Wybór kraju/regionu i języka
Szkło architektoniczne
Szkło architektoniczne

Plasmabeschichtung

Dünnste Schichten erzeugen

Beschichtungstechnik ist, in Form von Glasuren, eine der ältesten Errungenschaften der Zivilisation. Heute sind dekorative Schutzschichten oder Hartstoffschichten aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Auch in der Herstellung von mikroelektronischen Bauelementen spielt das Aufbringen und Abtragen von dünnen Schichten eine zentrale Rolle.

Moderne Beschichtungen werden überwiegend in Vakuum-Prozessen aufgetragen, entweder mit physikalischer Gasphasenabscheidung, auch Physical Vapor Deposition (PVD) genannt oder mit chemischer Gasphasenabscheidung, bzw. Chemical Vapor Deposition (CVD). Für die Beschichtung muss ein geeigneter Ausgangsstoff angeregt werden. Dies kann z.B. thermisch durch Erhitzen geschehen, wie beispielsweise beim Aufdampfen. Für eine Vielzahl von Anwendungen muss zur Anregung aber eine elektrische Gasentladung oder Plasma verwendet werden. Zur dessen Erzeugung werden geeignete Stromversorgungen benötigt.

Die wichtigsten Verfahren zur Plasmabeschichtung sind die plasmachemische Beschichtung oder Plasma Chemical Vapor Deposition (PECVD) und das Magnetron-Sputtern. Eine herausfordernde Variante von letzterem ist das Reaktivsputtern zur Erzeugung von dielektrischen isolierenden Schutzschichten. Zusätzlich erschließen sich besonders durch das Impulsverfahren High Power Impulse Sputtering (HiPIMS) neuartige Anwendungsmöglichkeiten.

Powlekanie plazmowe

Rozpylanie

Rozpylanie – w szczególności rozpylanie magnetronowe – jest pod względem ilościowym najbardziej znaczącą metodą przemysłowego powlekania plazmowego. Technika rozpylania wykorzystuje zjawisko rozpylania katodowego, które jest podstawowym zjawiskiem w plazmach wzbudzanych elektrycznie: dodatni strumień jonów w plazmie trafia na katodę i powoduje tam wytrącenie materiału. Funkcję katody pełni zazwyczaj magnetron, który skupia plazmę przed katodą i w ten sposób umożliwia uzyskanie najwyższej prędkości rozpylania lub prędkości tworzenia warstwy na substracie. Substrat jest również wystawiony na działanie określonego oddziaływania energetycznego jonów, dlatego rozpylanie magnetronowe, w przeciwieństwie do odparowania termicznego, pozwala uzyskać bardzo gęste, drobnoziarniste warstwy. Do rozpylania są z reguły wykorzystywane przewodzące elementy docelowe (zapas materiału na katodzie). Dlatego doskonale nadają się do tego metale i przewodzące ceramiki. Rozpylanie może odbywać się w atmosferze gazu szlachetnego, tak aby skład warstwy odpowiadał wartościom docelowym. Rozpylanie reaktywne, dzięki dodaniu tlenu lub azotu jako gazu reaktywnego, umożliwia również powstawanie warstw z izolujących tlenków lub azotków. Są one stosowane na szeroką skalę jako dielektryczne, przezroczyste warstwy ochronne. W celu powlekania przez rozpylanie pojedynczego elementu wykorzystywane są zasilacze prądu stałego, które w zależności od procesu mogą być stosowane również w trybie impulsowym. Warstwy izolujące są zwykle uzyskiwane w procesie podwójnego rozpylania magnetronowego, w przypadku którego zasilanie doprowadza prąd przemienny naprzemiennie do dwóch magnetronów, tak aby na anodzie nie osadziła się warstwa izolująca. Specjalnymi zasilaczami nadającymi się do tego celu są zasilacze MF lub zasilacze bipolarne. Podczas rozpylania plazmowego często zdarza się, że przy wyładowaniu jarzeniowym powstaje lokalny łuk. Generatory do procesów rozpylania muszą być wyposażone w odpowiedni przyrząd do detekcji łuków.

High power impulse sputtering (HiPIMS)

Wysokowydajne rozpylanie impulsowe, znane jako HiPIMS (High impulse magnetron sputtering), cieszy się coraz większym zainteresowaniem w dziedzinie wytwarzania warstw ochronnych z twardych tworzyw i zużywalnych warstw ochronnych, ponieważ w ich przypadku wymagania dotyczące jakości warstw są wyjątkowo wysokie. Są do tego potrzebne specjalne impulsowe zasilacze prądowe, oddające swoją moc w bardzo krótkich, naładowanych dużą energią impulsach o typowym czasie trwania poniżej 100 µs i powtarzalności w zakresie 100 Hz. Zasilacze HiPIMS, oprócz trybu impulsowego, muszą również spełniać wymóg stawiany wszystkim modułom plazmowego plazmowego zasilania prądowego: muszą zapewniać dostosowaną do procesu, precyzyjną regulację wyjścia i szybką detekcję łuków.

Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition

Proces Chemical Vapor Deposition, zwany również technologią CVD, umożliwia naniesienie najcieńszych warstw na materiały o różnej jakości. Z materiałów w postaci gazowej na drodze procesu termicznego powstaje stały materiał powlekający, osiadający na substracie w formie krystalicznej lub amorficznej warstwy. W tradycyjnym procesie powlekania termicznego gaz procesowy rozpada się na produkty reakcji dopiero na rozgrzanej powierzchni substratu. Podczas chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą (PECVD – Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) ta reakcja odbywa się już wskutek jonizacji elektrycznej w fazie gazowej. Znacznie niższe temperatury są dużą zaletą procesu PECVD, ponieważ tylko dzięki temu można stosować wrażliwe na działanie wysokiej temperatury materiały substratów, takie jak tworzywo sztuczne. Tym samym proces PECVD jest wszechstronną metodą w produkcji mikroelektronicznych elementów konstrukcyjnych, płaskich ekranów, modułów solarnych i komponentów optycznych. Pozwala on na nanoszenie warstw metalicznych, półprzewodnikowych lub izolacyjnych. Możliwe jest również realizowanie złożonych systemów powłok.

Kontakt
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks +48 22 761 38 01
E-mail
Serwis i kontakt