Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.

Oprogramowanie

Oprogramowanie

Obszerny portfel oprogramowania TruTops znajduje zastosowanie w całym procesie produkcji od zapytania klienta po dostarczenie gotowego detalu. Zawarte w nim programy nie tylko umożliwiają łatwe sterowanie przebiegiem w tym zarządzaniem zleceniami klienta i procesami zaopatrzeniowymi, ale także całym procesem produkcji. Dzięki nim użytkownik otrzymuje informację o stanie produkcji i statusie zleceń w trybie online przez bezpośrednie połączenie z układem sterowania maszyny.

  • Przegląd
  • Planowanie
  • Przygotowanie
  • Produkcja
  • Sterowanie i optymalizacja
  • Zarządzanie
  • Sieć cyfrowa
  • Mehr weniger

Efektywna produkcja małych wielkości partii

Przemysł się zmienia. Popyt na szerszą gamę produktów, która wiąże się z mniejszą wielkością partii skutkuje w dziedzinie obróbki blach coraz większą złożonością produkcji. W rezultacie musimy sprostać większemu wyzwaniu: nakłady związane z poprzedzającymi i późniejszymi etapami są takie same. Poszukiwane są efektywne i wysoce elastyczne rozwiązania. Produkty oprogramowania TruTops umożliwiają kontrolowanie tych pośrednich procesów, redukcję nakładów i ekonomiczną produkcję mniejszych partii. Ponadto oprogramowanie dla produkcji zwiększa transparentność zleceń i skraca czas cykli na wszystkich etapach.

Właściwe oprogramowanie dla każdego etapu procesu

Planowanie

Dokładne planowanie jest podstawą maksymalnego wykorzystania maszyny i szybkiej dostawy do klienta.

Przygotowanie

Dzięki oprogramowaniu TruTops użytkownicy mają wystarczającą ilość czasu na efektywne przygotowanie pracy.

Produkcja

Produkcja połączona zmniejsza ryzyko błędu przy coraz mniejszych seriach i zwiększa zyskowność.

Sterowanie i optymalizacja

Dzięki oprogramowaniu i analizie danych można szybko sterować procesami i optymalizować je na bieżąco.

System zarządzania

Połączone zarządzanie optymalizuje wcześniejsze i późniejsze procesy robocze i pozwala zaoszczędzić czas.

Sieć cyfrowa

Maszyny i IT łączą się cyfrowo w fabrykę Smart Factory.

Planowanie

Aby rozpocząć produkcję, konieczne jest szybkie, bezbłędne i wymagające minimalnych nakładów administracyjnych wprowadzenie danych zlecenia klienta.

Podstawę tego procesu stanowi efektywne planowanie zdolności produkcyjnych, którego celem jest maksymalne wykorzystanie maszyn i zapewnienie możliwie szybkiej dostawy do klienta. Oprogramowanie dla produkcji TruTops jest mocnym fundamentem efektywnej obróbki w ramach każdego indywidualnego zlecenia. Za pomocą interfejsu PPS możliwe jest automatyczne przejęcie danych zlecenia klienta. Na koniec następuje kalkulacja zlecenia i utworzenie zlecenia produkcji. Planowanie przebiegu produkcji na zlecenie jest łatwe. W każdej chwili można uzyskać przegląd wszystkich dostępnych zdolności produkcyjnych.

TruTops Fab – moduł Quickjob

Nadzorowanie i kontrolowanie wszystkich zleceń produkcji dotyczących obróbki na wykrawarkach, wycinarkach laserowych do cięcia na płasko, laserowych maszynach do cięcia rur i laserowykrawarkach.

TruTops Fab – moduł Storage

Skuteczna optymalizacja zapasów – od gospodarki zapasami po ręczne lub automatyczne zarządzanie magazynowaniem.

Przygotowanie

Wiele zleceń w mniejszych partiach – to oznacza, że programiści muszą programować szybciej – i bezbłędnie. Ponadto konieczne jest uwzględnienie takich parametrów, jak optymalne zagnieżdżanie części w celu obniżenia kosztów materiałowych oraz strategiczne planowanie magazynowania. Dzięki transparentnemu planowaniu produkcji za pomocą oprogramowania TruTops jest wystarczająco dużo czasu na efektywne przygotowanie pracy. Oprogramowanie TruTops odwzorowuje wszystkie etapy procesu efektywnego planowania – od detali 3D po gotowy program NC do pras krawędziowych, wykrawarek, laserowykrawarek i konwencjonalnych obrabiarek laserowych.

TruTops Boost

Dzięki unikalnemu oprogramowaniu do projektowania 3D i programowania obrabiarek laserowych, wykrawarek, laserowykrawarek i pras krawędziowych wystarczy jeden przycisk, aby zwiększyć wydajność pracy.

TruTops Fab – moduł Storage

Skuteczna optymalizacja zapasów – od gospodarki zapasami po ręczne lub automatyczne zarządzanie magazynowaniem.

TecZone Fold

W szybki i prosty sposób można zaprogramować krawędziarki.

TruTops Cell

Możliwość opracowania i optymalizacji programów dla maszyn 3D i robotów – do cięcia, spawania lub napawania laserowego.

TruTops Tube

Łatwo i skutecznie programuje się maszyny do obróbki rur i profili.

TruTops Bend

Intuicyjne tworzenie programów gięcia. TruTops Bend wspomaga procesy, dostarczając specjalistyczną wiedzę TRUMPF w zakresie gięcia.

TruTops Mark

Opanowanie techniki laserowej dzięki naszemu oprogramowaniu do znakowania.

TruTops PFO

Szybkie i komfortowe opracowywanie programów dla programowalnego optycznego układu ogniskującego za pomocą oprogramowania TruTops PFO, bez opuszczania biura.

TruTops I-PFO

Oprogramowanie symulacyjne w trybie offline TruTops I-PFO projektuje, symuluje i optymalizuje wszystkie aspekty zautomatyzowanej zdalnej obróbki laserowej 3D.

Smart Teach App

Aplikacja PFO SmartTeach ułatwia programowanie programowalnego optycznego układu ogniskującego. Pozwala na szybkie i łatwe tworzenie programów dla spawania i cięcia laserowego.

TruControl

Układ sterowania lasera TruControl umożliwia komfortowe uruchomienie lasera oraz definiowanie i zachowanie do 1000 różnych programów lasera.

Produkcja

Coraz mniejsze serie i związany z tym częstszy wymóg zachowania elastyczności powodują pośpiech. Rośnie ryzyko popełnienia błędu i spada rentowność. Połączona z siecią produkcja pozwala wyjść naprzeciw tym trendom. Wymiana danych w całym łańcuchu produkcji umożliwia zoptymalizowane procesy produkcyjne o większej przewidywalności, elastyczności i lepszej jakości produktów. Maszyna automatycznie realizuje plan produkcji i stale wskazuje status realizacji zlecenia. Pozwala to na bieżące monitorowanie, a w rezultacie uniknięcie błędów i opóźnień.

TruTops Fab – moduł Quickjob

Możliwość sterowania i zarządzania wszystkimi zleceniami produkcyjnymi związanymi z obróbką na wykrawarkach, wycinarkach laserowych do cięcia na płasko, laserowych maszynach do cięcia rur i laserowykrawarkach.

TruTops Monitor

Istnieje możliwość zapisu i analizy danych maszynowych, takich jak przestoje, komunikaty o błędach, przyczyny błędów, przerwy i czasy konserwacji wszystkich stanowisk pracy w produkcji.

Aplikacja TruTops Fab

Możliwość uzyskania informacji o zleceniach produkcji i statusie własnych maszyn w dowolnym miejscu i czasie. Produkcja jest zawsze pod kontrolą.

TruTops Fab – moduł Production

Integracja wszystkich operacji w produkcji niezależnie od tego, czy stacje robocze są obsługiwane ręcznie czy automatycznie.

Mobile Control App

Obsługa i nadzór maszyny są proste i elastyczne. Aplikacja przenosi bowiem interfejs standardowego panelu obsługi na tablet PC.

TruControl

Układ sterowania lasera TruControl umożliwia komfortowe uruchomienie lasera oraz definiowanie i zachowanie do 1 000 różnych programów lasera.

Sterowanie i optymalizacja

Małe, indywidualne zlecenia często wiążą się z wymogiem wyższej jakości. Aby zawsze utrzymać produkcję na najwyższym poziomie, konieczna jest szybka reakcja w przypadku awarii – 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu. Wyzwanie dla przedsiębiorstwa stanowią nie tylko błędy, ale również uzasadnione przestoje. Często słabe punkty w obiegu materiałów zakłócają realizację zlecenia. Duża transparentność umożliwia szybką reakcję na błędy i optymalizację logistyki materiałowej. Niezależnie od tego, czy dotyczy to maszyn, użytych materiałów i narzędzi czy programów produkcji, oprogramowanie analizuje najważniejsze dane i wskaźniki. W przypadku istotnych zdarzeń informacje są przekazywane w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybką interwencję i podejmowanie trafnych decyzji.

Aplikacja TruTops Fab

Możliwość uzyskania informacji o zleceniach produkcji i statusie własnych maszyn w dowolnym miejscu i czasie. Produkcja jest zawsze pod kontrolą.

TruTops Fab – moduł Storage

Skuteczna optymalizacja zapasów – od gospodarki zapasami po ręczne lub automatyczne zarządzanie magazynowaniem.

Visual Online Support

Szybka i łatwa komunikacja z naszym serwisem technicznym oraz gwarancja maksymalnej dostępności maszyny.

TruControl

Układ sterowania lasera TruControl umożliwia komfortowe uruchomienie lasera oraz definiowanie i zachowanie do 1 000 różnych programów lasera.

Zarządzanie

Niezależnie od wielkości serii poprzedzające i późniejsze operacje są takie same. Więcej zleceń oznacza większe nakłady związane z tworzeniem oferty, zarządzaniem zleceniami klienta i zakupem materiałów. Dzięki połączeniu z siecią procesy zarządzania są krótsze i w rezultacie zyskuje się czas na istotniejsze aspekty. Tu sprawdza się oprogramowanie TruTops, za pomocą którego optymalizuje się poprzedzające i późniejsze procesy.

WebCalculate

Można skrócić czas tworzenia oferty, umożliwiając klientowi jej samodzielną kalkulację.

TruTops Calculate

Planowanie procesów przebiega łatwo i szybko: wystarczy skalkulować czas i koszty części oraz podzespołów dla całego procesu.

TruTops Fab – moduł Purchase

Możliwość łatwego i skutecznego sterowania procesami zakupowymi. Tworzenie zapytań do dostawców, składanie zamówień oraz zarządzanie fakturami, płatnościami i notami uznaniowymi.

TruTops Fab moduł Customer

Użytkownik ma możliwość zarządzania zleceniami klientów, począwszy od przygotowania oferty, poprzez przygotowanie dowodu dostawy, aż po wystawienie faktury.

Sieć cyfrowa

Światy produkcji i IT wzajemnie się przenikają. Połączenie z siecią cyfrową zmienia konwencjonalny zakład produkcyjny w inteligentną fabrykę. Liczne interfejsy łączą wszystkie obszary produkcji. Pojedyncze komponenty wymieniają informacje i perfekcyjnie współdziałają – duża transparentność umożliwia stały wgląd. Dzięki temu można uniknąć błędów, szybciej reagować, podejmować trafne decyzje i efektywniej pracować.

Inteligentna fabryka

Dowiedz się więcej

Także te tematy mogą Państwa zainteresować

Synapsenbild als Darstellung von Smart factory
Smart Factory

Modułowe rozwiązania sieciowe firmy TRUMPF zapewniają naszym klientom płynny przepływ procesów produkcyjnych i sprawiają, że cały proces wykonywany w ramach Industry 4.0 staje się bardziej przejrzysty, elastyczny i ekonomiczny.

TruTops Fab
TruTops Fab

Jedno oprogramowanie dla całej produkcji: TruTops Fab to maksymalna przejrzystość procesów i ich kontrola od zlecenia klienta aż po wysyłkę.

Keyvisual Services
Usługi serwisowe

Jako partner TRUMPF Services wspiera użytkowników poprzez indywidualnie dostosowane rozwiązania i pakiety usług – dzięki temu Twoja produkcja jest zawsze na najwyższym poziomie.

Kontakt

Oprogramowanie
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Serwis i kontakt