.

Spawanie skanujące za pomocą CalibrationLine

Spawanie elementów karoserii metodą laserowego spawania remote

Calibration Line umożliwia podczas spawania precyzyjną kalibrację całego urządzenia do elementów karoserii.

CalibrationLine Focus sprawdza, czy położenie ogniska na przedmiocie obrabianym odpowiada jeszcze wartościom zadanym.

CalibrationLine Focus

Położenie ogniska może się zmieniać z powodu dryftów długookresowych i temperaturowych albo niedokładności montażu. CalibrationLine Focus sprawdza w regularnych, indywidualne definiowanych odstępach, czy położenie ogniska na przedmiocie obrabianym odpowiada jeszcze wartościom zadanym. W razie potrzeby ognisko jest automatycznie dopasowywane i kalibrowane. Dzięki przywróceniu całkowitej zgodności między programem a rzeczywistością uzyskuje się wysoką powtarzalność.

CalibrationLine Power sprawdza, czy moc lasera na przedmiocie obrabianym rzeczywiście odpowiada wytycznym klienta.

CalibrationLine Power

Moc lasera na przedmiocie obrabianym może się zmieniać wskutek zmiany kabla światłowodowego, wymiany optycznego układu ogniskującego albo zanieczyszczenia szkła ochronnego optycznego układu ogniskującego. Funkcja CalibrationLine Power sprawdza w regularnych, indywidualne definiowanych odstępach, czy moc lasera na przedmiocie obrabianym rzeczywiście odpowiada wytycznym klienta. W razie potrzeby CalibrationLine Power koryguje moc lasera, przywracając w ten sposób za pomocą oprogramowania sterującego TruControl zgodność programu z rzeczywistością. Zapewnia to niezmienne, wysokiej jakości wyniki spawania.

Kompatybilność układów sensorycznych

Lasery
Optyczne układy obróbki
 PFO 2DPFO 3DBEO D35BEO D70inne
TruFlow
TruDisk
TruPulse
TruFiber
TruDiode
TruMicro
TruLaser Cell 3000
TruLaser Station 5005
Lasery
Optyczne układy obróbki
 PFO 2DPFO 3DBEO D35BEO D70inne
TruFlow
TruDisk
TruPulse
TruFiber
TruDiode
TruMicro
TruLaser Cell 3000
TruLaser Station 5005

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Przypisy
  • Możliwe są inne konfiguracje układów optycznych na życzenie.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części oryginalne Więcej informacji Optymalizacja procesu Więcej informacji Monitoring i analiza Więcej informacji Rozszerzenia funkcji Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
Serwis i kontakt