Wybór kraju/regionu i języka
TRUMPF Medical Photonics – specjalistyczna konferencja poświęcona obróbce laserowej w technice medycznej

Rozwiązania TRUMPF w technice medycznej

Bezpieczne procesy i niezawodna jakość produktów: dzięki precyzyjnym i indywidualnym rozwiązaniom zapewniamy wsparcie w zakresie spełniania surowych wymogów ściśle regulowanego sektora techniki medycznej. Niezależnie od zastosowań – w branży zgrzewania laserowego, znakowania, cięcia laserowego czy produkcji addytywnej – jako dostawca rozwiązań firma TRUMPF jest w stanie zaoferować w pełni gotowy pakiet techniki medycznej dostosowany do wymaganej metody obróbki laserem.

Do kontaktu

Firma TRUMPF jako mocny partner – niezawodny, innowacyjny, zawsze na miejscu

Zachęcamy do omówienia zapotrzebowania z naszymi ekspertami branżowymi i zlecenia przetestowania Państwa detali wzorcowych przez specjalistów.

Potrzebują Państwo bezkompromisowej niezawodności procesu i najlepszej jakości w zakresie produkcji w technice medycznej? Chętnie udzielimy porady. Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Mogą Państwo osobiście omówić swoje pytania lub umówić termin spotkania w naszym ośrodku Laser Application Center.

Państwa specjalizacja – nasze know-how

Państwa wymagania

TruMark Station, laserowy system znakujący TRUMPF
Gotowe rozwiązanie do znakowania

Produkty medyczne muszą być oznakowane jednoznacznym i możliwym do prześledzenia w całym łańcuchu dostaw kodem UDI (Unique Device Identification).

Program obróbki obrazów do zastosowań znakowania
Precyzyjne opisywanie i zgrzewanie laserowe z identyfikacją położenia

Program obróbki obrazów VisionLine zapewnia automatyczną identyfikację położenia, zapewniającą wysoką niezawodność procesu i większą produktywność.

Systemy znakujące UDI TRUMPF
Możliwość śledzenia / zapewnianie jakości

Znakowanie produktów medycznych umożliwia śledzenie w całym łańcuchu produkcyjnym i w całym cyklu eksploatacji produktów. Naniesione kody i opisy mogą być bezpośrednio odczytywane i sprawdzane przy użyciu rozwiązań do obróbki obrazów.

Automatyzacja

Rozwiązania są tak wszechstronne, jak wymogi stawiane produktom w technice medycznej. Obok standaryzowanych modułów oprogramowania i sprzętu eksperci z firmy TRUMPF opracowują również kompletne rozwiązania dla konkretnych klientów, umożliwiające uzyskanie maksymalnej produktywności.

Kwalifikacja wyposażenia IQ/OQ

Aby spełnić wymogi rozporządzeń i dyrektyw, na przykład dyrektywy w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EWG, rozporządzenia MDR lub wytyczne FDA, w ramach walidacji procesów konieczne jest kwalifikowanie urządzeń TRUMPF takich jak lasery znakujące, drukarki 3D lub urządzenia do obróbki laserowej.

TruMark Station, laserowy system znakujący TRUMPF
Gotowe rozwiązanie do znakowania

Dzięki najwyższej jakości marki laserów znakujących TRUMPF możliwe jest tworzenie trwale czytelnych opisów. W tym celu firma TRUMPF oferuje odpowiedni laser znakujący i rozwiązanie oprogramowanie z jednego źródła. To kompletne rozwiązanie umożliwia łatwe tworzenie, nanoszenie i odczytywanie kodów. Pozwala to spełnić wymogi ustawowych przepisów dotyczących rozpoznawalności, które obowiązują w tej branży.

  • TruMark 6030 | Nowość: wyjątkowa jakość promienia, zapewniająca kontrastowe oznaczenia, także te wykonywane metodą odpuszczania. Dzięki opcjonalnemu oprogramowaniu do znakowania TruTops Mark 3D możliwe jest nawet znakowanie trójwymiarowych powierzchni.
  • TruMicro Mark | Laser o ultrakrótkim czasie impulsu w zakresie piko- i femtosekund do wykonywania stabilnych i odpornych na korozję oznaczeń o głębokim czarnym kolorze (Black Marking).
  • TruMark 5020 | System znakujący z laserem włóknowym MOPA jest idealnym rozwiązaniem do znakowania metodą odpuszczania, którą można optymalnie dostosować do materiału.
  • TruMark 3330 | Laser znakujący wykorzystujący fale w zakresie UV. Dzięki długości fal 355 mm możliwa jest idealna interakcja z tworzywami sztucznymi. Pozwala to na obróbkę także trudnych do opisywania medycznych tworzyw sztucznych, takich jak UHMWPE.
Program obróbki obrazów do zastosowań znakowania
Precyzja opisywania / identyfikacji położenia

Dzięki zintegrowanej kamerze i najnowocześniejszej koncepcji oświetlenia oprogramowanie do obróbki obrazów automatycznie rozpoznaje pozycję elementu, upewnia się, że każde oznaczenie i każda spoina znajdują się we właściwym miejscu, a następnie od razu je sprawdza. System zgłasza brakujące elementy i aktywnie zapobiega dublowaniu opisów. Pracochłonne ustawianie, drogie przyrządy i zbędne elementy wybrakowane należą do przeszłości. Rozpoznawaną cechę wybiera się łatwo z bogatej biblioteki predefiniowanych cech i wprowadza się ją razem z odczytywanym kodem i kilkoma parametrami – i gotowe. Funkcje można także zintegrować jako standardową procedurę w zautomatyzowanym procesie znakowania.

Systemy znakujące UDI TRUMPF
Możliwość śledzenia / zapewnianie jakości

Jednym z ustawowych warunków znakowania produktów medycznych jest UDI – Unique Device Identification (unikatowa identyfikacja urządzeń). Najważniejszy warunek: identyfikator musi być trwale czytelny – zarówno dla maszyn i dla ludzi. Część przeznaczona do odczytu maszynowego ma postać liniowego kodu kreskowego albo dwuwymiarowego kodu matrycowego, natomiast część przeznaczona do odczytu przez ludzi może mieć postać cyfr i liter. Numery serii, znak CE, a nawet logo firmy to dalsze informacje, których nie powinno zabraknąć według wielu przedsiębiorstw. Te wymogi są prawie perfekcyjnie spełniane przez lasery znakujące TRUMPF o długości fal w zakresie UV.

Więcej informacji w artykule Opisywanie zgodne z UDI

Automatyzacja

Oprócz klasycznych rozwiązań procesowych, takich jak np. optymalizacja znakowania laserowego, firma TRUMPF oferuje rozwiązania z możliwością indywidualnego dostosowania do procesów poprzedzających i następujących po znakowaniu: od automatycznej identyfikacji położenia i automatycznego ogniskowania w celu uzyskania najwyższej precyzji przez zautomatyzowaną kontrolę jakości oznaczeń na produktach, aż do porównywania i zapisywania informacji w bazach danych. Indywidualne, kompletne rozwiązanie (por. ilustracja) może obejmować następujące elementy: całkowicie wyposażony laserowy system znakujący z pasami świetlnymi i płaskimi oświetlaczami kopułowymi do wymagających zastosowań medycznych, automatyczne sterowanie procesem przez skaner ręczny, program obróbki obrazów do pozycjonowania, odczyt i analizę kodów matrycowych, OCR i zapewnianie jakości.

Temat automatyzacji odnosi się również do produkcji addytywnej. Decydującą rolę odgrywa przy tym automatyczne uruchamianie procesu urządzenia TruPrint 5000, które nie tylko przyspiesza i upraszcza proces zbrojenia instalacji, ale także zwiększa stopień powtarzalności. Ustawianie urządzenia TruPrint 2000 nie odbywa się automatycznie, ale można je zainicjować za pomocą panelu operatorskiego.

Kwalifikacja wyposażenia IQ/OQ

Firma TRUMPF jako niezawodny partner zapewnia pełne wsparcie przy kwalifikacji instalacji i funkcji na miejscu. Eksperci z firmy TRUMPF przeprowadzają kwalifikację krok po kroku na podstawie wyczerpującej dokumentacji kwalifikacyjnej bezpośrednio przy urządzeniu.

  • Installation Qualification (IQ – kwalifikacja instalacji): kontrola prawidłowej dostawy (zgodność z ofertą), instalacji, dokumentacji urządzenia oraz stosowanego wyposażenia pomiarowego
  • Operational Qualification (OQ – kwalifikacja operacji): kontrola prawidłowych podstawowych funkcjonalności urządzenia w wybranym otoczeniu roboczym. Zostaje przy tym wykazane, że cały laserowy system znakujący działa zgodnie ze specyfikacjami.

Także w dziedzinie produkcji addytywnej mogą Państwo polegać na wiedzy fachowej firmy TRUMPF w zakresie kwalifikacji wyposażenia. Wsparcie firmy TRUMPF w zakresie kwalifikacji urządzeń TruPrint i powiązanych urządzeń peryferyjnych opiera się na wszystkich normach i standardach dostępnych na rynku, na przykład ISO/ASTM 52941/52942, ISO 13485, ISO 9100, AMS 7003, i jest dostosowane do wytycznych odpowiednich instytucji i władz, jak FDA, NADCAP itd.

Jednak pierwsza kwalifikacja jest tylko elementem w ramach procesu dopuszczenia. Aby utrzymać certyfikowany stan przez dłuższy czas, firma TRUMPF oferuje swoim klientom różne umowy serwisowe, obejmujące roczne, szczegółowo udokumentowane czynności serwisowe, oraz zdalne wsparcie techniczne, zapewniające szybkie i niedrogie rozwiązywanie problemów.

Oto, co mówią nasi klienci: Christoph Miethke GmbH & Co. KG

"Ten, kto chce zapewnić wysoką jakość, musi samemu kupować produkty wysokiej jakości, aby spełnić swoje oczekiwania. Właśnie dlatego współpracujemy z firmą TRUMPF."

Jörg Knebel
Kierownik działu zarządzania jakością

Chętnie udzielimy porady.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Gwarancja najwyższej jakości w dziedzinie techniki medycznej z produktami TRUMPF

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami!

Nasze produkty – Państwa korzyści

Wieloletnie kompetencje w dziedzinie zastosowania laserów w połączeniu ze ścisłą specjalizacją branżową: niezależnie od zapotrzebowania – wysoce precyzyjnego zgrzewania, znakowania czy zadrukowywania produktów techniki medycznej – innowacyjne systemy laserowe marki TRUMPF zapewniają liczne korzyści w indywidualnych zastosowaniach. Tutaj dowiedzą się Państwo, dlaczego jesteśmy właściwym partnerem w planowaniu i realizacji zadań produkcyjnych oraz, które urządzenie nadaje się do poszczególnych zastosowań.

Całe systemy z jednego źródła

Dzięki naszym gotowym do zastosowania, modułowym rozwiązaniom można wykorzystać całą serię produktów TRUMPF do spełnienia indywidualnych potrzeb.

Dostępność, niezawodność, na miejscu

Nasza ogólnoświatowa sieć serwisowa i zaawansowane zdalne wsparcie techniczne zapewniają szybkie rozwiązywanie problemów i ograniczone do minimum czasy przestojów maszyn.

Niezawodne procesy – bezpieczne produkty

Liczne funkcje monitorowania i rozwiązania do obróbki obrazów pozwalają uzyskać wysoką niezawodność procesu i niezmienne, wysokiej jakości wyniki obróbki.

Partner w dziedzinie techniki medycznej

Dzięki bogatej specjalizacji branżowej firma TRUMPF doradza w sprawach związanych z projektem i zastosowaniami, zagadnieniami dotyczącymi kwalifikacji lub maszyn – przez Internet, w laboratorium lub na miejscu u klienta.

Produkcja addytywna TRUMPF, zastosowanie medyczne, implant czaszkowy

Implant czaszkowy

Produkcja addytywna pozwala na szybkie i opłacalne wytwarzanie indywidualnych implantów.

zastosowanie znakowania laserowego

Opisywanie zgodne z wymogami UDI

Proces black marking o ultrakrótkich impulsach doskonale nadaje się do tego typu zadań, ponieważ spełnia wszystkie wymagania dotyczące nanoszenia kodów UDI. Odporność oznaczeń na korozję, stabilność kąta widzenia i głęboko czarna barwa sprawiają, że nawet najmniejsze kody UDI są trwale czytelne także po wielu cyklach czyszczenia.

technologia medyczna TRUMPF, zgrzewanie laserowe, endoskop

Zgrzewanie laserowe instrumentów endoskopowych

Dzięki dużemu obszarowi obróbki i wysokiej jakości spawania urządzenie TruLaser Station 7000 wyjątkowo nadają się do instrumentów techniki medycznej, takich jak endoskopy.

Implant wykonany przy użyciu TruPrint 1000

Implant biodrowy

Urządzenia TruPrint umożliwiają opłacalną produkcję seryjną implantów ortopedycznych.

Klatki do stabilizacji kręgosłupa wykonane za pomocą TruPrint 2000

Implant kręgosłupowy

Seryjna produkcja implantów kręgosłupowych z Ti6Al4V ELI za pomocą TruPrint 2000.

Dalsze rozwiązania dotyczące techniki medycznej

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Znakowanie laserowe produktami firmy TRUMPF
Znakowanie laserowe

Laser, jako nowoczesne, bezdotykowe i odporne na zużycie narzędzie do znakowania, jest w wielu branżach stosowany do oznaczania liczb, tekstów, kodów i innych danych.

Przyrząd medyczny z kodem UDI, znakowanie na czarno laserem firmy TRUMPF
Opisywanie zgodne z wymogami UDI

Produkty medyczne muszą być opisane zgodnie ze standardami europejskimi i amerykańskimi za pomocą jednoznacznego kodu UDI (UDI = Unique Device Identification). Firma TRUMPF oferuje w tym celu optymalny pakiet całościowy, składający się z lasera znakującego i oprogramowania.

Laserowe łączenie metali (LMF)

Podczas laserowego wytapiania materiału proszkowego laser tworzy element, warstwa po warstwie topiąc proszki metalu. Podstawą jest model CAD.

Kontakt
Dystrybucja techniki laserowej
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt