You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Oprogramowanie | TRUMPF

Oprogramowanie

Od zapytania klienta po dostarczenie gotowego detalu obszerny portfel oprogramowania TruTops znajduje optymalizuje cały proces produkcji. TruConnenct inteligentnie łączy oprogramowanie z maszynami i usługami w celu uzyskania szytych na miarę rozwiązań standardu Industry 4.0 – idealne do potrzeb Smart Factory. 

System generowania ofert

Możliwość natychmiastowej oszczędności czasu i pieniędzy podczas sporządzania ofert. Oprogramowanie firmy TRUMPF pozwala na bezpośrednie przedstawienie oferty klientom – szybko, pewnie i indywidualnie.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Planowanie i programowanie produkcji

Możliwość zoptymalizowania obciążenia produkcji: oprogramowanie do programowania i planowania produkcji pozwala na idealne skoordynowanie, zaprogramowanie, zagnieżdżenie i umieszczenie zleceń w planie produkcji maszyn. Wdrożenie zmian jest też bardzo proste.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Usieciowana produkcja

Maszyny i podzespoły komunikują się ze sobą za pośrednictwem czujników i kodów. Programy zbierają te dane w celu optymalizacji procesów. Pozwala to na uzyskanie pełnej przejrzystości produkcji.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Automatyzacja

Inteligentne rozwiązania automatyzacji stanowią ważną podstawę ekonomicznej produkcji. Dzięki nim procesy produkcyjne są stale wydajne i niezawodne.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Intralogistyka i zbrojenie

Warto nadawać priorytety swoim zleceniom i śledzić je. Uzyskanie idealnego przeglądu, w którym miejscu procesu produkcyjnego znajdują się części jest przydatną funkcją. Największy potencjał optymalizacyjny znajduje się pomiędzy stacjami obróbki części.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Wysyłka i zakończenie zlecenia

Proste zarządzanie zleceniami klienta od oferty przez dostawę do wystawienia faktury. Tutaj można zapisywać i kontrolować wszystkie dane podstawowe. Ponadto możliwe jest nieskomplikowane i wydajne zapisywanie zamówień materiału i zarządzanie nimi.

Do produktów z zakresu oprogramowania

System generowania ofert

Software Icon Angebotserstellung

Możliwość oszczędzania czasu i pieniędzy podczas generowania ofert. WebCalculate pozwala na szybsze przedstawienie ofert klientom, ponieważ te są automatycznie kalkulowane online – szybko, pewnie i indywidualnie. Przy tym oprogramowanie jest w prosty sposób powiązane z obecnym dostępem do Internetu. Specyficzne wymagania kalkulacji takie jak warunki specjalne, stawka godzinowa za maszynę, koszty pracy lub marża są uwzględniane w obliczeniach. Ponadto TruTops Calculate szybko oblicza oczekiwane czasy i koszty części i całych podzespołów, z których wykonane będą laserowykrawarki, wykrawarki wielofunkcyjne wycinarki laserowe oraz wycinarki laserowe do rur. W połączeniu z modułem Quickjob w obliczeniach zostaną uwzględnione kalkulacje dodatkowe, koszty części, materiałów oraz koszty dodatkowe maszyny i ponoszone przez użytkownika.

Planowanie i programowanie produkcji

Software Icon Fertigungsplanung und Programmierung

Dokładne planowanie to podstawa najbardziej optymalnego obciążenia maszyn i szybkiej dostawy do klientów. Oprogramowanie produkcyjne TruTops stanowi przy tym nieocenioną pomoc. W ten sposób można zaoszczędzić czas i uzyskać bezpieczeństwo procesu, ponieważ czasy części i zużycie materiału na zlecenie produkcji są uzyskiwane automatycznie. Dodatkowo użytkownik korzysta z automatycznego importu danych do modułu Quickjob w TruTops Fab. Interfejs PPS pozwala na bezbłędne odczytanie danych zlecenia każdego klienta. Program oblicza zlecenia i od razu wyświetla wszystkie dostępne możliwości produkcyjne oraz całe zlecenia.

Planowanie

Programowanie

Produkcja

Software Icon Fertigung

Możliwość rejestrowania i analizowania danych maszynowych wszystkich stanowisk pracy w procesie produkcyjnym. Pozwala to na posiadanie przeglądu całej sytuacji i na szybką reakcję w razie usterki. Ekonomiczne planowanie czasów maszynowych jest znacznie ułatwione. Analizę i wizualizację informacji zapisanych w bazie danych można indywidualnie konfigurować i wywołać naciśnięciem przycisku. Całość danych można od razu wykorzystać do optymalizacji produkcji.

Automatyzacja

Software Icon Automatisierung

Przejrzystość i efektywność – to cechy produkcji osiągane dzięki zautomatyzowanym procesom. Dzięki temu pracownicy mogą się skoncentrować na swoich zasadniczych zadaniach, a klienci mogą polegać na niezawodnych dostawcach. W fabryce przyszłości coraz większy nacisk kładziony jest na współpracę maszyn z automatyką i oprogramowaniem. Klientom, którzy chcą wdrożyć usieciowaną produkcję oferujemy szyte na miarę rozwiązania dzięki produktom TruConnect.

Intralogistyka i zbrojenie

Software Icon Logistik

Automatyzacja i cyfryzacja zwiększają wymogi dotyczące organizacji procesów intralogistycznych i wymagają inteligentnych systemów logistycznych z rozwiązaniami indywidualnymi dla klienta. Wyzwaniem są też systemy automatycznych magazynów i systemów odbioru, odpowiedź na coraz krótsze cykle zamawiania, zmniejszające się wielkości partii i skracające się czasy dostawy. Krótkie czasy przezbrojenia są kolejnym czynnikiem zapewniającym sukces takiej produkcji. Optymalizacja procesów zbrojenia zwiększa elastyczność. Rezultatem jest efektywna, płynna produkcja, zmniejszenie zapasów pośrednich i krótsze czasy przebiegu.

Wysyłka i zakończenie zlecenia

Software Icon Versand

Od oferty przez dostawę po wystawienie faktury: możliwość zarządzania zleceniami i kontroli wszystkich zapisanych danych podstawowych. Warto w prosty i wydajny sposób tworzyć zamówienia i zarządzać nimi. Cały proces wspierany jest przez oprogramowanie – od zapytań przez zamówienia i przyjęcie do magazynu aż do procesów płatności i not uznaniowych. Ponadto można automatycznie generować propozycje zamówień przed osiągnięciem minimalnego poziomu magazynowego i terminem dostawy.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
Oprogramowanie
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Downloads
Serwis i kontakt