Wybór kraju/regionu i języka
Pracownik TRUMPF z córką
Społeczeństwo

Kształcenie i badania

Jako firma działająca w branży zaawansowanych technologii rozwijamy się dzięki nowym impulsom. Katalizator: kształcenie i badania Warto dowiedzieć się, jak dobrze pozycjonujemy naszą branżę na przyszłość. 

Dlaczego inwestujemy w edukację i badania?

Postrzegamy edukację i badania jako podstawę postępu technologicznego i innowacji w naszym społeczeństwie. Jako firma rodzinna traktujemy tę odpowiedzialność poważnie i wspieramy różne projekty edukacyjne i badawcze. Znajduje to również odzwierciedlenie w codziennej działalności – firma TRUMPF od lat przeznacza bardzo wysokie nakłady na badania i rozwój, wynoszące około 10% sprzedaży. 

Promujemy równość edukacyjną.

Dobra edukacja nie powinna być przywilejem, ale być dostępna dla wszystkich – niezależnie od płci czy pochodzenia etnicznego i społecznego.  

Rozbudzamy entuzjazm do tematów nauk ścisłych.

Chcemy obudzić w młodych ludziach zainteresowanie informatyką, technologią i przedsiębiorczością – niezależnie od stereotypów związanych z płcią. 

Wspieramy przyszłościowe tematy i przedsiębiorczość.

Poprzez nasze zaangażowanie w edukację i badania chcemy wspierać nowe pomysły. W ten sposób przyczyniamy się do innowacyjności Niemiec jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 

Przyczyniamy się do tego poprzez nasze zaangażowanie w badania.

Naszym celem jest nie tylko opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, ale także wzmocnienie Niemiec jako miejsca badań dzięki naszej wiedzy branżowej.  

Wsparcie finansowe

TRUMPF wspiera wybrane projekty również finansowo. Jeśli Państwa projekt pasuje do naszych tematów przewodnich, zachęcamy do przesłania nam zapytania o dofinansowanie. 

Więcej informacji

Promujemy młode talenty na uczelniach

Graduates at TRUMPF working together

Szkoły wyższe i instytucje edukacyjne zbliżone do naszej działalności wspieramy finansowo i przez osobistą współpracę w zakresie nauczania. W praktyczny sposób wprowadzamy technologie przyszłości do nauczania na uczelniach. Ponadto wspieramy projekty dla młodzieży w instytucjach i stowarzyszeniach, na przykład przez finansowanie stypendiów. Firma TRUMPF współpracuje z instytutami i partnerami przemysłowymi w ramach krajowych i europejskich programów finansowania w zakresie tematów przyszłości, takich jak elektromobilność, technologia kwantowa czy sztuczna inteligencja.  

Chcemy równych szans edukacyjnych dla wszystkich

Kinder vor einer TRUMPF Maschine

Cenimy sobie równość edukacyjną bez względu na pochodzenie społeczno-ekonomiczne. Dlatego inicjujemy i wspieramy projekty edukacyjne na każdym etapie kariery edukacyjnej. Ponadto chcemy zainteresować szczególnie dziewczęta i młode kobiety tematami związanymi z matematyką, informatyką, naukami przyrodniczymi i techniką oraz rozbudzić ich zainteresowanie technologią. Powinny mieć one szansę na rozwój zgodnie ze swoimi indywidualnymi mocnymi stronami i talentami – niezależnie od stereotypowych ról płciowych. 

Jesteśmy partnerami w zakresie badań i nauki

Kinder vor einer TRUMPF Maschine

Dzięki działaniom w dziedzinie badań i nauki firma TRUMPF, będąca przedsiębiorstwem działającym w branży zaawansowanych technologii, przyczynia się do rozwoju przyszłościowych dziedzin takich jak elektromobilność, nowa przestrzeń kosmiczna, technologia kwantowa i sztuczna inteligencja. W tym obszarze działamy jako uznany partner w dziedzinie nauki i badań. Uniwersytety i instytucje badawcze, takie jak Fraunhofer Institut, wykorzystują naszą technologię laserową w licznych projektach – od badań podstawowych po rozwój zastosowań. Nieustannie pracujemy również nad rozwojem zrównoważonych, cyfrowych i innowacyjnych technologii przyszłości oraz rozwiązań dla produkcji przemysłowej.  

Jesteśmy zaangażowani w następujące projekty i inicjatywy edukacyjne

Projekt edukacyjny KiTec

KiTec – dzieci odkrywają technikę

Dzieci od najmłodszych lat są zafascynowane zależnościami technicznymi i próbują je zrozumieć. Na tym obszarze skupia się działalność stowarzyszenia Wissensfabrik (Fabryka wiedzy), którego firma TRUMPF była współzałożycielem w 2005 roku. Zainicjowany przez Wissensfabrik projekt KiTec stara się zaspokoić pragnienie wiedzy u dzieci już w młodym wieku. Jak im to się udaje? W roli „odkrywców” dzieci same szukają rozwiązań różnych problemów i w ten sposób uczą się rozumieć konteksty techniczne.  

Więcej informacji

IT2School – wspólne odkrywanie IT

Cyfryzacja dogłębnie zmienia nasze społeczeństwo i wywiera na nie wpływ. Tym bardziej ważne jest wprowadzanie dzieci w tematykę informatyczną już w wieku szkolnym. Celem projektu IT2School jest jak najwcześniejsze zainteresowanie dzieci zawodami związanymi z IT, aby wykształcić potencjalnych specjalistów na przyszłość. IT2School to niemiecki projekt zapoczątkowany przez fabrykę wiedzy i realizowany we współpracy firmy TRUMPF z różnymi szkołami. W ramach IT2School uczniom z klas od czwartej do dziesiątej przybliża się technologie informatyczne z codziennego życia, co pomaga im je zrozumieć i tworzyć. Dzieci powinny w ramach zabaw zacząć rozumieć podstawowe zagadnienia IT, takie jak komunikacja, dane i język programowania oraz współdziałanie sprzętu i oprogramowania. 

Więcej informacji

WECONOMY – TRUMPF wspiera konkurs dla założycieli innowacyjnych oraz zorientowanych na technologię start-upów w Niemczech.

WECONOMY to platforma profesjonalnej wymiany pomiędzy założycielami i przedsiębiorcami o ugruntowanej pozycji na rynku. Wybrani założyciele w ramach jednorocznego programu wsparcia mają możliwość przedstawienia pomysłu na swój start-up wysokiej rangi przedstawicielom branży gospodarczej oraz regularnego wymieniania się z nimi informacjami. Naszym zaangażowaniem chcemy wspierać ducha przedsiębiorczości i w ten sposób długofalowo wzmacniać konkurencyjność Niemiec jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.  

Więcej informacji

Fundacja Rolanda Bergera – niemieckie stypendium studenckie dla większej równości edukacyjnej

Wspieramy niemieckie stypendium szkolne fundacji Rolanda Bergera poprzez pokrycie kosztów stypendiów. Stypendia wspierają uzdolnionych uczniów, którzy chcą się realizować, a których rodzice z różnych powodów nie mogą ich wspierać tak, jak na to zasługuje ich talent. Celem jest uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły na miarę talentu.  

Więcej informacji

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Odpowiedzialność, CSR
Społeczeństwo

Jako przedsiębiorstwo rodzinne firma TRUMPF chce aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Zapraszamy do zapoznania się z projektami i inicjatywami, w które jesteśmy zaangażowani i za które bierzemy odpowiedzialność – dla naszych pracowników i dla społeczności.

a group of TRUMPF employees are talking
Pracownicy

Nasi pracownicy są najważniejszym filarem sukcesu naszej firmy. Pokazujemy, jak tworzymy środowisko pracy, w którym nasi pracownicy lubią pracować i mogą się bezpiecznie się rozwijać.

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting
Kultura i sztuka

Dzięki naszemu zaangażowaniu w sztukę i kulturę zbliżamy do siebie ludzi i tworzymy inspirujące środowisko pracy. Zapraszamy do poznania różnych ofert kulturalnych, które wspieramy.

Kontakt
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks +48 22 761 38 01
E-mail

mgr Marta Gryciuk
Faks +48 22 761 38 01
E-mail
Serwis i kontakt