Oprogramowanie

Od zapytania klienta po dostarczenie gotowego detalu obszerny portfel oprogramowania TruTops znajduje optymalizuje cały proces produkcji. TruConnenct inteligentnie łączy oprogramowanie z maszynami i usługami w celu uzyskania szytych na miarę rozwiązań standardu Industry 4.0 – idealne do potrzeb Smart Factory. 

System generowania ofert

Możliwość natychmiastowej oszczędności czasu i pieniędzy podczas sporządzania ofert. Oprogramowanie firmy TRUMPF pozwala na bezpośrednie przedstawienie oferty klientom – szybko, pewnie i indywidualnie.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Planowanie i programowanie produkcji

Możliwość zoptymalizowania obciążenia produkcji: oprogramowanie do programowania i planowania produkcji pozwala na idealne skoordynowanie, zaprogramowanie, zagnieżdżenie i umieszczenie zleceń w planie produkcji maszyn. Wdrożenie zmian jest też bardzo proste.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Usieciowana produkcja

Maszyny i podzespoły komunikują się ze sobą za pośrednictwem czujników i kodów. Programy zbierają te dane w celu optymalizacji procesów. Pozwala to na uzyskanie pełnej przejrzystości produkcji.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Automatyzacja

Inteligentne rozwiązania automatyzacji stanowią ważną podstawę ekonomicznej produkcji. Dzięki nim procesy produkcyjne są stale wydajne i niezawodne.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Intralogistyka i zbrojenie

Warto nadawać priorytety swoim zleceniom i śledzić je. Uzyskanie idealnego przeglądu, w którym miejscu procesu produkcyjnego znajdują się części jest przydatną funkcją. Największy potencjał optymalizacyjny znajduje się pomiędzy stacjami obróbki części.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Wysyłka i zakończenie zlecenia

Proste zarządzanie zleceniami klienta od oferty przez dostawę do wystawienia faktury. Tutaj można zapisywać i kontrolować wszystkie dane podstawowe. Ponadto możliwe jest nieskomplikowane i wydajne zapisywanie zamówień materiału i zarządzanie nimi.

Do produktów z zakresu oprogramowania

System generowania ofert

Software Icon Angebotserstellung

Możliwość oszczędzania czasu i pieniędzy podczas generowania ofert. WebCalculate pozwala na szybsze przedstawienie ofert klientom, ponieważ te są automatycznie kalkulowane online – szybko, pewnie i indywidualnie. Przy tym oprogramowanie jest w prosty sposób powiązane z obecnym dostępem do Internetu. Specyficzne wymagania kalkulacji takie jak warunki specjalne, stawka godzinowa za maszynę, koszty pracy lub marża są uwzględniane w obliczeniach. Ponadto TruTops Calculate szybko oblicza oczekiwane czasy i koszty części i całych podzespołów, z których wykonane będą laserowykrawarki, wykrawarki wielofunkcyjne wycinarki laserowe oraz wycinarki laserowe do rur. W połączeniu z modułem Quickjob w obliczeniach zostaną uwzględnione kalkulacje dodatkowe, koszty części, materiałów oraz koszty dodatkowe maszyny i ponoszone przez użytkownika.

Planowanie i programowanie produkcji

Software Icon Fertigungsplanung und Programmierung

Dokładne planowanie to podstawa najbardziej optymalnego obciążenia maszyn i szybkiej dostawy do klientów. Oprogramowanie produkcyjne TruTops stanowi przy tym nieocenioną pomoc. W ten sposób można zaoszczędzić czas i uzyskać bezpieczeństwo procesu, ponieważ czasy części i zużycie materiału na zlecenie produkcji są uzyskiwane automatycznie. Dodatkowo użytkownik korzysta z automatycznego importu danych do modułu Quickjob w TruTops Fab. Interfejs PPS pozwala na bezbłędne odczytanie danych zlecenia każdego klienta. Program oblicza zlecenia i od razu wyświetla wszystkie dostępne możliwości produkcyjne oraz całe zlecenia.

Planowanie

Programowanie

Produkcja

Software Icon Fertigung

Możliwość rejestrowania i analizowania danych maszynowych wszystkich stanowisk pracy w procesie produkcyjnym. Pozwala to na posiadanie przeglądu całej sytuacji i na szybką reakcję w razie usterki. Ekonomiczne planowanie czasów maszynowych jest znacznie ułatwione. Analizę i wizualizację informacji zapisanych w bazie danych można indywidualnie konfigurować i wywołać naciśnięciem przycisku. Całość danych można od razu wykorzystać do optymalizacji produkcji.

Automatyzacja

Software Icon Automatisierung

Przejrzystość i efektywność – to cechy produkcji osiągane dzięki zautomatyzowanym procesom. Dzięki temu pracownicy mogą się skoncentrować na swoich zasadniczych zadaniach, a klienci mogą polegać na niezawodnych dostawcach. W fabryce przyszłości coraz większy nacisk kładziony jest na współpracę maszyn z automatyką i oprogramowaniem. Klientom, którzy chcą wdrożyć usieciowaną produkcję oferujemy szyte na miarę rozwiązania dzięki produktom TruConnect.

Intralogistyka i zbrojenie

Software Icon Logistik

Automatyzacja i cyfryzacja zwiększają wymogi dotyczące organizacji procesów intralogistycznych i wymagają inteligentnych systemów logistycznych z rozwiązaniami indywidualnymi dla klienta. Wyzwaniem są też systemy automatycznych magazynów i systemów odbioru, odpowiedź na coraz krótsze cykle zamawiania, zmniejszające się wielkości partii i skracające się czasy dostawy. Krótkie czasy przezbrojenia są kolejnym czynnikiem zapewniającym sukces takiej produkcji. Optymalizacja procesów zbrojenia zwiększa elastyczność. Rezultatem jest efektywna, płynna produkcja, zmniejszenie zapasów pośrednich i krótsze czasy przebiegu.

Wysyłka i zakończenie zlecenia

Software Icon Versand

Od oferty przez dostawę po wystawienie faktury: możliwość zarządzania zleceniami i kontroli wszystkich zapisanych danych podstawowych. Warto w prosty i wydajny sposób tworzyć zamówienia i zarządzać nimi. Cały proces wspierany jest przez oprogramowanie – od zapytań przez zamówienia i przyjęcie do magazynu aż do procesów płatności i not uznaniowych. Ponadto można automatycznie generować propozycje zamówień przed osiągnięciem minimalnego poziomu magazynowego i terminem dostawy.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
Oprogramowanie
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Downloads
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.