You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Oprogramowanie | TRUMPF

Oprogramowanie

Od zapytania klienta po dostarczenie gotowego detalu – oferta oprogramowania firmy TRUMPF optymalizuje cały proces produkcji. TruConnect inteligentnie łączy oprogramowanie z maszynami i usługami, tworząc dostosowane do potrzeb użytkownika rozwiązania Przemysłu 4.0 do Smart Factory.

System generowania ofert

Możliwość natychmiastowej oszczędności czasu i pieniędzy podczas sporządzania ofert. Oprogramowanie firmy TRUMPF pozwala na bezpośrednie przedstawienie oferty klientom – szybko, pewnie i indywidualnie.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Planowanie i programowanie produkcji

Możliwość zoptymalizowania obciążenia produkcji: oprogramowanie do programowania i planowania produkcji pozwala na idealne skoordynowanie, zaprogramowanie, zagnieżdżenie i umieszczenie zleceń w planie produkcji maszyn. Wdrożenie zmian jest też bardzo proste.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Usieciowana produkcja

Maszyny i podzespoły komunikują się ze sobą za pośrednictwem czujników i kodów. Programy zbierają te dane i optymalizują procesy. Pozwala to uzyskać pełną przejrzystość procesu produkcji.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Automatyzacja

Inteligentne rozwiązania automatyzacji stanowią ważną podstawę ekonomicznej produkcji. Dzięki nim procesy produkcyjne są stale wydajne i niezawodne.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Intralogistyka i zbrojenie

Warto nadawać priorytety zleceniom i śledzić je. Uzyskanie idealnego przeglądu, w którym miejscu procesu produkcyjnego znajdują się części jest przydatną funkcją. Największy potencjał optymalizacyjny znajduje się pomiędzy stacjami obróbki części.

Do produktów z zakresu oprogramowania

Wysyłka i zakończenie zlecenia

Proste zarządzanie zleceniami klienta od oferty przez dostawę do wystawienia faktury. Tutaj można zapisywać i kontrolować wszystkie dane podstawowe. Ponadto możliwe jest nieskomplikowane i wydajne zapisywanie zamówień materiału i zarządzanie nimi.

Do produktów z zakresu oprogramowania

System generowania ofert

Ikona oprogramowania – przygotowanie oferty

Podczas przygotowania oferty warto oszczędzać czas i pieniądze. TruTops Calculate szybko oblicza oczekiwany czas, koszt części, a także kompletnych podzespołów, które są produkowane na wykrawarkach, maszynach wielofunkcyjnych, laserowych lub wycinarkach do rur marki TRUMPF. Szczególne wymagania obliczeniowe, jak specjalne warunki, stawki godzinowe maszyn, koszty pracy lub marże są także włączone do kalkulacji.

W połączeniu z modułem Quickjob w obliczeniach uwzględniane są kalkulacje dodatkowe, koszty części, materiałów oraz koszty dodatkowe maszyny i ponoszone przez użytkownika


Planowanie i programowanie produkcji

Ikona oprogramowania – planowanie i programowanie produkcji

Dokładne planowanie jest podstawą optymalnego wykorzystania maszyny i szybkiej dostawy do klienta. Oprogramowanie produkcyjne TruTops stanowi przy tym nieocenioną pomoc. W ten sposób można zaoszczędzić czas i uzyskać bezpieczeństwo procesu, ponieważ wartości czasów części i zużycia materiału na zlecenie produkcji są uzyskiwane automatycznie Dodatkowo użytkownik korzysta z automatycznego importu danych do modułu Quickjob w TruTops Fab. Interfejs PPS pozwala na bezbłędne odczytanie danych zlecenia każdego klienta. Program oblicza zlecenia i od razu wyświetla wszystkie dostępne możliwości produkcyjne oraz całe zlecenia.

Planowanie

Programowanie


Produkcja

Ikona oprogramowania – produkcja

Możliwość rejestracji i analizy danych maszynowych ze wszystkich stanowisk pracy podczas produkcji. W ten sposób można uzyskać przegląd wszystkich elementów i można szybciej reagować w przypadku usterki. Ułatwia to znacząco planowanie czasów maszynowych. Analizę i wizualizację informacji zapisanych w bazie danych można indywidualnie konfigurować i wywołać naciśnięciem przycisku. Całość danych można od razu wykorzystać do optymalizacji produkcji.


Automatyzacja

Ikona oprogramowania – automatyzacja

Przejrzystość i efektywność – to cechy produkcji uzyskiwane dzięki zautomatyzowanym procesom. Pracownicy mogą więc skoncentrować się na swoich zasadniczych zadaniach, a klienci zaufają Państwu jako niezawodnym dostawcom. W fabryce przyszłości coraz większy nacisk kładziony jest na współpracę maszyn z automatyką i oprogramowaniem. Klientom, którzy chcą wdrożyć usieciowaną produkcję oferujemy zindywidualizowane rozwiązania dzięki produktom TruConnect.


Intralogistyka i zbrojenie

Ikona oprogramowania – logistyka

Automatyzacja i cyfryzacja wpływają na zwiększenie wymagań na kształtowanie wszystkich wewnętrznych procesów produkcyjnych i stawiają wymagania inteligentnych systemów logistycznych z indywidualnymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb klienta. Np. systemy zautomatyzowanego magazynu i pobierania elementów są odpowiedzią na coraz krótsze cykle zamówienia, malejące wielkości partii i skrócone czasy dostawy. Krótkie czasy przezbrajania są kolejnym czynnikiem warunkującym sukces produkcji w krótkich seriach. Optymalizacja procesu przezbrajania powoduje zwiększenie elastyczności. Rezultatem jest efektywna, płynna produkcja, zmniejszenie zapasów pośrednich i krótsze czasy przebiegu


Wysyłka i zakończenie zlecenia

Ikona oprogramowania – wysyłka

Od oferty przez dostawę po wystawienie faktury: możliwość zarządzania zleceniami klientów i kontroli wszystkich zapisanych danych podstawowych. Ponadto można w prosty i wydajny sposób tworzyć zamówienia i zarządzać nimi. Cały proces wspierany jest przez oprogramowanie – od zapytań przez zamówienia i przyjęcie do magazynu aż do procesów płatności i not uznaniowych. Ponadto można automatycznie generować propozycje zamówień przed osiągnięciem minimalnego poziomu magazynowego i terminem dostawy.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
Dział oprogramowania
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt