You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Oprogramowanie | TRUMPF

Oprogramowanie

Od zapytania klienta po dostarczenie gotowego detalu – oferta oprogramowania firmy TRUMPF optymalizuje cały proces produkcji. TruConnect inteligentnie łączy oprogramowanie z maszynami i usługami, tworząc dostosowane do potrzeb użytkownika rozwiązania Przemysłu 4.0 do Smart Factory.

System generowania ofert

Możliwość natychmiastowej oszczędności czasu i pieniędzy podczas sporządzania ofert. Oprogramowanie firmy TRUMPF pozwala na bezpośrednie przedstawienie oferty klientom – szybko, pewnie i indywidualnie.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Planowanie i programowanie produkcji

Możliwość zoptymalizowania obciążenia produkcji: oprogramowanie do programowania i planowania produkcji pozwala na idealne skoordynowanie, zaprogramowanie, zagnieżdżenie i umieszczenie zleceń w planie produkcji maszyn. Wdrożenie zmian jest też bardzo proste.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Usieciowana produkcja

Maszyny i podzespoły komunikują się ze sobą za pośrednictwem czujników i kodów. Programy zbierają te dane i optymalizują procesy. Pozwala to uzyskać pełną przejrzystość procesu produkcji.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Automatyzacja

Inteligentne rozwiązania automatyzacji stanowią ważną podstawę ekonomicznej produkcji. Dzięki nim procesy produkcyjne są stale wydajne i niezawodne.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Intralogistyka i zbrojenie

Warto nadawać priorytety zleceniom i śledzić je. Uzyskanie idealnego przeglądu, w którym miejscu procesu produkcyjnego znajdują się części jest przydatną funkcją. Największy potencjał optymalizacyjny znajduje się pomiędzy stacjami obróbki części.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Wysyłka i zakończenie zlecenia

Proste zarządzanie zleceniami klienta od oferty przez dostawę do wystawienia faktury. Tutaj można zapisywać i kontrolować wszystkie dane podstawowe. Ponadto możliwe jest nieskomplikowane i wydajne zapisywanie zamówień materiału i zarządzanie nimi.

Do produktów z zakresu oprogramowania

System generowania ofert

Ikona oprogramowania – przygotowanie oferty

Podczas przygotowania oferty warto oszczędzać czas i pieniądze. Z WebCalculate klienci szybciej otrzymają ofertę, ponieważ sami dokonują kalkulacji online – szybko, bezpiecznie i indywidualnie. Oprogramowanie jest w prosty sposób powiązane z istniejącym połączeniem internetowym. Szczególne wymagania obliczeniowe, jak specjalne warunki, stawki godzinowe maszyn, koszty pracy lub marże są włączone do kalkulacji.

Ponadto TruTops Calculate szybko oblicza oczekiwany czas, koszt części, a także kompletnych podzespołów, które są produkowane na wykrawarkach, maszynach wielofunkcyjnych, laserowych lub do cięcia rur marki TRUMPF. W połączeniu z modułem Quickjob w obliczeniach uwzględniane są kalkulacje dodatkowe, koszty części, materiałów oraz koszty dodatkowe maszyny i ponoszone przez użytkownika


Planowanie i programowanie produkcji

Ikona oprogramowania – planowanie i programowanie produkcji

Dokładne planowanie jest podstawą optymalnego wykorzystania maszyny i szybkiej dostawy do klienta. Oprogramowanie produkcyjne TruTops stanowi przy tym nieocenioną pomoc. W ten sposób można zaoszczędzić czas i uzyskać bezpieczeństwo procesu, ponieważ wartości czasów części i zużycia materiału na zlecenie produkcji są uzyskiwane automatycznie Dodatkowo użytkownik korzysta z automatycznego importu danych do modułu Quickjob w TruTops Fab. Interfejs PPS pozwala na bezbłędne odczytanie danych zlecenia każdego klienta. Program oblicza zlecenia i od razu wyświetla wszystkie dostępne możliwości produkcyjne oraz całe zlecenia.

Planowanie

Programowanie


Produkcja

Ikona oprogramowania – produkcja

Możliwość rejestracji i analizy danych maszynowych ze wszystkich stanowisk pracy podczas produkcji. W ten sposób można uzyskać przegląd wszystkich elementów i można szybciej reagować w przypadku usterki. Ułatwia to znacząco planowanie czasów maszynowych. Analizę i wizualizację informacji zapisanych w bazie danych można indywidualnie konfigurować i wywołać naciśnięciem przycisku. Całość danych można od razu wykorzystać do optymalizacji produkcji.


Automatyzacja

Ikona oprogramowania – automatyzacja

Przejrzystość i efektywność – to cechy produkcji uzyskiwane dzięki zautomatyzowanym procesom. Pracownicy mogą więc skoncentrować się na swoich zasadniczych zadaniach, a klienci zaufają Państwu jako niezawodnym dostawcom. W fabryce przyszłości coraz większy nacisk kładziony jest na współpracę maszyn z automatyką i oprogramowaniem. Klientom, którzy chcą wdrożyć usieciowaną produkcję oferujemy zindywidualizowane rozwiązania dzięki produktom TruConnect.


Intralogistyka i zbrojenie

Ikona oprogramowania – logistyka

Automatyzacja i cyfryzacja wpływają na zwiększenie wymagań na kształtowanie wszystkich wewnętrznych procesów produkcyjnych i stawiają wymagania inteligentnych systemów logistycznych z indywidualnymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb klienta. Np. systemy zautomatyzowanego magazynu i pobierania elementów są odpowiedzią na coraz krótsze cykle zamówienia, malejące wielkości partii i skrócone czasy dostawy. Krótkie czasy przezbrajania są kolejnym czynnikiem warunkującym sukces produkcji w krótkich seriach. Optymalizacja procesu przezbrajania powoduje zwiększenie elastyczności. Rezultatem jest efektywna, płynna produkcja, zmniejszenie zapasów pośrednich i krótsze czasy przebiegu


Wysyłka i zakończenie zlecenia

Ikona oprogramowania – wysyłka

Od oferty przez dostawę po wystawienie faktury: możliwość zarządzania zleceniami klientów i kontroli wszystkich zapisanych danych podstawowych. Ponadto można w prosty i wydajny sposób tworzyć zamówienia i zarządzać nimi. Cały proces wspierany jest przez oprogramowanie – od zapytań przez zamówienia i przyjęcie do magazynu aż do procesów płatności i not uznaniowych. Ponadto można automatycznie generować propozycje zamówień przed osiągnięciem minimalnego poziomu magazynowego i terminem dostawy.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
Oprogramowanie
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt