Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
Aplikacja serwisowa TRUMPF

Aplikacja serwisowa – aplikacja do zgłoszeń serwisowych

Niezależnie, czy chodzi o problem techniczny, część zamienną czy pytania dotyczące konserwacji: aplikacja serwisowa i bezpłatne konto serwisowe TRUMPF pozwalają na szybkie i proste przekazanie zgłoszeń serwisowych do naszego serwisu technicznego. Sposób działania: po prostu wybierają Państwo maszynę i powód zgłoszenia, dołączają opis oraz zdjęcia i określają osobę do kontaktu. Następnie otrzymują Państwo wraz ze swoimi współpracownikami możliwość ciągłego wglądu w aktualny stan przetwarzania zgłoszenia

Szybko

Oszczędność czasu dzięki prostemu i szybkiemu zgłaszaniu wszystkich przypadków za pośrednictwem aplikacji

Bezpośrednio

Zgłoszenie przekazywane jest bezpośrednio do odpowiedniego technika, który następnie zgłosi się telefonicznie.

Aktualnie

Komunikaty zwrotne w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji w przypadku każdej zmiany statusu zgłoszenia.

Przejrzyście

Informacje dotyczące zgłoszeń serwisowych udostępniane są wszystkim użytkownikom aplikacji w całym przedsiębiorstwie.

Elastycznie

Zgłoszenia można przekazywać przez całą dobę. Zgłoszenia przekazane w nocy są przetwarzane następnego dnia, rano.

Prosto

Intuicyjna nawigacja ułatwia obsługę aplikacji.

Pobierz aplikację

Wysyłanie zgłoszenia serwisowego w 5 prostych krokach

Aplikacja serwisowa TRUMPF

 1. Wybór maszyny
  Wszystkie maszyny TRUMPF można znaleźć w widoku przeglądu. Należy wybrać maszynę, która wymaga przekazania zgłoszenia.
 2. Podanie powodu
  Maszyna nie działa? A może chcą Państwo zamówić części zamienne? Za pomocą wstępnie określonych kategorii można określić problem.
 3. Opis problemu
  Krótki opis lub wprowadzenie wyświetlającego się numeru błędu pozwolą na jeszcze szybsze przetworzenie zgłoszenia.
 4. Załączenie zdjęć
  Do aplikacji można przesłać zdjęcia bezpośrednio ze smartfona i zwizualizować problem technikowi serwisowemu firmy TRUMPF.
 5. Podanie osoby do kontaktu
  Zmiana dobiega końca? To nie problem. Można podać dane kolegi, z którym powinien skontaktować się przedstawiciel firmy TRUMPF.

Krótko o aplikacji

Aplikacja serwisowa, logowanie
Aplikacja serwisowa, tworzenie nowego przypadku
Aplikacja serwisowa, szczegóły przypadku
Aplikacja serwisowa, przegląd przypadku
- / -

  

Pobierz aplikację

Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.