Wybór kraju/regionu i języka
Logo TRUMPF przy głównym wejściu do siedziby firmy

Zasady korporacyjne grupy TRUMPF

Jesteśmy firmą rodzinną z jasno określonymi wartościami w zmieniających się czasach

W związku z tym ponosimy szczególną odpowiedzialność wobec naszych klientów, partnerów, pracowników i przedsiębiorstwa. Dążymy do osiągnięcia najwyższych standardów dla siebie oraz naszych działań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jesteśmy przekonani, że firma TRUMPF odniesie długoterminowy sukces tylko wtedy, gdy w najlepszy możliwy sposób spełnimy oczekiwania i życzenia naszych klientów, pracowników i właścicieli oraz jeśli zrozumiemy nasze środowisko społeczne jako część
naszej działalności. Tak jak czyniliśmy to od zawsze, nie ulegając duchowi czasu.

Klienci, pracownicy, właściciele, przedsiębiorstwo – interesariusze naszych zasad

Wymienione poniżej zasady przedsiębiorstwa ilustrują nasze wartości i cele w oparciu o cztery główne grupy interesariuszy firmy TRUMPF.
 

Nasi klienci

Nasze relacje z klientami, partnerami i dostawcami cechuje zaufanie, uczciwość oraz szacunek.

Nasze dążenie do osiągnięcia najwyższej wydajności w każdym momencie jest również czymś, co dzielimy z naszymi partnerami biznesowymi. Postępując w ten sposób, działamy konsekwentnie zgodnie z zasadami „honorowego przedsiębiorcy”.

Oferujemy naszym klientom portfolio rozwiązań, które są wiodące na świecie.

Nasze produkty i rozwiązania są technicznie na najwyższym poziomie, wydajne, bezpieczne i trwałe – dając naszym klientom wyraźną przewagę konkurencyjną.

Sukces naszej działalności zależy w dużej mierze od sukcesu naszych klientów.

Decydującą siłą napędową naszych działań jest przekonanie klientów do naszych produktów i rozwiązań. Dla nich musimy w równym stopniu stanowić gwarancję innowacyjności oraz być niezawodnym partnerem.
 

Mówimy językiem naszych klientów.

Aby nasi klienci odnieśli sukces, musimy poznać ich wymagania i potrzeby. Naszym celem jest bycie obecnym w poszczególnych regionach świata w bezpośredniej bliskości naszych klientów.

Nasi pracownicy

Dbamy o bezpieczeństwo pracy na całym świecie.

We wszystkich zakładach grupy TRUMPF wdrażamy najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępowanie z własnością intelektualną i materialną przedsiębiorstwa z szacunkiem, ochroną i uznaniem jest dla nas wszystkich sprawą oczywistą.

W naszych wzajemnych kontaktach szacunek, uznanie i zaufanie są kluczowe.

Żyjemy w kulturze otwartej informacji zwrotnej, zajmujemy jasne stanowisko i działamy na równorzędnych zasadach. Różnorodność jest dla nas ważna pod każdym względem, także po to, abyśmy mogli utrzymać się w konkurencji o klientów, technologie i talenty. Stanowczo odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji.
 

Tworzymy w przedsiębiorstwie środowisko, które pozwala nam, pracownikom, na odpowiedzialność i indywidualną wolność – a tym samym na realizację kreatywnych rozwiązań.

Przywiązujemy dużą wagę do estetycznego otoczenia roboczego. Nasze działania są motywowane silną wolą kształtowania przyszłości. Wspieramy osobiste i zawodowe kompetencje naszych pracowników poprzez szerokie spektrum rozwoju i szkoleń.

Nasze wysokie standardy w zakresie wydajności i jakości dotyczą także naszych pracowników.

Lojalność wobec firmy TRUMPF i pełne zaangażowanie w dobrym interesie przedsiębiorstwa są dla nas czymś oczywistym. Każdy pracownik reprezentuje nas wewnątrz i na zewnątrz – i tym samym jest ambasadorem naszej firmy. Od naszego kierownictwa oczekujemy również, że będą stanowić wzór dla swoich pracowników, prowadzić swoje zespoły do sukcesu i dalej rozwijać firmę TRUMPF pod względem strategicznym.
 

Nasi właściciele

Stawiamy na zrównoważony rozwój.

Jako udziałowcy rodzinnego przedsiębiorstwa wszystkie nasze działania stawiamy w służbie utrzymania przyszłej konkurencyjności i rentowności, a także zorientowaniu na wartości naszego przedsiębiorstwa. Nasz system wartości jako akcjonariuszy obejmuje również nasze wyraźne zaangażowanie społeczne i kulturowe.

Niezależność jest dla nas ważna.

Aby to osiągnąć, dążymy do stałego, ponadprzeciętnego wzrostu i odpowiedniej rentowności, co umożliwi nam realizację badań z własnych środków oraz wysokie nakłady na rozwój, orientację na klienta i pracowników.

Tworzymy ponadczasowe wartości przedsiębiorstwa i w ten sposób zapewniamy zrównoważony sukces gospodarczy.

W naszych decyzjach przedsiębiorczych zawsze bierzemy pod uwagę lojalność wobec naszych zakładów i pracowników.
 

Środowisko przedsiębiorstwa

Postrzegamy siebie jako część przedsiębiorstwa i chcemy, aby inni mieli udział w naszym sukcesie.

W ten sposób wspieramy szczególnie te projekty, które promują wspólnotę na różnych poziomach. Cenimy sobie, gdy nasi pracownicy
angażują się w życie przedsiębiorstwa.

Jako przedsiębiorstwo rodzinne zrównoważony rozwój gospodarczy i ekologiczny są dla nas szczególnie ważne jako podstawa życia dla przyszłych pokoleń.

Jesteśmy bardzo zaangażowani w ochronę zasobów naturalnych, jednocześnie mocno wierząc w kształtowanie świata ku lepszemu
poprzez innowacje. Aby to osiągnąć, szukamy rozwiązań wydajnych technicznie i organizacyjnie, spełniających najwyższe dostępne standardy naszych czasów – i tak już od 100 lat.

Wymiana pomysłów z kluczowymi liderami opinii publicznej, takimi jak media, politycy, naukowcy czy stowarzyszenia, jest częścią naszych aspiracji przedsiębiorczych.

Dążymy do otwartego i obiektywnego dialogu oraz odgrywamy aktywną rolę w kształtowaniu tego procesu. Odrzucamy wszelkie formy radykalizmu politycznego.

Jesteśmy zwolennikami liberalnego porządku prawnego, społecznej gospodarki rynkowej oraz wolnej konkurencji.

Przestrzegamy przepisów prawa krajowego państw, w których prowadzimy działalność, oraz szanujemy lokalne środowisko kulturowe.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Zarząd

TRUMPF jest firmą rodzinną, działającą na rynku międzynarodowym. Przedstawiamy członków zarządu spółki holdingowej.

Zrównoważony rozwój w firmie TRUMPF

Zrównoważony rozwój jest częścią strategii przedsiębiorstwa TRUMPF. Przejmujemy odpowiedzialność w zakresie ochrony klimatu i środowiska, angażując się w kwestie społeczne oraz odpowiedzialnie prowadząc nasze przedsiębiorstwo. Warto dowiedzieć się więcej o naszych celach, działaniach i projektach.

siedziba główna firmy TRUMPF w Ditzingen w Niemczech
Profil firmy

W profilu naszej firmy znajdą Państwo zwięzłe fakty i dane liczbowe oraz film o grupie TRUMPF.

Kontakt
Joanna Ratajczak
Dział handlowy
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt