You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Produkcja addytywna | TRUMPF

Produkcja addytywna

Elementy o dowolnej geometrii. Prototypy, unikaty, małe i duże serie. Produkcja addytywna będzie kształtować przyszłość przemysłu produkcyjnego jak żadna inna metoda. Z wykorzystaniem produkcji addytywnej lub spiekania laserowego bądź wytapiania laserowego można wytwarzać, powlekać lub naprawiać elementy o najsurowszych wymogach materiałowych. W porównaniu z tradycyjnymi, ubytkowymi metodami produkcji, takimi jak toczenie lub frezowanie, w produkcji addytywnej to wzór warunkuje produkcję, dlatego mówi się o niej również „Design for Additive Manufacturing” (DfAM).

Firma TRUMPF przez ostatnie 20 lat wprowadziła do procesów przemysłowych dwie metody laserowe produkcji generatywnej, umożliwiające szybkie, elastyczne i rentowne warstwowe generowanie złożonych form i indywidualnych elementów z proszku metalowego: laserowe łączenie metali (laserowe wytapianie sproszkowanego metalu) oraz napawanie laserowe. Jako pionier w dziedzinie generatywnych metod produkcji, firma TRUMPF oferuje kompletne rozwiązania, obejmujące maszyny, urządzenia laserowe i usługi — wszystko rozwijane i wytwarzane we własnym zakresie. Z punktu widzenia klientów jest to wyraźna przewaga nad konkurencją.

Elastycznie

W przypadku produkcji addytywnej nie ma ograniczeń pod względem wzornictwa — możliwe jest nawet zintegrowanie funkcji, których realizacja przy konwencjonalnych metodach produkcyjnych byłaby nie do pomyślenia, oraz wytwarzanie kompletnych elementów w jednym przebiegu..

Zrównoważoność

W ramach produkcji addytywnej wszystkie elementy i geometrie są wytwarzane w ukierunkowany sposób, z wykorzystaniem tylko faktycznie potrzebnego materiału.

Możliwość konfiguracji

Indywidualne rozwiązania dla klientów i spersonalizowane elementy nie stwarzają żadnego problemu dla produkcji addytywnej — również w ilościach seryjnych.

Bez narzędzi

W produkcji addytywnej nie są wymagane narzędzia, dlatego proces jest bardziej rentowny, zmniejsza się zużycie i czasy przezbrajania.

Wydajność

Wysoka stabilność złożonych struktur i jednocześnie niewielka masa elementów wyprodukowanych addytywnie sprawiają, że ta metoda jest niezwykle atrakcyjna w przypadku lekkich konstrukcji.

"Technologia addytywna była i jest ciekawym zagadnieniem i nie zawsze można w tym przypadku zrobić od razu. Najpierw trzeba całkowicie przedefiniować konstrukcję, przeprowadzić wiele prób i włożyć wiele wysiłku w przekonanie do tego pracowników własnej firmy. Dzięki zdobytej przez nas wiedzy już dziś zajmujemy czołową pozycję w branży."

Klaus Eimann
Kierownik grupy metod obróbki addytywnej, Procter & Gamble

Jakie są przykładowe zastosowania produkcji addytywnej?

  • Generowanie spersonalizowanego implantu czaszkowego lub budowa koron i mostków zębowych (LMF)
  • Produkcja addytywna wymienników ciepła o najdrobniejszych strukturach siatkowych (LMF)
  • Powlekanie silosokombajnu w celu wydłużenia żywotności (LMD)
  • Naprawa łopatki sprężarki uszkodzonej wskutek zużycia (LMD)

Czym różnią się poszczególne metody produkcji addytywnej?

Coraz więcej wariantów, coraz mniejsze wielkości partii — ten trend jest coraz wyraźniejszy w wielu branżach produkcyjnych. Laserowe łączenie metali (LMF) i napawanie laserowe (LMD) to dwie laserowe metody, które sprostają tym wyzwaniom i coraz bardziej zwiększają atrakcyjność produkcji addytywnej w zastosowaniach przemysłowych. Jakie są jednak różnice techniczne między tymi metodami i która technologia nadaje się do poszczególnych obszarów zastosowań?

Te tematy również mogą Państwa zainteresować